Konferencedeltagere på markedspladsen

Læringsfællesskaber på de gymnasiale uddannelser

En af naturvidenskabskoordinatorens vigtigste opgaver er at støtte samarbejdet mellem kollegerne i de naturvidenskabelige fag. Læringsfællesskaber er en måde at strukturere dette samarbejde på.

astra girl

Læringsfællesskaber er en måde at arbejde på, som kan udvikle:

  • undervisningen i de naturvidenskabelige fag
  • jeres egne kompetencer som undervisere
  • samarbejdet mellem jer

 

I forbindelse med det nationale netværk for naturvidenskabskoordinatorer har Astra og Børne- og Undervisningsministeriet fået professor og ph.d. i uddannelsesvidenskab Ane Qvortrup og ph.d.-studerende Hanne Fie Rasmussen fra Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet til at udarbejde et vidensnotat om læringsfællesskaber og fire praktiske udviklingsværktøjer. Der er desuden masser af henvisninger til relevant litteratur i materialet, hvis I ønsker at vide mere om emnet.

astra girl

Vidensnotat

Fra teamsamarbejde til læringsfællesskab

Som introduktion til emnet har forfatterne desuden indtalt to korte videoer

astra girl

Hvad er et læringsfællesskab?

Opsummerer de vigtigste pointer fra vidensnotatet og tager 4:40 min.

Hvordan arbejder man i et læringsfællesskab?

Præsenterer de fem faser i læringsfællesskabets arbejde og varer 3:27 min.

Line Kastorp Kok

Konsulent

Kontakt Line, hvis det drejer sig om netværket for de kommunale naturfagskoordinatorer i Region Midtjylland, eller hvis det drejer sig om det gymnasiale område.
Konsulent Flemming Sjølin Bauer

Flemming Sjølin Bauer

Konsulent

Kontakt Flemming, hvis det drejer sig om netværket for de kommunale naturfagskoordinatorer i Region Sjælland eller Region Hovedstaden, eller hvis du har spørgsmål vedrørende UdviklingsRum 2021-22 eller netværk for naturvidenskabskoordinatorer på gymnasierne.

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content