Ledelse der løfter naturfagsundervisningen 2021

Baggrund og indhold på temadagen

På "Ledelse, der løfter naturfagsundervisningen" var der fokus på at skabe et fælles fundament for udvikling og forankring af skolens naturfagshandleplaner i et samarbejde mellem skoleledelsen og ressourcepersoner inden for naturfagene, fx kommunens naturfagskoordinator og skolens naturfagsvejleder eller en tilsvarende ressourceperson.

Arrangementerne blev afviklet i samarbejde med de tre værtskommuner, Skive, Kolding og Hvidovre Kommune. Ressourcer fra arrangementerne bliver stillet til rådighed på denne side, så man som kommunal naturfagskoordinator, skoleleder og naturfagsvejleder eller tilsvarende ressourceperson selv kan gennemføre et lignende arrangement i kommunen eller på den enkelte skole.

Kontakt Astra, hvis du ønsker vejledning og sparring i brug af ressourcerne.

astra girl

Samarbejdspartnere

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.