Gå til hovedindhold

Forløb og aktiviteter

Vi fandt 585 materialer

Gør din beholder til varm kakao bedre

Aktivitetsvejledning Start med at se videoen Hold varmen på vandet. I skal hver især notere mindst tre pointer fra videoen - hvad kan have betydning for kvaliteten af isoleringsmateriale? Så går I sammen i jeres grupper igen. Hør hinandens pointer fra videoen. Hvor god var jeres beholder til at...
4. klasse til 6. klasse

Lav den bedste isolering

Opvarmning af vores huse vil være en fremtidig udfordring i Danmark. Vi lever i et land, hvor vi i mange måneder om året er nødt til at opvarme de bygninger, vi opholder os i, herunder vores huse. Det er en meget tung post, både økonomisk og ressourcemæssigt.
4. klasse til 10. klasse
Bi og levesteder - Naturvidenskabens ABC

Byg levesteder til blomster og bier

Eleverne sætter deres specialiserede viden om bi-arter i spil og designer og anlægger selv levesteder for bier, dels ved at eksperimentere med fødegrundlag, dels ved at bygge redesteder.
5. klasse til 6. klasse

Hvor høj en temperatur kan du opnå?

Eleverne skal undersøge, hvor høj en temperatur kroppen/en del af kroppen kan opnå. I denne aktivitet skal eleverne programmere en micro:bit, så den kan bruges som et termometer. Udfordringen er meget konkret og afgrænset, hvilket gør aktiviteterne overskuelige. Materialer Micro:bit med tilhørende...
3. klasse til 4. klasse
Teknologi og naturfag - Mælkens vej (c) Spangsbjerg

Mælkens vej - fra ko til dig

Formålet med undervisningsforløbet er tredelt: For det første er formålet, at eleverne lærer at undersøge produktionskæden for mælk. For det andet er formålet, at eleverne lærer det grundlæggende i, hvordan organismer skaffer sig energi til deres livsprocesser. For det tredje er formålet med...
3. klasse til 4. klasse

Mælk er lavet af sol ?!

Eleverne betræder de faglige trædesten, som er nødvendige for, at de kan tilegne sig færdigheder og viden om fremstilling af mejeriprodukter som eksempel på bioteknologi, når de kommer i udskolingen.
5. klasse til 6. klasse

Mejeriprodukter - et eksempel på bioteknologi

Mejeriprodukter er et eksempel på bioteknologi, som findes i elevernes hverdag. Undervisningsforløbet har en undersøgende tilgang til mejeriprodukter, hvor eleverne fremstiller surmælksprodukter ved at eksperimentere med mikroorganismers vækst og vækstbetingelser.
7. klasse til 9. klasse

Når vand er et problem

Mennesket har gennem mange århundreder haft brug for at flytte vand fra et område til et andet. Med inspiration fra Archimedes’ Skrue og aktiviteter om vand og tryk skal eleverne designe en simpel vandpumpe, der kan flytte vand fra et lavere liggende niveau til et højere liggende niveau. Forløbet...
4. klasse til 7. klasse

Hvad er mælk?

Hvad er mælk? Kommer det altid fra et pattedyr? Hvad indeholder mælk? Eleverne arbejder med aktiviteter om mælk, og de får indsigt i, hvilket produkt mælk grundlæggende er. Materialer Skummetmælk, sødmælk, letmælk eller lign. Gryde Kogeplade (tip: Book madkundskab til denne aktivitet) Fryser...
4. klasse til 10. klasse

Mælk - den første drik vi møder

Mennesket er et pattedyr, og vi er fra fødslen afhængige af mælk som vores vigtigste fødekilde. Senere i livet overtager andre fødekilder, og mange kan som voksne slet ikke nedbryde og dermed bruge mælk som fødekilde. Men hvad er mælk egentlig - hvilken fødekilde er der tale om? Hvilket produkt er...
4. klasse til 10. klasse