Gå til hovedindhold

Forløb og aktiviteter

Vi fandt 732 materialer

Dreng på toilettet - Masseeksperimentet 2017 - Foto: Sanne Vils Axelsen © Astra

Sådan virker et toilet

Viden om toilettets funktion samt læseaktivitet og aktiviteter om flyder, ventil samt forbundne kar.
4. klasse til 10. klasse

Polarskolen

Materialet ’Ekspeditionen Danmark og Grønland i det nye Arktis’ tager eleverne med på en lærerig ekspedition til det nye Arktis - Det nye Arktis, fordi Arktis i disse år, gennemgår store forandringer på grund af klimaforandringerne.
7. klasse til C-niveau
Værksted - Coding Pirates 3 - Big Bang 2016

Intelligente løsninger

Danskernes energiforbrug er relativt højt målt pr. indbygger. Dette forløb er et engineeringforløb, hvor eleverne producerer en løsning, som kan mindske elforbruget i hjemmet.
5. klasse til 10. klasse

Oplev naturen omkring os

Undersøgelsesaktiviteten har til formål at få eleverne til at observere fokuseret ved brug af sanser og iagttagelsesudstyr. Aktiviteten er med til at give et indblik i elevernes forforståelse og hverdagsforestillinger.
1. klasse til 2. klasse
Gætteleg - Naturvidenskabens ABC

Kan I gætte, hvem jeg er

Aktiviteten skal engagere eleverne og give dem hjælp og lejlighed til at sætte ord på kendetegn ved dyr, planter og svampe.
1. klasse til 2. klasse
Elever kigger i kikkert - Naturvidenskabens ABC

Naturen er rig

Eleverne undersøger naturens mangfoldighed med fokus på at observere og sætte ord på variationen af arter inden for dyr og planter. Forløbet er et eksempel på, hvordan der i indskolingen kan arbejdes hen imod Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 4: ‘Naturen er rig på biodiversitet’.
1. klasse til 2. klasse
Blade - Naturvidenskabens ABC

Kig på blade

Hvad skal eleverne have ud af denne aktivitet? Undersøgelsesaktiviteten har til formål at skærpe elevernes iagttagelsesevne, ved at de bliver opmærksomme på forskelle og ligheder på blade. Målet med, at eleverne gennemfører ‘Kig på blade’, kan således lyde: at eleverne skelner blade fra hinanden...
1. klasse til 2. klasse
Hjemmebyggede levesteder - Naturvidenskabens ABC

Lav et levested

Eleverne skal identificere egnede levesteder for dyr, og bagefter skal de selv bygge sådanne.
1. klasse til 2. klasse
Elev tegner - Naturvidenskabens ABC

Forklar en påstand

Aktiviteten giver lejlighed til, at eleverne bruger deres undersøgelseserfaringer og resultater til at skabe logiske naturfaglige forklaringer.
1. klasse til 2. klasse
Spil hvem er hvem - Naturvidenskabens ABC

Spil ‘Hvem er hvem?’

Aktiviteten bidrager til elevernes åbenlyse forundring. Eleverne skaber systemer i det, de observerer. Eleverne har i spillet 20 forskellige levende organismer foran sig som repræsentanter for planteriget, dyreriget og svamperiget. Eleverne sætter sprog på, hvad der karakteriserer planter, dyr og svampe.
1. klasse til 2. klasse