Gå til hovedindhold

Forløb og aktiviteter

Vi fandt 676 materialer

Vandkugler

Når en vanddråbe lander på din rude, fortsætter en hektisk kamp i dråben. Kampen om hvorvidt dråben skal have så lille en overflade som muligt og være kuglerund, eller om den skal binde sig til overfladen og flade mere ud. Nogle materialer binder vandet bedre end andre. Hvis materialet slet ikke binder vandet, laver det en rund kugle.
3. klasse til 10. klasse

Vandkraft

Småforsøg med omdannelse af potentiel energi til kinetisk energi. Konstruktion af en vandmølle der kan løfte et lod. Eksperimenter med vandmøllens virkningsgrad på en bakke nær ved skolen. Bestemmelse af dugpunkt i klasselokalet.
1. g til 3. g

Vandføring i Lilleåen - DASG

Forfatteren har været ved Lilleåen med en 2gNG klasse, og målt vandføringen ved hjælp af en flowmåler. Det foreliggende forsøg er sat ind i et forløb om grundvand og grundvandsdannelse. Med en Vernier Flow Rate Sensor måles strømningshastigheden, idet vandet påvirker en propel for enden af stangen...

Vandetsvej.dk - Undervisning om vandets kredsløb

Læringsmålstyret undervisning Velkommen til Vandetsvej.dk, der er målrettet undervisning for 4. - 10. klasse i natur/teknologi, biologi, fysik/kemi, geografi og samfundsfag. Materialet bygger på fagmålene for natur/teknologi og naturfagene, herunder kompetencemålene med deres færdigheds- og...
7. klasse til 9. klasse

Vandets kredsløb

Læringsaspekt : Forståelse og formidling af vandets kredsløb Organisering og fremgangsmåde: Eleverne skal tegne vandets kredsløb, i så stor størrelse at de kan gå rundt i kredsløbet. De kan lade sig inspirere af modellen herunder eller en lignende model fra klassen læremidler. Eleverne skal øve sig...
5. klasse til 9. klasse

Vandets kraft

Forløbet er målrettet 0.-2. klasse. Vandets kraft er et udendørs forløb, som er bygget op omkring et vandfald, en å og en sø. Eleverne bliver præsenteret for hvordan vi i flere forskellige sammenhænge gør brug af de kræfter, der er i vandet. Eleverne får ligeledes indblik i det fantastiske liv...
0. klasse til 2. klasse

Vandet omkring dig

For 2.-3. klassetrin Økolariet tilbyder et undervisningsforløb for 2.-3. klasse, hvor eleverne føres gennem vandets forunderlige verden. Vandets tilstandsformer og egenskaber demonstreres, og dets forekomst utallige steder på Jorden anskueliggøres. Via bearbejdning af vandets kredsløb i naturen...
2. klasse til 3. klasse

Vand, klima, vejr og planter

Et undervisningsforløb med udgangspunkt i vands fysiske og kemiske egenskaber med fokus på vejr og klima.
7. klasse til 9. klasse

Vand og olie

I dette forsøg kan du undersøge, hvad der sker når man blander forskellige væsker og stoffer. Noget lader sig blande uden problemer og andre forbliver adskilt, hvorfor mon?
0. klasse til 6. klasse

Vand der kravler opad

Vandet i verdenshavene fordeler sig altid således, at overfladen er ligger i samme niveau og parallelt med horisonten. Dette skyldes, at vandet alle steder er underlagt næsten det samme tryk - ca. en atmosfære (1 atm.). I dette forsøg kan du undersøge, hvordan trykket bevirker, at vandstanden i to glas udjævnes.
3. klasse til 10. klasse