Gå til hovedindhold

Forløb og aktiviteter

Vi fandt 792 materialer

Grundvand - en unik ressource og en klimaudfordring

Inspirationsforløbet er udarbejdet til erkendelse 3 i Naturvidenskabens ABC. Gennem arbejde med caseforsøg, laboratorieforsøg og mundtlig fremlæggelse arbejder eleverne med forståelsen af vand som ressource og ressourcens sårbarhed overfor menneskelig påvirkning samt grundvand som en del af udfordringen med klimaforandringer i Danmark.
C-niveau til A-niveau

Elevudfordring – Bevægelse i naturen

Introduktion Dyr bevæger sig på et utal af måder, når de er på flugt, jager eller blot bevæger sig rundt i landskabet. Mange elementer i dyrenes omgivelser spiller ind, når de skal bevæge sig omkring, fx vind, vegetation, sand, sne m.m. Vi mennesker bevæger os også forskelligt, alt efter hvordan...
4. klasse til 8. klasse
Hare - Esben Eriksen 2021

Bevægelse i naturen

'Bevægelse i naturen' er et forløb, hvor eleverne udvikler lege ved at kombinere viden om dyrs adfærd i naturen med brug af teknologi i form af micro:bit.
4. klasse til 8. klasse
(c) Peter Southwood [CC BY-SA 3.0], WikiMedia Commons

Alger i rummet

Alger laver fremtidens rummad. I dette forsøg skal du producere alger og undersøge, hvordan man skaber de rigtige vækstbetingelser for dem.
7. klasse til 10. klasse
Billede: ESA

ESAs Eduspace på Dansk

Websiden Eduspace har til formål at give elever i ungdomsuddannelserne og deres lærere et indlærings- og undervisningsværktøj. Det skal tjene som adgang til billeddata fra rummet og i særdeleshed til en meget lang række af jordobservationsanvendelser til brug i uddannelse og læring. Websiden...
9. klasse til A-niveau

ESA - Eduspace

Denne hjemmeside har gode remote sensing-øvelser om både gletsjere, vulkaner, oversvømmelser og tørke. Øvelserne laves i det gratis program LEOWorks. Websiden Eduspace har til formål at give elever i ungdomsuddannelserne og deres lærere et indlærings- og undervisningsværktøj. Det skal tjene som...
C-niveau til A-niveau
Foto: Nasa, ISS

Madpakker i rummet

Rummad – opbevaring og emballering Undersøgelse af, hvad man kan gøre for at almindelig mad, kan bruges til rummad.
3. klasse til 10. klasse

Kodeark til Hummingbird: Sanser

Sanser Vil du tilføje sanser til dit dyr, så følger der fire sensorer med til Hummingbird Bit. Så kan dit dyr få anderledes sanser, end dem der er indbygget i Micro:bit. Dit dyr bør have en form for sans. Syn 1 - lys og mørke Tilføj denne synssans, hvis dit dyr skal kunne skelne mellem lys og mørke...
4. klasse til 8. klasse

Faunapassager - dyrenes smutvej

I dette forløb løser eleverne en engineering-udfordring, der munder ud i, at eleverne konstruerer en model af en faunapassage. Undervejs i forløbet gør eleverne sig overvejelser om dyrs tilpasning og levevilkår. Eleverne stifter ligeledes bekendtskab med kodning i forbindelse med en micro:bit-aktivitet.
3. klasse til 4. klasse