Gå til hovedindhold

Forløb og aktiviteter

Vi fandt 131 materialer

Fra ko til karton

I dette forløb skal elever arbejde med et fagligt fokus som tager udgangspunkt i en undersøgelse af mælkens transportvej på mejeriet. Med afsæt i undersøgelsen designer de et transportbånd, der testes systematisk.
5. klasse til 6. klasse
Fuglefoderstationer - Projekt Krydsfelt

Fuglefoderstationer

I dette forløb arbejder eleverne med et fagligt fokus, der tager udgangspunkt i undersøgelser af fugles fødevalg og fødesøgningsadfærd - og designer og tester herudfra en fuglefoderstation.
5. klasse til 6. klasse

Når vand er et problem

Mennesket har gennem mange århundreder haft brug for at flytte vand fra et område til et andet. Med inspiration fra Archimedes’ Skrue og aktiviteter om vand og tryk skal eleverne designe en simpel vandpumpe, der kan flytte vand fra et lavere liggende niveau til et højere liggende niveau. Forløbet...
4. klasse til 7. klasse

Mælk - den første drik vi møder

Mennesket er et pattedyr, og vi er fra fødslen afhængige af mælk som vores vigtigste fødekilde. Senere i livet overtager andre fødekilder, og mange kan som voksne slet ikke nedbryde og dermed bruge mælk som fødekilde. Men hvad er mælk egentlig - hvilken fødekilde er der tale om? Hvilket produkt er...
4. klasse til 10. klasse

Energiproduktion, kulstof og vedvarende energi

De to forløb omhandler energiproduktion, k 30.04.19_elevmateriale_tema2_1.pdf - og fokuserer blandt andet på den nuværende ubalance i kulstofkredsløbet samt brug af vedvarende energiteknologier.
7. klasse til 10. klasse
verdensmål.nu - 4.-6. klasse © Foto: Ole Haubo

Verdensmål.nu - natur/teknologi og dansk 4.-6. klasse

Elevbog og lærevejledning til arbejdet med FNs verdensmål i 4.-6. klasse. Verdensmål.nu 4.-6. klasse er struktureret i fire undertemaer med tv-klipsamlinger, korte elevtekster og nærværende og praktiskorienterede opgaver. Opgaverne arbejder med problematikkerne: Sundhed og bæredygtighed, Den store verden, Børneliv og Gør en forskel.
4. klasse til 6. klasse

Alternative energikilder

Eleverne arbejder med at undersøge, hvorfor en alternativ energikilde er mere bæredygtigt/miljørigtig end traditionel afbrænding af kul, olie og gas, hvor indgreb i naturens kulstofkredsløb kan påvirke klimaet med konsekvenser for økosystemer og biologisk mangfoldighed.
9. klasse

Varm kakao

I forløbet får eleverne kendskab til de egenskaber, gode isoleringsmaterialer har. Faglige pointer: Varmeledningsevne, styrke, absorption, isolering og materialer.
4. klasse til 5. klasse