Gå til hovedindhold

Kontakt Astra

Astra er der, hvor du er

Astra er organiseret i fire afdelinger. Alle med fokus på at styrke scienceundervisningen i Danmark. Vi har hovedkontor på Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø og har herudover kontorer i København, Aalborg og Vejle. 

Kontakt os, hvis du har en idé eller et behov, du tror vi kan hjælpe med.

 

Ledelse

Mikkel har det overordnede ansvar i samarbejde med bestyrelsen, herunder organisering, strategisk udvikling og ledelse.
Dorte leder udviklingsafdelingen og har det overordnede ansvar for udviklingsindsatser, evaluering, didaktisk rådgivning og kvalitetssikring.
Liva leder eventafdelingen og har det samlede ansvar for Astras nationale programmer og events herunder Naturvidenskabsfestival, Unge Forskere og Big Bang.
Heiko leder forankringssafdelingen og har det samlede ansvar for indsatsen overfor kommunerne i Danmark, vores samarbejds- og netværksindsats - og en række nationale initiativer, der styrker den overordnede scienceindsats.
Nynne leder talentafdelingen og har det overordnede ansvar for Astras talentindsatser, herunder især Science Talenter.
Helene har ansvaret for Astras administration omfattende IT, økonomi, administration og kommunikation.

Talent

Anja er laborant og sørger for, at Astras talentafdeling altid er up-to-date med laboratorieudstyr. Hun bistår desuden med laboratoriearbejde på mange camps.
Berit er køkkenleder for Astras talentkøkken. Hun har ansvaret for, at køkkenet fungerer, og for at alle deltagere på aktiviteter i Sorø får den forplejning, de har behov for.
Christian er talentambassadør og underviser i kemi og bioteknologi på camps.
Ditte er informationsknudepunktet i Astras talentindsats. Hun koordinerer og arrangerer og er desuden ansvarlig for at udsende materiale til deltagere på camps for unge science-talenter.
Heidi er ernæringsassistent og er en del af teamet i Astras talentkøkken.
Henning er ansvarlig for Astras indsatser inden for geofysik. Han underviser på en række camps for unge science-talenter.
Jesper er pedel og dermed ansvarlig for vedligeholdelse, oprydning, reparationer og stort og småt af praktisk art for Science Talenter.
Jytte er ernæringsassistent og er en del af teamet i Astras talentkøkken.
Linda er ernæringsassistent og er en del af teamet i Astras talentkøkken.
Majbritt er ernæringsassistent og er en del af teamet i Astras talentkøkken.
Maya er projektleder for Science Talent Genius, og hun underviser på en række camps og kurser især i geologi, formidling og talentmodeller.
Mie er hovedansvarlig for Science Talent Forsker og Science Talent Academy, ligesom hun tager sig af kommunikationen omkring Astras talentindsats.
Mikkel er hovedansvarlig for Astras talentnetværk for gymnasier, Science Talent Fysik-Matematik og Science Talent Fremtidsteknologi. Han underviser desuden i fysik og programmering.
Sheela er talentambassadør og underviser i kemi, fysik og bioteknologi på camps.
Signe er hovedansvarlig for Master Class Junior og underviser på grundskoleniveau.
Steen er Astras astronom. Han underviser på en række camps for unge science-talenter, bl.a. i flyvning, astronomi og raketfysik.
Søren Peter er hovedansvarlig for Astras talentnetværk for grundskoler - og bistår samtidig Jet-Net med deres indsats for skole-virksomhedssamarbejde på Sjælland.
Terese er primært ansvarlig for Astras indsatser inden for matematik. Hun underviser på en række camps for unge science-talenter.
Trine er ernæringsassistent og er en del af teamet i Astras talentkøkken.
Uffe er hovedansvarlig for Astras talentvejlederuddannelse, og han er ankermand for det nordiske talentnetværk.

Event

Anne Marie koordinerer Naturvidenskabsfestivalens foredragsordning samt foredragsordningen Novo Science Ambassadører (NSA). Hun assisterer desuden projekter og aktiviteter i Event-afdelingen og på tværs af Astra.
Christina koordinerer og assisterer projekter særligt i Unge Forskere og Naturvidenskabsfestival. Hun assisterer desuden med Carlsbergs Mindelegat.
Christoffer er konsulent og arbejder med Naturvidenskabsfestival. Her har han ansvar for festivalens spor på Big Bang og festivalens kommunikationsopgaver.
Ea arbejder med Naturvidenskabsfestival og Unge Forskere. Hun er projektleder for Naturvidenskabsfestivals uddelingspulje og Årets Festivalaktivitet. Desuden er hun Astras grafiske facilitator.
Estrid er programleder for Naturvidenskabsfestival og har ansvaret for udvikling og gennemførelse af programmet.
Idahella er programleder for Big Bang-konferencen og har ansvaret for udvikling og gennemførelse af programmet. Hun er desuden ansvarlig for foredragsordningen Novo Science Ambassadører samt Naturvidenskabsfestivalens foredragsordning.
Katrine er programleder for Unge Forskere og har ansvaret for udvikling og gennemførelse af programmet herunder finale og semifinaler og samarbejde med internationale talentkonkurrencer.
Kristian arbejder med juryrekruttering og -kontakt samt assisterer ved fordeling af projekter ifm. afholdelsen af Unge Forskeres semifinaler og finale.
Lene arbejder med Naturvidenskabsfestival, hvor hun er projektleder for Masseeksperimentet og Testoteket. Lene arbejder desuden med didaktik i både festivalen og Unge Forskere og på tværs af Astra.
Louise er konsulent og arbejder med Unge Forskere. Her har hun ansvar for talentdagsordenen og samarbejdet med skoler og gymnasier ligesom hun indgår i arbejdet med udvikling og gennemførelse af Unge Forskere.
Michelle er koordinator for Big Bang-konferencen og arbejder desuden med Masseeksperimentet og Testoteket under Naturvidenskabsfestivalen.
Nina er ansvarlig for receptionsopgaver, indkøb af kontorartikler og forplejning.
Ninon er tovholder på afviklingen af Unge Forskeres finale og Science i Forum. Herunder kontakt med udstillere, frivillige og Forum.

Udvikling

Bella deltager i NEUCs arbejde med rådgivning og evaluering. Hun har ekspertise i kvantitative såvel som kvalitative metoder og arbejder med evalueringsdesigns af interne og eksterne projekter.
Christina har ansvaret for naturfagsdidaktisk udvikling med fokus på undervisning i grundskolen. Hun formidler nye undervisningstiltag i grundskolen og arbejder desuden som konsulent i NEUC med vejledning og sparring på eksterne projekter.
Esben arbejder med udvikling og formidling af nye indsatser for at styrke naturfagsundervisningen i grundskolen.
Karin er programleder for NEUC - Naturfagenes Evaluerings- og Udviklingscenter, hvor hun er ansvarlig for koordinering af rådgivning og evaluering af eksterne projekter. Hun har desuden fokus på facilitering, innovation og Human Centered Design Thinking.
Nana deltager i NEUCs arbejde med rådgivning og evaluering af eksterne projekter. Desuden deltager Nana i eksterne projekter vedrørende udvikling af eksterne læringsmiljøer samt om naturfagsdidaktik på gymnasier og universiteter.
Pernille deltager i NEUCs arbejde med rådgivning og evaluering af eksterne projekter og arbejder med brugerundersøgelser i Astras naturfagsindsatser. Hun har fokus på facilitering, innovation og Human Centered Design Thinking.
Suzie har ansvaret for Astras aktiviteter i projekt ”Engineering i skolen”. Hun udvikler undervisningsmaterialer, deltager i udvikling af engineering didaktik og koordinerer projektets øvrige aktiviteter.

Stab og kommunikation

Bettina hjælper med diverse kommunikationsopgaver, især med fokus på film og sociale medier til Unge Forskere og Naturvidenskabsfestival.
Bjarne har det redaktionelle ansvar for Astras digitale kanaler og produkter på tværs. Desuden er Bjarne specialist i systemintegration og -opbygning.
Christina arbejder med HR-opgaver, herunder løn- og ferieindberetninger, samt tidsregistrering. Desuden bistår Christina i en række andre interne administrative funktioner. Superbruger på TimeLog.
Sproghaj med teknisk flair og fingeren på pulsen i diverse digitale trends og tendenser.
Isa rådgiver og sparrer om kommunikation, producerer tekster samt arbejder med strategisk kommunikation. Isa er primært ansvarlig for kommunikationen på Naturvidenskabsfestivalen og Science Talenter, samt en række tværgående kommunikationopgaver i Astra.
Ivan varetager en bred række af opgaver indenfor økonomi, som fakturering i IndFak, projektøkonomi, afstemninger, og bogholderiopgaver. Ivan er særligt ansvarlig for bogholderi, bankafstemninger og er superbruger på RejsUd 2
Jette varetager en bred række af opgaver indenfor økonomi, som fakturering i IndFak, projektøkonomi, afstemninger, og bogholderiopgaver. Jette er særligt ansvarlig for økonomiopfølgning hos Science Talenter.
Joel står for servicering, udvikling og styring af IT-løsninger, herunder de digitale IT-værktøjer til understøttelse af administration og kommunikation.
Karin er ansvarlig for det grafiske udtryk i Astras mange formidlingsprodukter - i tryksager og på web. Karin er især tilknyttet Unge Forskeres produktioner, men er som grafiker inde over mange tværgående opgaver.
Laura er teamleder for kommunikationsteamet og er ansvarlig for Astras stategiske kommunikation. Hun er Astras presseansvarlige og varetager den overordnede koordination og planlægning af den samlede kommunikationsindsats.
Liselotte leder økonomi- og administrationsteamet og har ansvaret for økonomi, administration og drift i Astra.
Mette arbejder med mange forskellige udviklingsopgaver især indenfor HR-området, fx organisation, ledelse, samarbejde. Mette er sekretær for AMU og MED.
Signe hjælper med kommunikationsopgaver, især ift. digital formidling og grafisk produktion.
Suong varetager den daglige opdatering af Astras primære website og sociale medier. Hun er samtidig den administrative tovholder på Astras Vejle-kontor. Assistent for forankringen
Susanne skriver og researcher artikler, nyhedsbreve og øvrige skriftlige produktioner på tværs af Astras aktiviteter og projekter. Susanne har også ansvaret for Astras skriftlige formidlingslinje.
Tommy har ansvaret for udvikling og drift af Astras digitale kanaler og produktioner på tværs. Tommy er desuden specialist i teknologianvendelse igennem hele uddannelseskæden.

Forankring

Elzebeth er ansvarlig for vores regionale indsats i Region Hovedstaden og er dermed Astras primære kontaktperson her. Elzebeth er derudover involveret i udvikling og afholdelse af temadage samt kommunikation af en række faglige produkter.
Flemming er Astras regionale konsulent i Region Sjælland og Region Hovedstaden. I perioden december 2018 til december 2019 er han den primære kontaktperson i Region Sjælland.
Hans er koordinator for Astras UdviklingsRum 2017-19 for kommuner, og arbejder generelt med politisk og strategisk udvikling af samarbejdsstrukturer i forhold til kommuner og regioner, samt Astras internationale rolle.
Lars er Astras primære kontaktperson i Region Syddanmark med ansvar for indsatsen der. Han står bl.a. for tilrettelæggelse og afvikling af temadage.
Majbrit er Astras primære kontaktperson i Region Sjælland med ansvar for indsatsen der. Nationalt har hun bl.a. fokus på at involvere udeskoletilgangen i naturfagsundervisningen i grundskolen.
Ole er Astras primære kontaktperson i Region Nordjylland med ansvar for indsatsen der. Ole er derudover involveret i en række indsatser på tværs af det naturfaglige fagfelt.
Thomas er ansvarlig for vores kommunale og regionale indsats i Region Midtjylland og er dermed Astras primære kontaktperson her. Thomas medvirker desuden i en række faglige indsatser på tværs af fag- og aktørfeltet.
Thora arbejder primært med at skabe sammenhænge mellem Astras kommunale indsats i Regionerne Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland. Derudover er Thora involveret i Astras politiske indsats i kommuner og regioner.