Billede af ledninger

Hummingbird: Sanser

Lærervejledning til kodearket 'Sanser'

Micro:bit’en kommer med en række indbyggede sensorer (se vejledninger på DR’s Ultra:bit). 

Foruden disse mange indbyggede sensorer følger der fire eksterne sensorer med til Hummingbird:bit Premium. Disse fire sensorer kan bruges samtidig med sensorerne i Micro:bit’en, og derved udvides elevernes muligheder for input til deres dyr gevaldigt.

Desuden kommer alle sensorer til Hummingbird:bit med relativt lange ledninger, som gør det muligt at sætte sensorerne fast forskellige steder på elevernes dyr, og ikke kun lige der hvor Micro:bit’en tilfældigvis er placeret. 

De sensorer, der følger med til Hummingbird Bit, er en lyssensor, en drejesensor, en afstandssensor og en lydsensor. 

Ledningerne til sensorerne skal sættes i som følger:

 • Sort ledning i minus (-)
 • Rød ledning i plus (+)
 • Gul ledning i signal (S)
astra girl

Lyssensor (Syn 1 - lys og mørke)

Lyssensoren er den øverste på billedet i toppen. Den, der ligner en almindelig diode.

 • Elevaktivitet: Syn 1 - lys og mørke
 • Sensordetaljer: Det er en ekstern og noget mere præcis lyssensor, end den der er indbygget i Micro:bit (via Micro:bit’ens LED). Med den lange ledning til Hummingbirdens lyssensor er det muligt at placerer sensoren det ønskede sted på dyret, frem for lige der hvor selve Micro:bit’en sidder. 
 • Interval: Lyssensoren giver en værdi mellem 0 (helt mørkt) til 100 (helt lyst), alt efter hvor meget lys, der er. 
 • Kode: Foruden eleveksemplet kan der passende bruges samme opbygning af program som vist i DR’s kodekatalog “SANSER. Kode 1: Synet - lys og mørke” med den ændring, at der nu bare bruges lysstyrke-blokken under Hummingbird-udvidelsen.
 • Ekstra hjælp og inspiration til lyssensoren kan findes her
astra girl

Afstandssensor (Syn 2 - afstand)

Afstandssensoren er sensoren nederst på billedet ovenfor. Den, der ligner et par øjne.

 • Elevaktivitet: Syn 2 - afstand
 • Sensordetaljer: Afstandssensoren er en ekstern ultrasonisk sensor, der via lyd registrerer afstanden hen til en forhindring. Der udsendes altså ultrasonisk lyd i en kegleformet form ud fra øjnene, og rammer denne lyd noget på sin vej, bliver den reflekteret tilbage og registreret. Sensoren registrerer derfor bare det nærmeste objekt, som kommer ind i den kegleform. 
 • Interval: Sensoren måler data i centimeter fra 1 til 260 cm. Bemærk, at sensoren kan have svært ved at registrere meget korte afstande (få cm), da lyden både skal udsendes og registreres igen af sensoren. 
 • Ekstra hjælp og inspiration til afstandssensoren kan findes her.
astra girl

Drejesensor (Følesans)

Drejesensoren er sensoren til højre på billedet ovenfor. Den ligner og er en drejeknap.

 • Elevaktivitet: Følesans
 • Sensordetaljer: Drejesensoren er en ekstern drejeknap, der fysisk kan drejes fra 0 til 360 grader, og samtidig som input aflæser, hvilken position den står i. 
 • Interval: Sensoren fortæller, hvor drejesensoren står placeret, som en værdi mellem 0 (helt mod uret) til 100 (helt med uret). 
 • For at eleverne bedst muligt kan bruge denne sensor som en følesans, kan de sætte noget fast på sensoren, som lettere kan drejes, såsom en udklippet hale, en udklippet fod, et udklippet hoved eller tilsvarende. 
 • Ekstra hjælp og inspiration til drejesensoren kan findes her
astra girl

Lydsensor (Høresans)

Lydsensoren er sensoren til venstre i billedet ovenfor. Den, der ligner og er en lille mikrofon.

 • Elevaktivitet: Høresans
 • Sensordetaljer: Lydsensoren er en ekstern mikrofon, som kan registrere lydstyrke fra omgivelserne (dog ikke genkende specifikke lyde). Det gør det muligt for eleverne at detektere støj, men ikke specifikke lyde.
 • Interval: Sensoren giver en værdi mellem 0 (ingen støj) til 100 (meget støj) afhængigt af støjmængden. 
 • Ekstra hjælp og inspiration til lydsensoren kan findes her
astra girl

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content