Gå til hovedindhold

Forløb og aktiviteter

Vi fandt 119 materialer

Isskolen

Isskolen er et webbaseret undervisningsprogram om gletschere, indlandsis, klimaændringer og havniveauændringer. Her kan man lære om, hvad der sker med Indlandsisen i Grønland, og få at vide hvordan forskere overvåger den store ismasse.
4. klasse til 9. klasse
Det varme hus - Naturfagsmaraton 2018

Det varme hus

I Bykøbing Kommune vil man sørge for, at der et godt indeklima i alle klasselokaler og spare penge på varmeregningen, derfor har man fokus på, hvordan skolerne skal isoleres. I dette forløb fra Naturfagsmaraton 2018 skal eleverne bygge en model af et hus uden gulv. Huset skal kunne holde bedst muligt på varmen.
4. klasse til 6. klasse
Workshop førstehjælp PH Metropol - Naturvidenskabsfestival 2014 @ Carsten Andersen

Hvem skal jeg redde først?

Hurtige og målrettede beslutninger kan redde liv. Når der sker en ulykke, og man skal yde førstehjælp, er det vigtigt at vide, hvad man skal gøre, i hvilken rækkefølge det skal gøres og hvorfor. Få et fagligt forløb om førstehjælp her.
7. klasse
Fuglefoderstationer - Projekt Krydsfelt

Fuglefoderstationer

I dette forløb arbejder eleverne med et fagligt fokus, der tager udgangspunkt i undersøgelser af fugles fødevalg og fødesøgningsadfærd - og designer og tester herudfra en fuglefoderstation.
5. klasse til 6. klasse
fænomenale apparater - krydsfelt-syd

Fænomenale apparater

I dette forløb inspireres eleverne til at arbejde med begrebsområderne el, magnetisme, pumper, ventiler, tryk og temperatur - og omsætte deres viden til fænomenale apparater.
4. klasse til 6. klasse

Fra ko til karton

I dette forløb skal elever arbejde med et fagligt fokus som tager udgangspunkt i en undersøgelse af mælkens transportvej på mejeriet. Med afsæt i undersøgelsen designer de et transportbånd, der testes systematisk.
5. klasse til 6. klasse
Teknologi og naturfag - Mælkens vej (c) Spangsbjerg

Mælkens vej - fra ko til dig

Formålet med undervisningsforløbet er tredelt: For det første er formålet, at eleverne lærer at undersøge produktionskæden for mælk. For det andet er formålet, at eleverne lærer det grundlæggende i, hvordan organismer skaffer sig energi til deres livsprocesser. For det tredje er formålet med...
3. klasse til 4. klasse

Vores mad - koen laver mælken

" Vores mad - koen laver mælk " henvender sig til undervisningen i natur/ teknologi i indskolingen. Undervisningsforløbet skal bidrage til at udvikle elevernes viden og færdigheder omkring undersøgelser af fødevarer herunder mælk og mælkeprodukter. Formålet med undervisningsforløbet er tredelt: For...
1. klasse til 2. klasse
De Blå Hajmyter

De Blå Hajmyter

Mennesket har altid været fascineret af hajer. Hajer er blandt de mest myteomspændte dyr i verden. Men lige så fascinerede, som vi er af hajerne – lige så meget frygter vi dem! For hvad ved vi egentlig om hajer?
6. klasse til 10. klasse

Bananfluer og genetik

Vi kender alle bananfluen. Den dukker op ud af det blå, og overtager luftrummet i køkkenet med sin irriterende tilstedeværelse. Men inden for genetisk forskning er bananfluen, med sin korte reproduktionstid og lave omkostninger, det perfekte modeldyr til at studere arvegange og geneekspression.
1. g til 3. g