Gå til hovedindhold

Naturfag i spil 2014

Her på siden kan du finde præsentationer fra årets, og tidligere udgaver af "Naturfag i spil" - en konference med fokus på de tværfaglige trinmål, arrangeret i samarbejde mellem Centre for Undervisning ved VIA UC og UC Nord, samt Astra.

Naturfag i spil 2014

Klimaforandringer gennem jordens historie 
– hvad er et ”normalt” klima? 
I den efterhånden længe verserende klimadebat glemmer man ofte at tage højde for de naturlige klimasvingninger, som er foregået gennem hele Jordens historie. Dette foredrag vil give et overblik over de vigtigste mekanismer, der spiller en rolle for Jordens naturlige klimavariationer. Foredraget har til formål at give et indblik i jordens naturlige klimatiske udvikling som baggrund for forståelsen af nuværende og fremtidige menneskeskabte klimaforandringer.
ved Marit-Solveig Seidenkrantz, geolog professor, ph.d., Institut for Geoscince, Aarhus Universitet
PDF iconNaturlige klimaforandringer - Marit-Solveig Seidenkrantz - Naturfagispil 26-11-2014.pdf

Arduino og Innovation (Workshop A)
Microcontrollere som Arduino er hjernen i robotter, droner, automatiserede hjem, sa-telitter og wearable electronics. Elever kan arbejde med microcontrollere og få forståelse for den teknologi de er omgivet af. En forståelse der pirrer opfindsomhed, leg og kreativitet. Prøv selv at programmere en Arduino og få et overblik over mulighederne.

ved Heine Ravnholt, lærer på Bork Havn Efterskole 
PDF iconWorkshop A - Heine Ravnholt - Arduino og Innovation - Naturfag i spil 2014 (26-11-2014).pdf


Læringsmål i praksis (Workshop B)
Fælles Mål i naturfagene beskriver kompetencer og færdigheds- og vidensmål. Men hvordan omsætter vi Fælles Mål i praksis til tydelige læringsmål for eleverne i den al-mindelige undervisning.
ved Christina Binau, konsulent NTS-hovedstaden og medlem af arbejdsgruppen for Fælles Mål 2014
PDF iconWorkshop B - Christina Binau - Læringsmålstyret undervisning - Naturfagispil 26-11-2014.pdf

Dataopsamling for dummies (Workshop D)
Dataopsamling for naturfagsentusiaster. Ingen fokus på teknik, men på målinger. Er der sammenhæng mellem: Barometerstand, temperatur og pH? Luftfugtighed og temperatur? Målinger og digitale kort? Kender du svarene? Kender dine elever svarene? Praktisk workshop med udgangspunkt i Labdisc kombineret med iPad. Labdisc kan lånes på CFU.
ved pædagogisk konsulent Jette Andersen, Vejen Kommune
PDF iconWorkshop D - Jette Andersen - labdisc - datalogging - Naturfagispil 26-11-2014.pdf
PDF iconWorkshop D2 - Jette Andersen - labdisc - datalogging - Naturfagispil 26-11-2014.pdf
PDF iconWorkshop D3 - Jette Andersen - labdisc - datalogging - Naturfagispil 26-11-2014.pdf

Raketworkshop  – Rumfart, hands-on  og en rigtig raketaffyring (Workshop E)
Raketter, rumfart og teknologien bag er spændende, relevante og fængende emner i undervisningen. Nu er der mulighed for også at inddrage forsøg og hands-on-aktiviteter. I workshoppen ser vi på relevante forsøg, der afsluttes med affyringen af en ægte modelrakket fra wildtoys.dk 
ved Finn Skaarup Jensen, UV & Formidling, Rønde
PDF iconWorkshop E - Finn Skårup - Raketter - Naturfagispil 26-11-2014.pdf

Nyheder fra en varm fremtid (Workshop F)
Er et nyt gratis læremiddel udviklet af DR-skole og NTS i forbindelse med klimatopmø-det COP21 i Paris i 2015. Materialet indeholder klipsamlinger, forsøgs- og lærevejledninger om vejr og klima, drivhusgasser, konsekvenser, løsninger, det politiske spil og hvad kan du gøre? til den fællesfaglige undervisning. Workshop med forsøgsarbejde og inspiration. Se også NTSnet.dk/varmfremtid 
ved Maiken Rahbek Thyssen, lærer og konsulent, NTS-center Syddanmark, Vejle
PDF iconWorkshop F - Maiken Thyssen - Nyheder fra en varm fremtid - Naturfag i spil 26-11-2014.pdf

Naturens katalysator – Enzymer (Workshop G)
Eleverne møder enzymer i reklamer for tandpasta, vaskepulver og rengøringsmidler, men hvad er enzymer egentlig? Vi ser på, hvordan enzymer virker og bliver brugt i industrien, og hvordan eleverne kan arbejde med enzymer i undervisningen. Der vil være praktiske forsøg med produktion af æblejuice.
ved Brian Ravnborg, pædagogisk konsulent, CFU-Nord
PDF iconWorkshop G - Brian Ravnborg - Enzymer - Naturfag i spil 26-11-2014.pdf

Fællesfaglige forløb på læringsportalen (Workshop H)
Fælles Mål vil fremover indeholde en læringsportal med inspiration til fællesfaglige forløb. Få ideer til hvordan fællesfaglige kompetencer og fællesfagligt indhold kommer i spil med de nye mål. 
ved Mads Joakim Sørensen, læringskonsulent for naturfag, Undervisningsministeriet
PDF iconWorkshop H - Mads Joakim Sørensen - FFM Naturfagispil 26-11-2014.pdf

Hvad er op og ned i Fælles Mål 2014
Kom under huden på Fælles Mål 2014. Hvad er tankerne og opbygningen af Fælles Mål for naturfagene. Hvad kommer målene til at betyde for undervisningens indhold og organisering. 
ved Mads Joakim Sørensen, læringskonsulent for naturfag, Undervisningsministeriet
PDF iconMads Joakim Sørensen - FFM Naturfagispil 26-11-2014.pdf