Nyheder - Ny Viden

Naturfagsnetværk styrker lærernes undervisningskompetencer

Baggrund for QUEST-projektet

QUEST-projektet involverede fem kommuner i Region Midtjylland fra 2011 – 2015: Århus, Holstebro, Horsens, Randers og Silkeborg. Formålet med projektet var at fremme læringen hos eleverne i grundskolens naturfag gennem en model for kompetenceudvikling af naturfagslærere, som satte skolen i stand til at opretholde en løbende, professionel udvikling af deres naturfagsundervisning. Kompetenceudviklingsmodellen, kaldet Q-modellen, bygger på et målrettet samarbejde i skolernes naturfagsteams med videndeling, kompetenceudvikling og inspiration “udefra” i form af et kommunalt fagligt netværk.

De kommunale naturfagsnetværk lever videre

Efter projektperioden sluttede var der i både naturfagteams på skolerne og i de kommunale netværk blevet udviklet en kultur for videndeling og samarbejde omkring naturfagsundervisningen – en naturfaglig kultur. Derfor valgte alle de deltagende kommuner også at drive de kommunale naturfagsnetværk videre. De gode erfaringer med den forskningsbaserede Q-model har efterfølgende inspireret andre projekter, som fx Engineering i Skolen, hvor al kompetenceudvikling foregår efter samme model.

Naturfagskoordinatorens vigtige rolle

I både projektperioden og i særdeleshed efterfølgende er naturfagskoordinatorerne vigtige aktører. Naturfagskoordinatorens rolle er blandt andet at sikre kvaliteten og holde fokus i det kommunale netværk med langsigtet og strategisk planlægning af netværksmøderne. Derudover kan naturfagskoordinatoren støtte de deltagende naturfagteams, fx ved deltage i nogle af fagteammøderne. Med et kommunalt naturfagsnetværk og naturfagteams på skolerne, begge med stærke kulturer, har kommunen og naturfagskoordinatoren en struktur og en kapacitet, som gør det lettere at implementere nye tiltag, som fx en national naturvidenskabsstrategi eller en ny naturfagsprøve.

Kontakt

Find de involverede kommuner på projektets hjemmeside og kontakt kommunernes naturfagskoordinatorer for at høre mere om deres erfaringer med kommunale naturfagsnetværk. Du finder kommunernes naturfagskoordinatorer på denne liste.

Del

Aktuelt

Andre nyheder

Årets Unge Forskere Junior vinder med en opfindelse, der kan revolutionere luftfartsindustrien

Vinderen af Astras Unge Forskere Junior har opfundet et design til rotorblade med inspiration fra havets dybder.

Årets Unge Forsker Senior vil ændre måden, vi måler fedme på

Seniorvinderen i Unge Forskere er 17-årige Ridhima Pal fra Copenhagen International School. Hendes resultater viser, at BMI som målestok for fedme er unøjagtig og direkte ...
Mikkel_Bohm_direktor_i_Astra_Foto_Sanne_Vilst

Mikkel Bohm fortsætter som direktør i Astra

Mikkel Bohm fortsætter som direktør i Astra, og han glæder sig til den fortsatte indsats på naturfagsområdet. Stillingen som direktør i Astra er på åremål ...

Sidste chance for at deltage i Masseeksperiment 2024

Så er det sidste chance for at deltage i Masseeksperiment 2024. Masseeksperiment kobler forskning og undervisning i et forløb for elever i grundskolen og ungdomsuddannelserne.

Grundfos Fonden støtter Astra med 7,5 mio. kr.

Donationen går til initiativer, der skal styrke børn og unges interesse for naturfag og motivation til at bidrage til et bæredygtigt samfund med innovative ideer ...
Skip to content