Gå til hovedindhold

Naturfag i spil 2017

Naturfag i spil 2018

Her på siden kan du finde præsentationer fra årets, og tidligere udgaver af "Naturfag i spil" - en konference med fokus på de tværfaglige trinmål, arrangeret i samarbejde mellem Centre for Undervisning ved VIA UC og UC Nord, samt Astra.

Naturfag i spil 2017

Workshop A Jagten på råstofferne

Tager jer med ind i spillets univers. I forløbet ’produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget’ bruges spillet som en del af undervisningen, der har fokus på social-, økonomisk- og økologisk bæredygtighed.
Line Kastorp Kok, naturfaglig konsulent, Vejle og Anne Vibeke Kragelund, skolekonsulent, Økolariet Vejle

Workshop B Elbiler i bærerdygtig energiforsyning

I workshoppen arbejder vi med ’de syv energier’ og har fokus på eksempler og relevante elevøvelser. Alt sammen klar til brug i klassen som digital elevbog på natur9.dk
Erik Marcussen, lærer og forfatter, Vejlefjordskolen

Workshop C Det blå guld Præsentation og hands on 

Nyt gratis multimodalt læremiddel. Indeholder korte elevtekster, masser af filmklip, forsøg og arbejdsforslag. Se også aarhusvand.dk/detblåguld
Maiken Rahbek Thyssen, lærer og konsulent, astra*

Workshop D Kemi fordi

Har udgangspunkt i ”Kemi fordi” fra Miljøstyrelsen med materialer og forløb til Den enkelte og samfundets udledning af stoffer. Workshoppen har fokus på både undersøgelser, modellering, perspektivering og kommunikation.
Anette Vestergaard Nielsen, lærer og pædagogisk konsulent, CFU UCC

Workshop E Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår

Hør om, hvordan du kan planlægge og gennemføre en tværfaglig problemorienteret undervisning i temaet “Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår”, så det tilgodeser almendannelse og understøtter tilegnelse af de naturfaglige kompetencer.
Jytte Sloth, lærer og master i naturfagsdidaktik, Sydøstskolen Hjørring

Workshop F Arduino og teknologiens betydning for fremtiden

Få indblik i Arduino og programmering i naturfagsundervisningen. Leg selv og få ideer til forløb, der vil være oplagte til ’teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår’. Læs mere på edunør.dk
Ian Stenz, lærer og Rasmus Krigslund, udviklingsingeniør, Edunør.dk

Workshop G Evaluering af fællesfaglig undervisning Evaluering af den fællesfaglige undervisning.

Få inspiration og konkrete ideer til at evaluere naturfaglige kompetencer og læring.
Mads Joakim Sørensen, læringskonsulent for naturfag, Undervisningsministerie