Gå til hovedindhold

Naturfag i spil 2019

Naturfag i spil 2018

Faglige oplæg og workshopper for alle fællesfaglige fokusområder og sidste nyt om den fælles naturfagsprøve. 

 

Her på siden kan du finde præsentationer fra årets udgaver af "Naturfag i spil" - en konference med fokus på de tværfaglige trinmål, arrangeret i samarbejde mellem Centre for Undervisning ved VIA UC og UC Nord, samt Astra.

Program

08.45 - 09.15
Kaffe/te og rundstykker

 

09.15
Velkomst

 

09.15 - 10.15
Klimaet før, nu og i fremtiden

Hør om atmosfæreprocesser og mekanismer som ligger bag klimaændringerne og om de FN-rapporter som i detaljer udreder, hvad vi ved om de igangværende klima-ændringer. Hvad er konsekvenserne globalt og i Danmark, og hvad byder fremtiden på.
Jens Hesselbjerg Christensen, professor i is-,klima og geofysik og medlem af FNs klimapanel, Niels Bohr Instituttet 

10.15 - 10.45
Nye læseplaner i naturfagene

Der er udarbejdet nye læseplaner, hvor fokus bl.a. har været at give øget professionelt råderum til at planlægge undervisningen og samtidig knytte undervisningen tættere på folkeskolens formål og fagformål. Hvilken betydning har det for praksis? 
Lars Volf Jensen, læringskonsulent for naturfag, Undervisningsministeriet

10.45 - 11.00
Kaffe/te, frugt og læremiddeludstilling

11.00 - 11.50
Workshoprunde 1

Fællesfalige fokusområdet i praksis
Vælg blandt de forskellige workshopper.  

11.50 - 12.40
Frokost og læremiddeludstilling

 

12.40 - 13.30
Workshoprunde 2

Fællesfaglige fokusområder i praksis

13.50-14.40
Workshoprunde 3

Fællesfaglige fokusområder i praksis

14.40 - 15.00
Kaffepause og læremiddeludstilling

 

15.00 - 15.30
Den fælles naturfagsprøve

Hvad viser følgeforskningen og tilbagemeldingerne fra de beskikkede censorer fra de første år, og hvordan bruger vi vurderingskriterierne i undervisningen og ved prøven? 
Lars Volf Jensen, læringskonsulent for naturfag, Undervisningsministeriet

15.30 - 15.45
Afrunding og tak for i dag

 

Workshopper

Workshop A
Verdensmål-nu

Maiken Rahbek Thyssen, lærer og pæd. konsulent, Verdensmål.nu

Workshop B
Bæredygtig energi

Søren Lumbye, naturfagskonsulent og projektleder for Videncenter Naturfag, Aqua Naturfagscenter

Workshop C
De dyrebare dråber - hvorfor og hvordan?

Signe Brokjær, projektkoordinator, Hovedet i Havet, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Workshop D
Plastik i havets fødekæder

Anders Østerby, Skolekonsulent, Nordsøen Oceanarium, Hirtshals

Workshop E
Strålingens indvirkning på levende organismers levevilkår

Hanne Søgård Grøn, naturfagslærer, Englystskolen, Børkop

Workshop F
Hvordan kan man arbejde fællesfagligt med teknologi

Jakob Skjødt, Pernille Scherer og Lotte Thorup, lærere, Mølleskolen, Ry