Gå til hovedindhold

Forløb og aktiviteter

Vi fandt 628 materialer

Elev viser stolt frem. © Sanne Vils Axelsen for Astra

Påvisning af glucose

Eleverne undersøger, hvordan man kan påvise, om der stadig er glucose i spildevandet, eller om gæren har nedbrudt det hele. Materialer Glucose (C6H12O6) Benedicts reagens Kaustisk soda (NaOH 2 molær) 3 reagensglas Demineraliseret vand Spildevand Aktivitetsvejledning Mærk reagensglassene A og B og C...
7. klasse til 10. klasse

Fældningsreaktioner

Eleverne oplever, hvordan vandige opløsninger af salte kan blandes, hvorved de oprindelige ionforbindelser ændres, så de bliver til nye tungtopløselige ion-forbindelser, som udfælder/bundfælder sig.
7. klasse til 10. klasse

Renseanlæg til Afghanistan

I Danmark har vi godt styr på vores spildevand. I alle byer er der renseanlæg, der renser spildevandet, så forurenende stoffer i vandet ikke udledes til naturen og ødelægger fødekæder og dermed biotoper. Spildevandet bliver renset mekanisk, kemisk og biologisk, inden det udledes til naturen...
5. klasse til 10. klasse
Værksted - Coding Pirates 3 - Big Bang 2016

Intelligente løsninger

Eleverne skal gennemføre en engineering-udfordring , hvor de producerer en løsning, som kan mindske elforbruget i hjemmet. Faglige pointer: Digital, elektricitet, programmering.
5. klasse til 10. klasse
Solcellebiler - Paradisbakkeskolen - Naturvidenskabsfestival - Foto: Pelle Rink © Astra

Præsenter jeres løsning på udfordringen

Aktivitetsvejledning Eleverne kan præsentere på mange måder. I dette forløb gives det forslag, at eleverne præsenterer en tidslinje. Eleverne præsenterer en tidslinje over deres arbejdsproces fra udfordringen blev givet til den endelige version. Det har det formål, at eleverne begrunder deres valg...
4. klasse til 6. klasse

Test 2 - Isolering

Aktivitetsvejledning Eleverne forbedrer deres isolering ved enten at konstruere en helt ny eller ved at arbejde videre på den, de konstruerede indledningsvist. Efterfølgende tester de den nye isolering. Kan isoleringen holde på varmen, så elevernes vand eller kakao er mindst 70 °C efter 20 minutter...
4. klasse til 6. klasse

Test 1 - Kop til varm kakao

Aktivitetsvejledning Eleverne tester i denne aktivitet deres kop med isolering. Kan den holde på varmen, så deres vand eller kakao er mindst 70°C efter 20 minutter? 1. Eleverne opfordres til at få deres lærer til at hælde varmt vand i koppen fra en termokande. 2. Eleverne aflæser temperaturen på...
4. klasse til 6. klasse

Konstruer isolering til en kop

Aktivitetsvejledning Eleverne skal nu til at konstruere deres isoleringsmateriale til deres kop. Eleverne fordeler opgaverne imellem hinanden. Hvem gør hvad? Eleverne finder deres liste med de fem vigtigste ting og deres tegning frem. Eleverne ser på tegningen, og følger planen: a) Find materialer...
4. klasse til 6. klasse

Konkretiser jeres isolering

Aktivitetsvejledning Eleverne arbejder i grupper (3-4 elever i hver). Der er i disse grupper, eleverne fortsætter deres videre arbejde. Eleverne læser udfordringsteksten igen. Hvilke krav er der til deres kop? Hvad skal den kunne, og hvor længe? Eleverne opfordres til at tænke tilbage på den...
4. klasse til 6. klasse

Associationsbrainstorm

Aktivitetsvejledning I denne aktivitet skal eleverne arbejde i grupper. De skal samarbejde og få en masse tanker og forslag. Der er ikke noget rigtigt eller forkert. Det handler om at komme frem til, hvad de tror, der kunne være et godt isoleringsmateriale til deres kop. Eleverne gør sig...
4. klasse til 6. klasse