Gå til hovedindhold

Nationalt netværksmøde for naturvidenskabskoordinatorer

Workshop - Stofskifte Fysiologi 1 - Big Bang 2016

Det første møde i det nye netværk for naturvidenskabskoordinatorer på de gymnasiale uddannelser (htx, stx og hf) blev afholdt i Odense den 2. april 2019.

I boksen “Hent materialet fra netværksmødet” får du adgang til programmet og de præsentationer, der blev brugt på mødet.

Der planlægges med et årligt nationalt netværksmøde for naturvidenskabskoordinatorerne. Her skal der være mulighed for, at udveksle erfaringer med koordinatorer fra andre gymnasier og høre oplæg fra de bedste eksperter i f.eks. fagdidaktik og organisering af lokale læringsfællesskaber. Mødet lægges i forbindelse med konferencen "Big Bang - Naturfag for fremtiden", som giver endnu flere muligheder for at blive fagligt forkælet og inspireret.

Det nationale netværksmøde suppleres med regionale møder i efteråret.

I kan løbende tilmelde jer netværket og derved få mulighed for at komme med til det næste netværksmøde. Det kan ske her.

Program fra det første nationale netværksmøde 02.04.2019

  1. Velkomst v/Undervisningsministeriet og Astra - Det nationale naturfagscenter

  2. Naturvidenskab i gymnasiet v/ Jens Dolin (Fmd. for Danish Science Education Research Association”, forkortet DASERA og professor emeritus fra Institut for Naturfagenes Didaktik på KU).

    Jens Dolin vil i sit oplæg både komme rundt om centrale naturfagsdidaktiske problemstillinger og hvordan man kan arbejde med naturfagsdidaktisk udvikling i gymnasierne.

  3. Dialog om netværkets form og indhold v/ jer selv i grupper.

    Som indledning til punktet vil vi præsentere jeres svar på vores spørgsmål om status for den naturvidenskabelige undervisningskultur på jeres skole og jeres ønsker til netværkets form og indhold.

  4. Afslutning og lidt om den videre proces

  5. Kort præsentation af Big Bang-konferencen