Gå til hovedindhold

Forløb og aktiviteter

Vi fandt 120 materialer

Faunapassager - dyrenes smutvej

I dette forløb løser eleverne en engineering-udfordring, der munder ud i, at eleverne konstruerer en model af en faunapassage. Undervejs i forløbet gør eleverne sig overvejelser om dyrs tilpasning og levevilkår. Eleverne stifter ligeledes bekendtskab med kodning i forbindelse med en micro:bit-aktivitet.
3. klasse til 4. klasse
(c) John Tann [CC BY 2.0], WikiMedia Commons

Klassifikation

For at holde styr på alverdens levende organismer er de sat i system, der er udformet af forskere. Den svenske botaniker Carl von Linné udviklede et system allerede i 1735, og hans måde at systematisere og navngive på har været anvendt siden. Carl von Linné fandt på en måde at sortere dyr og...
4. klasse til 9. klasse

Bliv klog på bæredygtigt elforbrug

Materialet, bliv klog på bæredygtigt elforbrug, skal give EUD elever forudsætninger for at forstå og forholde sig til bæredygtig udvikling i hverdag og på arbejdspladser.
9. klasse til 1. g

Bliv klog på bæredygtighed og mad

Materialet, bliv klog på bæredygtighed og mad, skal give EUD elever forudsætninger for at forstå og forholde sig til bæredygtig udvikling i hverdag og på arbejdspladser.
9. klasse til 1. g
Elev med blå tunge. © Carsten Andersen for Astra

Årets festivalforsøg: Smagens yderste grænse

Mange børn oplever deres personlige yderste grænse i forbindelse med smag. I forløbet skal eleverne eksperimentere med umamismag og sammenhængen mellem synssansen, lugtesansen og smagssansen samt undersøge deres smagsløg.
1. klasse til 6. klasse
Min nye verden - madsbyparken - naturvidenskabsfesival 2017 - Foto: Sidsel Bjerregaard @Astra

Føl på følesansen

Uden følesansen vil man komme rigtig galt af sted i hverdagen. Vi bruger den til at beskytte os mod ydre omgivelser og til at opfatte ting i berøring med kroppen. Følesansen er kompleks og kan opdeles i 5 underemner. I dette forløb vil eleverne lære at undersøge følesansens forskellige elementer...
1. klasse til 3. klasse

Verdensmål.nu - natur/teknologi og dansk 1.-3. klasse

Sådan er temaet bygget op Verdensmål.nu 1.-3. klasse er struktureret i fire undertemaer med tv-klipsamlinger, korte elevtekster og nærværende og praktiskorienterede opgaver. Opgaverne arbejder med problematikkerne: Sundhed og bæredygtighed, Den store verden, Børneliv og Gør en forskel. I kan vælge...
1. klasse til 3. klasse
Teknologi og naturfag - Mælkens vej (c) Spangsbjerg

Mælkens vej - fra ko til dig

Formålet med undervisningsforløbet er tredelt: For det første er formålet, at eleverne lærer at undersøge produktionskæden for mælk. For det andet er formålet, at eleverne lærer det grundlæggende i, hvordan organismer skaffer sig energi til deres livsprocesser. For det tredje er formålet med...
3. klasse til 4. klasse