Gå til hovedindhold

Naturfag i spil 2015

Her på siden kan du finde præsentationer fra årets, og tidligere udgaver af "Naturfag i spil" - en konference med fokus på de tværfaglige trinmål, arrangeret i samarbejde mellem Centre for Undervisning ved VIA UC og UC Nord, samt Astra.

Naturfag i spil 2015

Se flikr-album med billeder fra 'Naturfag i spil 2015'

Fremtidens vandbehandling
- Rent vand og energi med membraner
Hør om membranernes fantastiske verden. Membraner kan sikre rent vand og energi til en voksende global befolkning. Samtidig kan de papirtynde membraner med nanometer små huller bruges til at lave energi ud af saltvand, via en saltkraft-proces.
Henrik Tækker Madsen, kemiingeniør ph.d., Aalborg Universitet

PDF iconFremtidens vandbehandling - Fremtidens Vandrensning Henrik Tækker Madsen 25-11-2015.pdf
 

  Tværfaglig naturfagsundervisning
- Frem mod den fælles prøve
Hvordan kan en tværfaglig naturfagsundervisning prak­tiseres i vekselvirkning med den enkeltfaglige undervis­ning?
Bliv inspireret til at tilrettelægge undervisningen efter intentionerne i forenklede Fælles Mål.
Keld Nørgaard, læringskonsulent, Undervisningsministe­riet
PDF iconFællesfaglig naturfagsundervisning - Keld Nørgaard 25-11-2015.pdf

Den fælles naturfagsprøve
Orientering om rammer og bestemmelser for den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi.
Keld Nørgaard, læringskonsulent for naturfag, Undervis­ningsministeriet
Fælles prøve i fysik-kemi biologi og geografi - Keld Nørgaard 25-11-2015.pdf

Bæredygtig tang på tallerkenen (Workshop A)
Tang er en vigtig fødevareressource, den er bæredygtig, kan give et renere havmiljø og så er den sund. Hør om anvendelsesmulighe­der og afprøv aktiviteter med tang til din undervisning.
Lone Thybo Mouritsen, biolog og forskningsleder på Kattegatcen­tret, Grenaa
PDF iconA Bæredygtig tang på tallerkenen - Lone Thybo Mouritsen og Lars H Wieland.pdf

Vindmøller (Workshop B)
- Bæredygtig energi, konstruktion og ingeniørarbejde
Lad eleverne arbejde tværfagligt med konstruktion af vindmøller. Giv dem indblik i ingeniørarbejde, bærende konstruktioner, ener­giomsætninger og effektbegrebet. Vi ser også på sammenhængen mellem energi og klima, og hvordan vindmøller forvandler vind til strøm.
Erik Jørgensen, museumsformidler ved Energimuseet, Bjerringbro

Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer (Workshop C)
Workshop med fokus på undersøgelser og eksperimenter. Vi ser på vands kemiske sammensætning, vand og liv, mineraler, vandborin­ger, vandkvalitet, rensning af spildevand, vandkredsløb, klimaæn­dringernes og urbaniseringens påvirkning af drikkevandstilgænge­ligheden.
Allan Sørensen, lærer og naturfagskonsulent, Rolf Krage Skolen, Holstebro
PDF iconC Drikkevandsforsyning for fremtidens generationer 25-11-2015.pdf
PDF iconC Rodzoneanlæg på Rolf Krake skolen - Allan Sørensen 25-11-2015.pdf

Carbons kredsløb - modeller som udgangspunkt for fællesfagligt forløb (Workshop D)
Carbons kredsløb er en central model, når elever skal forstå og forholde sig til ’Den enkelte og samfundets udledning af stoffer til atmosfæren’. I workshoppen skal vi udarbejde, diskutere, anmelde og argumentere for og imod modeller af carbons kredsløb.
Elzebeth Wøhlk, lærer og skolekonsulent for naturfag, Tårnby
PDF iconD Carbons kredsløb og modelleringskompetencen - Elzebeth Wøhlk 25-11-2015.pdf

NanoKit - Se det usynlige (Workshop E)
Neutron- og røntgenspredning er omdrejningspunktet ved denne workshop. Vi vil arbejde med, hvordan man kan bruge laserlys, bølger, lysdiffraktion, interferens og småvinkelspredning til at skabe et billede af det usynlige.
Nano-Science Center, Københavns Universitet
PDF iconE NanoKit - Se det usynlige - Nano-Science Center - Københavns Universitet 25-11-2015.pdf

Fantastiske opdagelsesrejser i kroppens indre (Workshop F)
Workshop med fokus på at gøre nanorobotter mod kræftceller og bakterier tilgængeligt for elever. Svært stof gøres tilgængelig ved at inddrage eleverne i designproces, bygning af egne nanorobotter og print på 3d-printer.
Anders Thorup, lærer ved Kirkebakkeskolen, Vejle

PDF iconF Fantastiske opdagelsesrejser i kroppens indre - Anders Thorup 25-11-2015.pdf

Ingeniørens arbejdsmetode i naturfag (Workshop G)
Gør naturfagsundervisningen nærværende og problemløsende. Når problemerne viser sig, lærer eleverne at tænke som ingeniører og arbejde systematisk. Den naturvidenskabelige metode møder innovationen. Ny trend fra USA vender undervisningen på hovedet. Oplev hvordan du kan gøre i praksis.
Anette Vestergaard Nielsen, konsulent NTS-centeret, Vordingborg
PDF iconG Ingeniørens arbejdsmetode i naturfag - Anette Vestergaard Nielsen 25-11-2015.pdf

Sæt bevægelse i naturfagene (Workshop H)
Bliv klogere på hvordan bevægelse kan understøtte elevernes læring. Prøv forskellige bevægelsesaktiviteter til brug ude og inde og bliv inspireret til at inddrage bevægelse i naturfagene. Se også ntsnet.dk/folkeskolereformen/bevaegelse
Maiken Rahbek Thyssen, lærer og konsulent ved NTS-centeret, Vejle
PDF iconH Sæt naturfagene i bevægelse - Maiken Rahbek Thyssen 25-11-2015.pdf