Plastikkapsler-på-Kamillo-Beach-Hawaii-Plastic-Change-Erica-Cirino.jpg

Samfundsrelevante problemstillinger i naturvidenskabsundervisningen

Hvad kan gymnasierne gøre for at fremme og kvalificere unges valg af naturvidenskab i deres gymnasiale uddannelse?

astra girl

Udfordringen

Mange unge oplever de naturvidenskabelige fag og studieretninger som:

  • fagligt svære
  • for de fagligt nørdede
  • meget forskelligt fra grundskolefagene
  • for de særligt målrettede
  • begrænsende for ens karriere og uddannelsesmuligheder 
  • ikke alment dannende 

 

Kilde: Ane Qvortrup, Professor og leder af Center for gymnasieforskning på Syddansk Universitet ved møde hos Astra maj 2021

Forløbet om “Fremtidens megabyer” er udviklet til naturvidenskabeligt grundforløb.

Forløbets fokus er, at eleverne skal tilegne sig kompetencer indenfor projektbaseret læring, gruppedynamikker og etiske overvejelser.

Forløbet er rettet mod overordnede tematikker, som svarer til verdensmålenes problemfelt. Det kan også bruges i forbindelse med lignende forløb med sigte på verdensmålene.

Det konkrete undervisningsforløb om "Fremtidens megabyer" er udviklet og afprøvet af lærere fra Viborg Katedralskole.

astra girl

Forløbet om "Mad til hele verden" er særligt udviklet til naturvidenskabelig faggruppe på HF.

Det er ønsket at forløbet er med til at give eleverne ejerskab over deres egen læring. Eleverne skal indsnævre og undersøge følgende problemformulering: "Kan og skal vi sikre en tilstrækkelig og bæredygtig fødevareproduktion af sunde fødevarer til hele jordens befolkning i dag – og i 2050?".

Forløbet tager udgangspunkt i udvalgte dele af FN’s Verdensmål i udvalg, etiske dimensioner af bæredygtighedsdebatten og i problembaseret læring.

Til forløbet har forskere fra AAU skrevet to baggrundsnotater om hhv. "Etiske dimensioner af bæredygtighedsdebatten" og "Problembaseret læring som didaktisk grundlag".

N.B. Materialet findes også på Børne- og Undervisningsministeriets digitale læringsportal, emu.dk.

Samarbejdspartner

partner-logo
Nanna Munk-Hansen

Nanna Munk-Hansen

Konsulent

Kontakt Nanna, hvis du har spørgsmål vedrørende ungdomsuddannelsesområdet. F.eks. netværket for naturvidenskabskoordinatorer på gymnasierne eller netværket for ressourcepersoner på erhvervsskolerne.
Konsulent Flemming Sjølin Bauer

Flemming Sjølin Bauer

Konsulent

Kontakt Flemming hvis du er kommunal naturfagskoordinator i Region Sjælland eller Region Hovedstaden, hvis du har spørgsmål vedrørende UdviklingsRum 2021-22 eller netværk for naturvidenskabskoordinatorer på gymnasierne.

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.