Gå til hovedindhold

Forløb og aktiviteter

Vi fandt 610 materialer

Microbit til Big Bang 2017 - Foto: Thomas Evaldsen © Astra

Bevægelse er godt - Udfordring

Dagmar og Sebastian vil gerne lave en dims, der kan give en lyd fra sig, når de bevæger sig. Det er vigtigt, at de får rørt sig nok, når de er ude i skolegården. Derfor vil de programmere deres Micro:bit til at sige en lyd, hvis de bevæger sig for langsomt, efter de har trykket ’start’. Udfordring...
4. klasse til 10. klasse

Mælk - den første drik vi møder

Mennesket er et pattedyr, og vi er fra fødslen afhængige af mælk som vores vigtigste fødekilde. Senere i livet overtager andre fødekilder, og mange kan som voksne slet ikke nedbryde og dermed bruge mælk som fødekilde. Men hvad er mælk egentlig - hvilken fødekilde er der tale om? Hvilket produkt er...
4. klasse til 10. klasse
(c) Microrao  [CC BY-SA 4.0], WikiMedia Commons

Ven eller fjende

I dette forløb arbejder eleverne med aktiviteter, der giver dem indsigt i bakterier som levende organismer. De fleste bakterier er normalt uskadelige, men der findes også bakterier som er sunde - og andre som er dødelige.
4. klasse til 10. klasse
Workshop førstehjælp PH Metropol - Naturvidenskabsfestival 2014 @ Carsten Andersen

Hvem skal jeg redde først?

Hurtige og målrettede beslutninger kan redde liv. Når der sker en ulykke, og man skal yde førstehjælp, er det vigtigt at vide, hvad man skal gøre, i hvilken rækkefølge det skal gøres og hvorfor. Få et fagligt forløb om førstehjælp her.
7. klasse

Adskil farver med elektricitet

Molekyler er små - meget små! De er næsten den yderste, mindste grænse for størrelse. Derfor er det umuligt at sortere en blanding af molekyler ét for ét på samme måde, som man sorterer sine strømper. Til gengæld kan man gøre det med elektricitet!
7. klasse til 3. g

Gavnlige bakterier

Gavnlige bakterier kan være dem der forbedrer sundheden og forebygger sygdomme. De kaldes probiotiske bakterier. Eleverne arbejder med begrebet og finder eksempler på disse probiotiske bakterier. Aktivitetsvejledning Læs teksten, som er en faglig tekst. Notér faglige pointer ned. Besvar derefter, i...
4. klasse til 10. klasse

Bakterier og sygdom

Sygdomsfremkaldende bakterier, harmløse og gavnlige bakterier. Hvad er hvad? Eleverne arbejder med en svær faglig tekst og uddrager pointer samt faglige ord. Aktivitetsvejledning Brug arket her som elevark. Forstør gerne printet op, så det bliver mere læsevenligt. Læs teksten som er en svær, faglig...
4. klasse til 10. klasse

Afprøv faunapassagen

Eleverne præsenterer deres faunapassage og observerer, hvor mange bænkebidere der går ind i den. De følgende dage følges opstillingen, og det undersøges, om nogle bænkebiderne har passeret faunapassagen. Aktivitetsvejledning Tag 10-20 levende bænkebidere. Sæt dem ud, når I er klar ved jeres...
3. klasse til 4. klasse

Gør faunapassagen bedre

Eleverne forbedrer deres faunapassage ud fra den viden, de har indsamlet, og de observationer, de har gjort sig om bænkebidere. Aktivitetsvejledning Tal i gruppen om, hvor bænkebidere holder til i naturen, og hvad der skal til for at gøre jeres faunapassage tillokkende for bænkebiderne. Overvej,...
3. klasse til 4. klasse

Byg en kliktæller

Denne aktivitet går ud på at bygge en kliktæller med micro:bit, der siden skal benyttes til at tælle bænkebidere. Koden kan gemmes, og eleverne kan bruge den i andre undervisningssammenhænge senere. Eleverne oplever, at de selv kan konstruere egnede digitale apparater til dataopsamling i deres...
3. klasse til 4. klasse