Billede af ledelses arbejde

Materialer for gymnasiale naturvidenskabskoordinatorer

Materiale på EMU'en

På Børne- og Undervisningsministeriets læringsportal, emu.dk, findes viden og inspiration til at understøtte de faglige mål og læreplaner på de gymnasiale uddannelser. Se bl.a. Viden om-publikationerne der aktuelt omfatter temaer om: Professionelle læringsfællesskaber, Klasseledelse i gymnasiet, Pædagogisk ledelse, Undervisningsdifferentiering og Overgange. Under de enkelte gymnasiale uddannelser findes desuden temaer om Karrierelæring og Det digitale.

astra girl

Andet fra Astra

På astra.dk findes mange artikler om læringsfællesskaber og didaktik. Der er en overvægt af artikler med afsæt i grundskolen, men indholdet er i mange tilfælde direkte brugbart i gymnasial sammenhæng. Se f.eks. samlingen af: Didaktiske artikler.

Astras generelle kalender findes aktuelle kurser, temadage, konferencer o.m.a. med relevans for undervisningen i de naturvidenskabelige fag både i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

astra girl
Nanna Munk-Hansen

Nanna Munk-Hansen

Konsulent

Kontakt Nanna, hvis du har spørgsmål vedrørende ungdomsuddannelsesområdet. F.eks. netværket for naturvidenskabskoordinatorer på gymnasierne eller netværket for ressourcepersoner på erhvervsskolerne.
Konsulent Flemming Sjølin Bauer

Flemming Sjølin Bauer

Konsulent

Kontakt Flemming hvis du er kommunal naturfagskoordinator i Region Sjælland eller Region Hovedstaden, hvis du har spørgsmål vedrørende UdviklingsRum 2021-22 eller netværk for naturvidenskabskoordinatorer på gymnasierne.

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content