Gå til hovedindhold

Forløb og aktiviteter

Vi fandt 793 materialer

Engineering i skolen_byg lodrette haver

Byg lodrette haver

Landbrug har i mange år været et fast tema i udskolingen i forhold til begreber som bæredygtighed og gødning. Det er ikke altid lige let for eleverne at forholde sig til denne problematik, da stadig flere elever bor i byerne. Denne rammesætning tager derfor udgangspunkt i en urban problemstilling.
7. klasse til 10. klasse
Foto: Nasa, ISS

Madpakker i rummet

Rummad – opbevaring og emballering Undersøgelse af, hvad man kan gøre for at almindelig mad, kan bruges til rummad.
3. klasse til 10. klasse

Varmt vand på Shelterpladsen

Eleverne kommer med deres bud på, hvordan man på en bæredygtig måde kan få varmt vand på en shelterplads. De arbejder med engineering ved bl.a at bygge prototyper ud fra egne ideer og udarbejde information til shelterpladsens brugere. Forløbet er et eksempel på, hvordan der i 5. og 6. klasse kan arbejdes problembaseret med Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 3: ‘Jordens ressourcer er konstante og indgår i et kredsløb’.
5. klasse til 6. klasse

Fundamentale fysiske kræfter

Tre forskellige aktiviteter: fra densitet og opdrift i 1.g, over Atwoods faldmaskine i 2.g og til de fire fundamentale kræfter i 3.g, som er med til at belyse Naturvidenskabens ABCs Erkendelse 8: ‘Fundamentale fysiske naturkræfter virker overalt i universet’.
B-niveau til A-niveau

Undersøg måder at varme vand på

Eleverne udfører forskellige illustrationsforsøg, der illustrerer adskillige sammenhænge med betydning for opvarmning af vand ved hjælp af solenergi samt måder at isolere på.
5. klasse til 6. klasse

Byg en kliktæller

Denne aktivitet går ud på at bygge en kliktæller med micro:bit, der siden skal benyttes til at tælle bænkebidere. Koden kan gemmes, og eleverne kan bruge den i andre undervisningssammenhænge senere. Eleverne oplever, at de selv kan konstruere egnede digitale apparater til dataopsamling i deres...
3. klasse til 4. klasse

Elevudfordring – Bevægelse i naturen

Introduktion Dyr bevæger sig på et utal af måder, når de er på flugt, jager eller blot bevæger sig rundt i landskabet. Mange elementer i dyrenes omgivelser spiller ind, når de skal bevæge sig omkring, fx vind, vegetation, sand, sne m.m. Vi mennesker bevæger os også forskelligt, alt efter hvordan...
4. klasse til 8. klasse

Faunapassager - Udfordring

Faunapassage over landevej. Foto: Pia Dam Nissen Byg en faunapassage-model Udfordring I skal bygge en model af en faunapassage, hvor I hjælper bænkebidere til at gå fra et levested til et andet levested. Kravspecifikation En eller flere bænkebidere skal bruge jeres faunapassage. Først bygger I en...
3. klasse til 4. klasse
Billede: DTU Space/NBI/DARK/Syddansk Universitet/Experimentarium

Video-serie om rummet

Fire danske vidensinstitutioner er gået sammen om at skabe små videofilm om rummet og rumforskningens resultater til brug for skoleelever, gymnasieelever og deres lærere. Konceptet er enkelt: På en letforståelig og morsom måde fortælles i tre minutters videoer om nogle af de helt store spørgsmål,...
8. klasse til C-niveau