Gå til hovedindhold

Ledelse, der løfter naturfagsundervisningen 2020 - materialer hentes her

På "Ledelse, der løfter naturfagsundervisningen" var der fokus på at skabe et fælles fundament for udvikling og forankring af skolens naturfagshandleplaner i et samarbejde mellem skoleledelsen og ressourcepersoner inden for naturfagene, fx kommunens naturfagskoordinator og skolens naturfagsvejleder eller en tilsvarende ressourceperson.

Arrangementerne blev afholdt virtuelt med en vekselvirkning mellem live-oplæg og arbejde i praksis lokalt på skolerne. Liveoptagelser og ressourcer fra arrangementerne bliver stillet til rådighed på denne side, så man som kommunal naturfagskoordinator, skoleleder og naturfagsvejleder eller tilsvarende ressourceperson selv kan gennemføre et lignende arrangement i kommunen eller på den enkelte skole.

Herunder finder du liveoptagelser og de ressourcer, der blev brugt til arrangementerne. Du kan med fordel starte med at orientere dig i faciliteringsguiden. Bliv eventuelt yderligere inspireret af de supplerende ressourcer.

Kontakt Astra, hvis du ønsker vejledning og sparring i brug af ressourcerne.

Materialer

Film

Supplerende ressourcer