Nyheder - Ny Viden

Naturfagsnetværk styrker lærernes undervisningskompetencer

Baggrund for QUEST-projektet

QUEST-projektet involverede fem kommuner i Region Midtjylland fra 2011 – 2015: Århus, Holstebro, Horsens, Randers og Silkeborg. Formålet med projektet var at fremme læringen hos eleverne i grundskolens naturfag gennem en model for kompetenceudvikling af naturfagslærere, som satte skolen i stand til at opretholde en løbende, professionel udvikling af deres naturfagsundervisning. Kompetenceudviklingsmodellen, kaldet Q-modellen, bygger på et målrettet samarbejde i skolernes naturfagsteams med videndeling, kompetenceudvikling og inspiration “udefra” i form af et kommunalt fagligt netværk.

De kommunale naturfagsnetværk lever videre

Efter projektperioden sluttede var der i både naturfagteams på skolerne og i de kommunale netværk blevet udviklet en kultur for videndeling og samarbejde omkring naturfagsundervisningen – en naturfaglig kultur. Derfor valgte alle de deltagende kommuner også at drive de kommunale naturfagsnetværk videre. De gode erfaringer med den forskningsbaserede Q-model har efterfølgende inspireret andre projekter, som fx Engineering i Skolen, hvor al kompetenceudvikling foregår efter samme model.

Naturfagskoordinatorens vigtige rolle

I både projektperioden og i særdeleshed efterfølgende er naturfagskoordinatorerne vigtige aktører. Naturfagskoordinatorens rolle er blandt andet at sikre kvaliteten og holde fokus i det kommunale netværk med langsigtet og strategisk planlægning af netværksmøderne. Derudover kan naturfagskoordinatoren støtte de deltagende naturfagteams, fx ved deltage i nogle af fagteammøderne. Med et kommunalt naturfagsnetværk og naturfagteams på skolerne, begge med stærke kulturer, har kommunen og naturfagskoordinatoren en struktur og en kapacitet, som gør det lettere at implementere nye tiltag, som fx en national naturvidenskabsstrategi eller en ny naturfagsprøve.

Kontakt

Find de involverede kommuner på projektets hjemmeside og kontakt kommunernes naturfagskoordinatorer for at høre mere om deres erfaringer med kommunale naturfagsnetværk. Du finder kommunernes naturfagskoordinatorer på denne liste.

Aktuelt

Andre nyheder

Elev med blå kittel og reagensglas i hånden

Kemiske stoffer påvirker indeklimaet i danske klasselokaler

Resultaterne Masseeksperiment 2021 viser, at klasseluften er fyldt med kemiske stoffer. Læs om situationen og hvad du kan gøre.

Glad modtager af prisen som Årets festivalarrangør

Østbirk Skole får national pris som Årets Festivalarrangør

Østbirk Skole er Danmarksmester i at skabe en god og lærerig Naturvidenskabsfestival for eleverne. De har netop modtaget prisen som årets festivalarrangør.

Konrad Basse Fisker - vinder af Unge Forskere senior

Guld til Unge Forskere-deltager ved EM i Science

Konrad Basse Fisker har vundet EM-guld med sit projekt om, hvordan man ved at ændre generne i spiselige alger, kan brødføde mennesker på missioner til Mars.

Elever laver scienceshow til Naturvidenskabsfestival

Elever udforsker naturvidenskabens gåder til Naturvidenskabsfestival 2022

Naturvidenskabsfestival 2022 lader eleverne gå i forskernes fodspor, søge efter ny viden, lave eksperimenter og beregninger og ikke mindst – bruge fantasien.

På Sønderskov-skolen står udskolingen for klimaundervisningen

Et initiativ med meget synlige og tydelige klimamål og en undervisningsform, hvor de ældste elever fører an og inddrager de yngre, giver succes for klimaundervisningen i Sønderborg. Og succes med at nedbringe skolens energiforbrug.

Skip to content