Gå til hovedindhold

Forløb og aktiviteter

Vi fandt 796 materialer

Plantemælk - andre typer af mælk

Mælk fra pattedyr, særligt køer, er det mælkeprodukt vi kender bedst. De seneste år er andre typer af mælk dog også kommet på markedet. Hvilke andre typer af mælk findes der? Hvad er rismælk, soyamælk og mandelmælk? Eleverne arbejder med disse typer af mælk, hvad er deres næringsindhold og...
3. klasse til 10. klasse

Byg en solovn - udfordringen

Baggrund For de fleste i Danmark er det en selvfølge, at vi kan lave mad på elkomfuret. Men sådan er det langt fra alle steder i verden. Hvis vi kunne udnytte energiformer, der både er billig, klimavenlig og let at få adgang til for alle, så ville det være et stort fremskridt. Måske solens energi...
4. klasse til 6. klasse

Byg en solovn

Odeillo-solovnen i Frankrig. Eleverne arbejder i natur/teknologi med konstruktion af solovne. Med udgangspunkt i udfordringen undersøger de materialernes egenskaber og konstruerer og tester en solovn, der kan lune en kanelgiffel. Intro til forløbet Intro til forløb Greta Tunberg fylder meget i...
3. klasse til 6. klasse

Oplev naturen omkring os

Undersøgelsesaktiviteten har til formål at få eleverne til at observere fokuseret ved brug af sanser og iagttagelsesudstyr. Aktiviteten er med til at give et indblik i elevernes forforståelse og hverdagsforestillinger.
1. klasse til 2. klasse
Hjemmebyggede levesteder - Naturvidenskabens ABC

Lav et levested

Eleverne skal identificere egnede levesteder for dyr, og bagefter skal de selv bygge sådanne.
1. klasse til 2. klasse
Elever kigger i kikkert - Naturvidenskabens ABC

Naturen er rig

Eleverne undersøger naturens mangfoldighed med fokus på at observere og sætte ord på variationen af arter inden for dyr og planter. Forløbet er et eksempel på, hvordan der i indskolingen kan arbejdes hen imod Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 4: ‘Naturen er rig på biodiversitet’.
1. klasse til 2. klasse
Forløb-Red dit vandløb- Pixabay

Red dit vandløb

Forløbet er et engineeringforløb, hvor eleverne udvikler en løsning, der ilter vandet når det forlader renseanlægget, og inden det rensede vand ledes tilbage til vandløbet/naturen. Intro til forløbet Ilt er det vigtigste element, når vi vil beskrive vandkvaliteten i vores vandmiljø. Det skyldes, at...
4. klasse til 6. klasse