Gå til hovedindhold

Forløb og aktiviteter

Vi fandt 142 materialer

Vandkraft

Småforsøg med omdannelse af potentiel energi til kinetisk energi. Konstruktion af en vandmølle der kan løfte et lod. Eksperimenter med vandmøllens virkningsgrad på en bakke nær ved skolen. Bestemmelse af dugpunkt i klasselokalet.
1. g til 3. g

Vandføring i Lilleåen - DASG

Forfatteren har været ved Lilleåen med en 2gNG klasse, og målt vandføringen ved hjælp af en flowmåler. Det foreliggende forsøg er sat ind i et forløb om grundvand og grundvandsdannelse. Med en Vernier Flow Rate Sensor måles strømningshastigheden, idet vandet påvirker en propel for enden af stangen...

Vandetsvej.dk - Undervisning om vandets kredsløb

Læringsmålstyret undervisning Velkommen til Vandetsvej.dk, der er målrettet undervisning for 4. - 10. klasse i natur/teknologi, biologi, fysik/kemi, geografi og samfundsfag. Materialet bygger på fagmålene for natur/teknologi og naturfagene, herunder kompetencemålene med deres færdigheds- og...
7. klasse til 9. klasse

Vandets kraft

Forløbet er målrettet 0.-2. klasse. Vandets kraft er et udendørs forløb, som er bygget op omkring et vandfald, en å og en sø. Eleverne bliver præsenteret for hvordan vi i flere forskellige sammenhænge gør brug af de kræfter, der er i vandet. Eleverne får ligeledes indblik i det fantastiske liv...
0. klasse til 2. klasse

Vandet omkring dig

For 2.-3. klassetrin Økolariet tilbyder et undervisningsforløb for 2.-3. klasse, hvor eleverne føres gennem vandets forunderlige verden. Vandets tilstandsformer og egenskaber demonstreres, og dets forekomst utallige steder på Jorden anskueliggøres. Via bearbejdning af vandets kredsløb i naturen...
2. klasse til 3. klasse

Vand, klima, vejr og planter

Et undervisningsforløb med udgangspunkt i vands fysiske og kemiske egenskaber med fokus på vejr og klima.
7. klasse til 9. klasse

Undervisning i alger

Havets Hus og AlgeCenter Danmark tilbyder gymnasie- og folkeskoleelever at komme om bag kulisserne i AlgeCenter Danmarks forskningsfacilitet på Grenaa Havn. Her giver specialestuderende fra Aarhus Universitet et spændende indblik i anvendelse og dyrkning af makroalger - i daglig tale også kaldet...
2. g til 3. g

Sæler og marsvin

Er marsvinet en hval eller en fisk? Er sælen et krammedyr? Hvordan holder sælerne varmen? Marsvinet og den spættede sæl er Danmarks mest almindelige havpattedyr. Men det er langt fra alle børn, som er klar over, at de findes herhjemme. I dette forløb introducerer vi eleverne til havpattedyrenes liv...
0. klasse til 2. klasse

Salt og saltvand

Om hypotese, verifikation og falsifikation Du skal arbejde videre med iagttagelser, dataindsamling og -bearbejdning, og du skal opstille hypoteser, og ved hjælp af eksperimentelle undersøgelser bekræfte (verificere) eller afkræfte (falsificere) disse hypoteser. Nogle af hypoteserne skal du opstille...
1. g til 3. g

Rumfartsskolen

Med Rumfartsskolen kan et gymnasium arbejde med rumfart på tværs af studieretninger og i samarbejde med danske rumfartsvirksomheder.
1. g til 3. g