Gå til hovedindhold

Naturfag i spil 2018

Naturfag i spil 2018

Her på siden kan du finde præsentationer fra årets, og tidligere udgaver af "Naturfag i spil" - en konference med fokus på de tværfaglige trinmål, arrangeret i samarbejde mellem Centre for Undervisning ved VIA UC og UC Nord, samt Astra.

Naturfag i spil 2018

Workshop A Plast - Kildesortering

På hvilken måde kan kildesortering være med til at optimere genanvendelse? Kan fysisk kildesortering i en mekanisk sorteringskæde være løsningen på affaldsproblemer? I work-
shoppen arbejder vi med væskers forskellige densitet til sortering af plasten.
Søren Sohn, lærer og naturfagskoordinator, Skive

Workshop B Engineering – på vej mod en bæredygtig energiforsyning

I workshoppen afprøver vi et engineeringforløb om bæredygtig energiforsyning. Du får samtidig en introduktion til arbejdsmetoden og dens delprocesser. Engineering er inspireret af ingeniørens arbejdsmetoder.
Lis B. Sørensen, naturfagslærer på Kirkebakkeskolen, Vejle Ø

Workshop C Vand er liv

Vand er en forudsætning for liv. Jordens vandressourcer er meget ujævnt fordelt. Hvad er godt vand, og hvor findes det? I workshoppen arbejder vi med grundvandsmodeller, laver vandanalyser og ser på sammenhænge mellem vand og liv.
Jens Hviid, lærer, pæd. konsulent og lærebogsforfatter, Billund

Workshop D Klimaændringer

Kan modeller forudsige klimaet om 100 år? Få ny inspiration til at arbejde med modelle-
ringskompetencen. Vi tager udgangspunkt i gratis multimodalt forløb på Viten.no, opstil-
ler modelforsøg og prøver forskellige værktøjer til modelbaserede undersøgelser. Se også viten.no - Global opvarmning.
Harald Brandt, Cand. Scient., VIA Læreruddannelsen i Aarhus

Workshop E Radon - Den snigende dræber

Hvad sker der i kroppen når vi rammes af stråling? Radon i undergrunden er markant nogle steder. Hvert år dør 300 danskere af radonrelaterede stråling. I workshoppen undersøger vi radioaktive stoffer, strålingstyper, henfaldskæder og isotoper.
Tommy Møller Rasmussen, lærer Trekroner Skole og naturfagskoordinator, Roskilde

Workshop F Bakterierne i dit liv - den inderste grænse

Giv eleverne en forståelse for samspillet mellem dem selv og de mikroorganismer, der koloniserer dem og deres omgivelser. Du får teori og praksis og bliver introduceret til det gratis multimodalt undervisningsmateriale ’Bakterierne i dit liv’ og får komplet kit til arbejde i klassen med hjem. Se også bakterieliv.ku.dk.
Torben Ingerslev Roug, Cirkus Naturligvis, Science - Københavns Universitet

Workshop G Vurdering af naturfaglig kompetence

Få inspiration og viden om at vurdere naturfaglige kompetencer ved den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi.
Mads Joakim Sørensen, læringskonsulent for naturfag, Undervisningsministeriet

Det sker

Dato: 28. november 2018
Sted: Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro
Pris: 1.295 kr. inkl. kaffe og frokost
Tilmeldingsfrist: 26. oktober 2018

Tilmeldingsfrist

26. oktober 2018 

Tilmeld dig