Gå til hovedindhold

Forløb og aktiviteter

Vi fandt 732 materialer

Gætteleg - Naturvidenskabens ABC

Kan I gætte, hvem jeg er

Aktiviteten skal engagere eleverne og give dem hjælp og lejlighed til at sætte ord på kendetegn ved dyr, planter og svampe.
1. klasse til 2. klasse
Elever kigger i kikkert - Naturvidenskabens ABC

Naturen er rig

Eleverne undersøger naturens mangfoldighed med fokus på at observere og sætte ord på variationen af arter inden for dyr og planter. Forløbet er et eksempel på, hvordan der i indskolingen kan arbejdes hen imod Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 4: ‘Naturen er rig på biodiversitet’.
1. klasse til 2. klasse
Blade - Naturvidenskabens ABC

Kig på blade

Hvad skal eleverne have ud af denne aktivitet? Undersøgelsesaktiviteten har til formål at skærpe elevernes iagttagelsesevne, ved at de bliver opmærksomme på forskelle og ligheder på blade. Målet med, at eleverne gennemfører ‘Kig på blade’, kan således lyde: at eleverne skelner blade fra hinanden...
1. klasse til 2. klasse
Hjemmebyggede levesteder - Naturvidenskabens ABC

Lav et levested

Eleverne skal identificere egnede levesteder for dyr, og bagefter skal de selv bygge sådanne.
1. klasse til 2. klasse
Elev tegner - Naturvidenskabens ABC

Forklar en påstand

Aktiviteten giver lejlighed til, at eleverne bruger deres undersøgelseserfaringer og resultater til at skabe logiske naturfaglige forklaringer.
1. klasse til 2. klasse
Spil hvem er hvem - Naturvidenskabens ABC

Spil ‘Hvem er hvem?’

Aktiviteten bidrager til elevernes åbenlyse forundring. Eleverne skaber systemer i det, de observerer. Eleverne har i spillet 20 forskellige levende organismer foran sig som repræsentanter for planteriget, dyreriget og svamperiget. Eleverne sætter sprog på, hvad der karakteriserer planter, dyr og svampe.
1. klasse til 2. klasse
colourbox

Tæl og sæt navn på dyr

Undersøgelsesaktiviteten guider eleverne et spadestik dybere i deres egne observationer og bidrager til, at eleverne begynder at anvende artsnavne.
1. klasse til 2. klasse
Sortering af dyr - Naturvidenskabens ABC

Find og sortér dyr

Eleverne skal observere variationen inden for dyr ved at erfare, at der findes mange flere forskellige slags smådyr end forskellige slags større dyr. Der findes for eksempel langt flere insektarter end fuglearter.
1. klasse til 2. klasse
Sortering af planter - Naturvidenskabens ABC

Find og sortér planter

Eleverne skal observere variationen inden for planter ved at erfare, at der findes mange flere forskellige slags “mindre planter”, end der findes større planter.
1. klasse til 2. klasse

Lav skummetmælk til sød mælk

Mælk har været en meget vigtig kilde til energi for mennesker op igennem historien. Men for at mennesker kan udnytte energien i mælken, skal man kunne nedbryde mælkesukker i kroppen. Det sker ved hjælp af enzymet laktase i vores tyndtarm. I dette forsøg skal du undersøge, hvordan mælkesukker kan nedbrydes af laktase.
7. klasse til A-niveau