Tema om faghæfterne 2019

Baggrund for temaet

I 2017 foreslog den daværende undervisningsminister Merete Riisager en lempelse af fælles mål, der blev vedtaget i december 2017, og som har været gældende siden marts 2018.

Af den fremgår det:

"Med lempelserne af bindinger i regelsættet om Fælles Mål fastholdes fagenes formål og de 215 overordnede kompetencemål for, hvad eleverne skal kunne, som bindende, mens de 3.170 underliggende færdigheds- og vidensmål gøres vejledende. De overordnede faglige mål for, hvad eleverne skal kunne i fagene, vil dermed være det samme, men med en øget frihed lokalt til at planlægge, hvordan man når dertil." Undervisningsministeriet

Læs om lempelserne hos Undervisningsministeriet.

astra girl

Læseplanerne bliver vigtigere

Lempelsen betyder, at hierarkiet i de dokumenter, der beskriver undervisningen i grundskolen, nu ser ud som på grafikken ved siden af. 

Find læseplanerne på Emu.dk

Pejlemærker

Efter indførslen af lempelserne blev der nedsat en rådgivningsgruppe, der formulerede fem pejlemærker for arbejdet med lempelserne. Disse pejlemærker blev grundlaget for læseplaner og undervisningsvejledninger i fagene.

  1. Færre bindinger skal give øget lokal og didaktisk frihed til skoler 
  2. Vejledningen skal forankres i folkeskolens formål
  3. Undervisningens tilrettelæggelse ud fra folkeskoleloven
  4. Faglige mål som central didaktisk kategori 
  5. Styrkelse af den professionelle dømmekraft
 
astra girl

Thomas Sandholm Hald

Konsulent

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.