Gå til hovedindhold

Forløb og aktiviteter

Vi fandt 123 materialer

De skide bakterier

Hygiejne i forbindelse med toiletbesøg er noget, der ofte bliver italesat for eleverne. Men hvorfor skal de vaske hænder, og hvordan vasker de hænder på ‘den rigtige måde’?
4. klasse til 10. klasse

Affald som ressource

Et undervisningsforløb, hvor eleverne arbejder med tidens affaldsproblematik, hvordan vi ofte smider ting ud, der kan genbruges, men også hvordan ting kan genanvendes.
7. klasse til 9. klasse

Når vand er et problem

Mennesket har gennem mange århundreder haft brug for at flytte vand fra et område til et andet. Med inspiration fra Archimedes’ Skrue og aktiviteter om vand og tryk skal eleverne designe en simpel vandpumpe, der kan flytte vand fra et lavere liggende niveau til et højere liggende niveau. Forløbet...
4. klasse til 7. klasse

Det oplyste hav

Forløbet vil kigge nærmere på forskellige typer stråling fra Solen forskellige steder på Jorden, og hvilken betydning det har for livet i havet. Siden her giver dig en oversigt over indholdet i undervisningsforløbet Det oplyste hav . I overskriftsform kan du se, hvad de tre naturfag arbejder med...
7. klasse til 9. klasse

Dyrk planter på Mars

Eleverne arbejder med det fællesfaglige fokusområde 'strålingens indvirkning på levende organismers levevilkår'. Med udgangspunkt i udfordringen konstruerer eleverne en plantekuvøse til plantedyrkning på Mars.
9. klasse til 10. klasse

Vandkraft

Småforsøg med omdannelse af potentiel energi til kinetisk energi. Konstruktion af en vandmølle der kan løfte et lod. Eksperimenter med vandmøllens virkningsgrad på en bakke nær ved skolen. Bestemmelse af dugpunkt i klasselokalet.
1. g til 3. g

Algeinnovation

Undervisningsforløbet Algeinnovation giver eleverne indblik en verden, hvor vi kan dyrke energi, der kan udnyttes i mange produkter lige fra fødevare til transportindustrien.
7. klasse til 9. klasse

Insekter med fremtid i

Forløbet tager udgangspunkt i en udfordring, hvor eleverne skal udvikle deres bedste bud på en ret, der indeholder insekter. De beregner næringsindhold, CO 2-udledning og andre produktionsomkostninger ved deres ret.
4. klasse til 10. klasse

Byg lodrette haver

Landbrug har i mange år været et fast tema i udskolingen i forhold til begreber som bæredygtighed og gødning. Det er ikke altid lige let for eleverne at forholde sig til denne problematik, da stadig flere elever bor i byerne. Denne rammesætning tager derfor udgangspunkt i en urban problemstilling.
7. klasse til 10. klasse

Masseeksperiment 2014: Indeklima i klasselokaler (2)

Der er mange årsager til dårligt indeklima: For høj eller lav temperatur, træk, støv samt dårlige lys- og lydforhold. Disse ting kan man se, høre eller føle, og de er derfor lette at gøre noget ved. Dårlig luftkvalitet kan også komme fra afgasning af kemikalier/organiske forbindelser fra maling, møbler, computere, svampe og bakterier og fra os selv.
0. klasse til 3. g