• Materialer for ressourcepersoner på erhvervsuddannelser

Materialer for ressourcepersoner på erhvervsuddannelser

Find materialer fra netværksmøderne og inspiration på temaer her.

astra girl

Samarbejdspartner

partner-logo
Konsulent Ole Kronvald

Ole Kronvald

Konsulent

Kontakt Ole hvis du har spørgsmål vedrørende NAFA eller netværk for ressourcepersoner på erhvervsskoler.

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.

 • Materialer

Materialer

Widget: Text + SVG

Almindelig tekst her 

 • Punkt 1 
 • Punkt 2 
astra girl

Widget: Text + SVG

Ny tekst her .... I semifinalen og til finalen skal dit projekt præsenteres på en videnskabelig poster. Den videnskabelige poster er en præsentation af dit projekt i plakatform. Den skal indeholde den vigtigste information om projektet og præsentere det på en lækker og overskuelig måde. I modsætning til rapporten skal den ikke indeholde alle projektets detaljer, og den må gerne være både personlig og indbydende.

astra girl

Widget: Heading + Text/Image

 • Ny tekst her Tydelig struktur - lav en tydelig struktur på posteren, som guider læseren gennem dit projekt
 • Figurer - brug figurer i stedet for tekst, hvor det kan lade sig gøre - fx til forsøgsopstilling og arbejdsproces
 • Kort og præcists - skriv kortfattet og præcist i en letlæselig skriftstørrelse

Widget: Heading + Text/Image

 • Ny tekst her Tydelig struktur - lav en tydelig struktur på posteren, som guider læseren gennem dit projekt
 • Figurer - brug figurer i stedet for tekst, hvor det kan lade sig gøre - fx til forsøgsopstilling og arbejdsproces
 • Kort og præcists - skriv kortfattet og præcist i en letlæselig skriftstørrelse

Widget: Heading + Text/text

2. Introduktion

Hvorfor er projektet overhovedet interessant? Fortæl, hvad der motiverede projektet, hvorfor det er interessant i en bredere sammenhæng, og hvilket problem/spørgsmål projektet forsøger at løse/besvare.

3. Hypotese

Hvordan forventer jeg, problemet/spørgsmålet kan løses/besvares? Her præsenteres løsningsforslaget, der blev undersøgt i projektet, og hvorfor netop det forslag blev valgt.

Overskrift 1

Widget: Accordion

Tekstfelt Tekstfelt Tekstfelt Tekstfelt Tekstfelt Tekstfelt 

 • Default description
 • Default description

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Billede af ledelses arbejde
 • Materialer for gymnasiale naturvidenskabskoordinatorer

Materialer for gymnasiale naturvidenskabskoordinatorer

Materialer og inspiration til arbejdet som naturvidenskabskoordinator

På denne side er der adgang til de materialer, der er udviklet specielt til gymnasiernes naturvidenskabskoordinatorer.
astra girl

Tidligere møder i netværket

Vær opmærksom på, at der også findes inspiration i oplæg og materialer fra tidligere møder i netværket.

Materiale på EMU'en

På Børne- og Undervisningsministeriets læringsportal, emu.dk, findes viden og inspiration til at understøtte de faglige mål og læreplaner på de gymnasiale uddannelser. Se bl.a. Viden om-publikationerne der aktuelt omfatter temaer om: Professionelle læringsfællesskaber, Klasseledelse i gymnasiet, Pædagogisk ledelse, Undervisningsdifferentiering og Overgange. Under de enkelte gymnasiale uddannelser findes desuden temaer om Karrierelæring og Det digitale.

astra girl

Andet fra Astra

På astra.dk findes mange artikler om læringsfællesskaber og didaktik. Der er en overvægt af artikler med afsæt i grundskolen, men indholdet er i mange tilfælde direkte brugbart i gymnasial sammenhæng. Se f.eks. samlingen af: Didaktiske artikler.

Astras generelle kalender findes aktuelle kurser, temadage, konferencer o.m.a. med relevans for undervisningen i de naturvidenskabelige fag både i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

astra girl
Konsulent Lars Hagelskjær Wieland

Lars Hagelskjær Wieland

Konsulent

Kontakt Lars hvis du er kommunal naturfagskoordinator i Region Syddanmark, Region Nordjylland eller Region Midtjylland, eller er naturvidenskabskoordinator på et gymnasium.
Konsulent Flemming Sjølin Bauer

Flemming Sjølin Bauer

Konsulent

Kontakt Flemming hvis du er kommunal naturfagskoordinator i Region Sjælland eller Region Hovedstaden, hvis du har spørgsmål vedrørende UdviklingsRum 2021-22 eller netværk for naturvidenskabskoordinatorer på gymnasierne.

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Billede af naturfagsvejledere der snakker
 • Materialer for naturfagsvejledere

Materialer for naturfagsvejledere

Materialer for naturfagsvejledere

Find materialer fra netværksmøderne og inspiration på temaer her.

astra girl

Sider

Formålet med netværksmødet var at styrke den enkelte naturfagsvejleder og det lærende netværk mellem naturfagsvejledere fra landets skoler og kommuner. Find materialer, præsentationer og program fra mødet.

Sider

Naturfagsvejledere er vigtige aktører for arbejdet med at styrke den naturfaglige kultur på skolerne, og de spiller en central rolle i facilitering af fagteamsamarbejde og den faglige udvikling af naturfagsundervisningen.

Samarbejdspartner

partner-logo
Forankringschef Bo Lykke Fredsgaard

Bo Lykke Fredsgaard

Forankringschef

Bo har ansvar for Astras forankringsindsats i kommuner, regioner og på uddannelsesinstitutioner. Kontakt Bo hvis du er regional naturfagskoordinator, eller er med i netværket af naturfagsvejledere på grundskolerne.

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.