Gå til hovedindhold

Naturfag i spil 2016

Her på siden kan du finde præsentationer fra årets, og tidligere udgaver af "Naturfag i spil" - en konference med fokus på de tværfaglige trinmål, arrangeret i samarbejde mellem Centre for Undervisning ved VIA UC og UC Nord, samt Astra.

Naturfag i spil 2016

Bæredygtig ressourceudnyttelse i landbruget - Kvælstof, forbrug og fodaftryk
Kvælstoffodaftryk for Danmark og institutioner kan være med til at sætte landbruget i et større perspektiv og forhåbentlig påvirke vores jordbrugs- og fødevaresystemer i en mere bæredygtig retning.
ved Morten Graversgaard, ph.d. studerende, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
PDF iconMorten Graversgaard - Bæredygtig ressourceudnyttelse i landbruget -Kvælstof fodaftryk (23-11-2016).pdf

På min skole – helt praktisk
Hør om erfaringer med teamsamarbejde, fælles forberedelse og fællesfaglig undervisning frem mod den fællesfaglige naturfagsprøve. Værdifulde erfaringer, der kvalificerer både undervisning, didaktiske designs og fagteamets samarbejde. 
ved Line Kastrup Kok, naturfaglig konsulent, Vejle Kommune
PDF iconLine Kastorp Kok - På min skole (23-11-2016).pdf

Bæredygtighed på tværs af naturfagene
Få bred indsigt i tværfagligt arbejde inden for bæredygtighed. Med afsæt i konkrete øvelser bliver begrebet bæredygtighed foldet ud. Elementer fra fagene inddrages og bruges til at formulere problemstillinger og tilhørende arbejdsspørgsmål til naturfagsprøven.
ved Ulla Hjøllund Linderoth, naturfagskonsulent, AQUA Silkeborg 
PDF iconA Ulla Linderoth - Bæredygtighed (23-11-2016).pdf

Fremtidens energiforsyning
Hvordan kan man arbejde med bæredygtig energiforsyning som fællesfagligt fokusområde med fokus på fremtidens energiforsyning?
ved Lis Buch Sørensen, lærebogsforfatter og folkeskolelærer, Vinding Skole, Vejle
PDF iconB Lis B. Sørensen - Fremtidens energiforsyning (23-11-2016).pdf

Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer
Involver eleverne i ’deres eget vand’. Lad dem undersøge den lokale vandforsyning og spildevandsrensning. Besøg forsyningsselskaber og undersøg vandkvalitet, vands kredsløb og spildevandsrensning i laboratoriet.
ved Elzebeth Wøhlk, konsulent, Astra, det nationale center for læring i natur, teknik og sundhed
PDF iconC Elzebeth Wøhlk - Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer (23-11-2016).pdf

Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer
År et på Staby Efterskole. Få ideer til at sammensætte forløb fra de forskellige naturfag, og hvordan der kan arbejdes med elevernes problemformuleringer og arbejdsspørgsmål.
ved Dorthe Maan Katborg og Malene Fuglsang Borg, Naturfagslærer, Staby Efterskole
PDF iconD Malene Borg - Den enkelte og samfundets udledning (23-11-2016).pdf

Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår
Få eksempler på problemstillinger og arbejdsspørgsmål, som elever har udarbejdet. Afprøv praktiske undersøgelser af stråling og diskuter, hvordan de kan indgå i undervisningen.
ved Anette Sønderup, lærer ved Rathlouskolen, Odder
PDF iconE Anette Sønderup - Stråling Aktiviteter (23-11-2016).pdf

Materialeteknologi
Forskning i og udvikling af nye materialer er i disse år et af de allervigtigste forskningsområder og materialeteknologi er grundlaget for al moderne industri. DTU har udviklet en materialekuffert som kan bruges til undervisning om udvikling af nye produkter ud fra forskellige materialer.
ved Anne Hansen, M.Sc. Communications Manager, DTU Physics, Lyngby

Den fælles naturfagsprøve
Orientering om rammer og bestemmelser for den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi.
ved Keld Nørgaard, læringskonsulent for naturfag, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
PDF iconKeld Nørgaard - Den fælles naturfagsprøve (23-11-2016).pdf

Fællesfaglig naturfagsundervisning frem mod den fælles prøve
Hvordan kan en fællesfaglig naturfagsundervisning prak­tiseres i vekselvirkning med den enkeltfaglige undervis­ning? Hvorfor arbejde med naturfaglige problemstillinger – og hvad er en god problemstilling? Bliv inspireret til at tilrettelægge undervisningen efter intentionerne i forenklede Fælles Mål.
ved Keld Nørgaard, læringskonsulent, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling  
PDF iconG Keld Nørgaard - Fællesfaglig naturfagsundervisning (23-11-2016).pdf