Gå til hovedindhold

Kontakt Astra

Astra er der, hvor du er

Astra er organiseret i fire afdelinger. Alle med fokus på at styrke scienceundervisningen i Danmark. Vi har hovedkontor på Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø og har herudover kontorer i København og Vejle. 

Kontakt os, hvis du har en idé eller et behov, du tror vi kan hjælpe med.

 

Ledelse

Mikkel har det overordnede ansvar i samarbejde med bestyrelsen, herunder organisering, strategisk udvikling og ledelse.
Dorte har det overordnede ansvar for Astras Science talentindsats samt udviklingsarbejde og evaluering og er leder for de fire teamledere i hhv. team udvikling og NEUC, team talent undervisning, team talent drift og team talent køkken.
Bjarne leder økonomiafdelingen og har det overordnede ansvar for Astras økonomistyring.

Team talent - undervisning

Mie er ansvarlig for talentundervisningen i Sorø og har det overordnede ansvar for projekter og fundraising ifm. Science Talenter.
Christian er talentambassadør og underviser i kemi og bioteknologi på camps.
Henning er ansvarlig for Astras indsatser inden for geofysik. Han underviser på en række camps for unge science-talenter.
Maya er projektleder hos ScienceTalenter, og hun underviser på en række camps og kurser især i geologi, formidling og talentdidaktik.
Mikkel er hovedansvarlig for Astras talentnetværk for gymnasier, Science Talent Fysik-Matematik og Science Talent Fremtidsteknologi. Han underviser desuden i fysik og programmering.
Sheela er talentambassadør og underviser i kemi, fysik og bioteknologi på camps.
Steen underviser på Science Talenters camps om rumfart, astronomi, fysik, elektronik og programmering.
Søren Peter er ansvarlig for Astras talentvejlederuddannelse, talentprojektet Explonauten, Astras talentnetværk for grundskoler og talentcenterets kommunale talentpakke.
Terese er primært ansvarlig for Astras indsatser inden for matematik. Hun underviser på en række camps for unge science-talenter.

Team talent - drift

Anja er laborant og sørger for, at Astras talentafdeling altid er up-to-date med laboratorieudstyr. Hun bistår desuden med laboratoriearbejde på mange camps.
Ditte er informationsknudepunktet i Astras talentindsats. Hun koordinerer og arrangerer og er desuden ansvarlig for at udsende materiale til deltagere på camps for unge science-talenter.
Jesper er pedel og dermed ansvarlig for vedligeholdelse, oprydning, reparationer og stort og småt af praktisk art for Science Talenter.
Signe er ansvarlig for driften i forbindelse med talentaktiviteterne i Sorø. Hun koordinerer desuden Science Talent Junior og underviser på talentcamps for grundskolen.

Team faglige kampagner

Anne Marie koordinerer Naturvidenskabsfestivalens foredragsordning samt foredragsordningen Novo Science Ambassadører (NSA). Hun assisterer desuden projekter og aktiviteter i Team faglige kampagner.
Ea er programleder for Naturvidenskabsfestival, projektleder for undervisningsdelen af HCØ2020, samt Astras grafiske facilitator.
Lene arbejder med Naturvidenskabsfestival, hvor hun er projektleder for Masseeksperimentet og Testoteket. Lene arbejder desuden med didaktik i både festivalen og Unge Forskere og på tværs af Astra.
Susanne er koordinator i Naturvidenskabsfestival og arbejder særligt med Masseeksperiment, årets festivalforsøg og festivalens spor på Big Bang konferencen.

Team talent - køkken

Berit er køkkenleder for Astras talentkøkken og er ansvarlig for forplejningen i forbindelse med talentaktiviteter i Sorø.
Heidi er ernæringsassistent og er en del af teamet i Astras talentkøkken.
Jytte er ernæringsassistent og er en del af teamet i Astras talentkøkken.
Linda er ernæringsassistent og er en del af teamet i Astras talentkøkken.
Majbritt er ernæringsassistent og er en del af teamet i Astras talentkøkken.
Trine er ernæringsassistent og er en del af teamet i Astras talentkøkken.

Team kommunikation

Bettina er ansvarlig for Astras nyhedsbrev og er særligt knyttet Unge Forskeres eksterne kommunikation. Med en uddannelse i film- og medievidenskab løser Bettina derudover arbejdsopgaver inden for filmproduktion, sociale medier og web.
Bjarne har det redaktionelle ansvar for Astras digitale kanaler på tværs af organisationen. Desuden er Bjarne kommunikationsansvarlig for Big Bang-konferencen og Engineering i skolen.
Christoffer er ingeniør-studerende med speciale i software og teknologiudvikling. Han arbejder med til at supportere, driftsikre og udvikle Astras web og it-systemer.
Isa rådgiver og sparrer om kommunikation, producerer tekster samt arbejder med strategisk kommunikation. Isa er primært ansvarlig for kommunikationen på Naturvidenskabsfestivalen og Science Talenter, samt en række tværgående kommunikationopgaver i Astra.
Karin er ansvarlig for det grafiske udtryk i Astras mange formidlingsprodukter - i tryksager og på web. Karin er især tilknyttet Unge Forskeres produktioner, men er som grafiker inde over mange tværgående opgaver.
Laura er leder af Team Kommunikation og er ansvarlig for strategi og planlægning ift Astras presse- og kommunikationsindsatser.
Lærke er kommunikationsteamets skrivende student og kender den danske grammatik til fingerspidserne. Hun redigerer, læser korrektur og producerer tekster til digitale, sociale og trykte medier.
Risto bygger bro mellem brugerne og Astras webløsninger og sikrer, at digitaliseringen af Astras viden og aktiviteter bliver formidlet på en overskuelig, inspirerende og relevant måde.
Signe hjælper med kommunikationsopgaver, især ift. digital formidling og grafisk produktion.
Suong arbejder med digital og visuel kommunikation indenfor Astras mange kanaler, som website, SoMe, film og den grafiske del. Hun er desuden husets interne fotograf, yder hjælp til web-support og er særligt tilknyttet til Forankring.

Team Big Bang og Unge Forskere

Christina er koordinerer primært i Unge Forskere, hvor hun står for semifinaler. Hun hjælper desuden med opgaver i Naturvidenskabsfestival.
Estrid har ansvaret for gennemførelse af Big Bang. Hun har kontakten til styregruppe og samarbejdspartnere og er talsperson for programmet. Desuden er Estrid ansvarlig for Astras fundraisingsindsats.
Idahella har det samlede ansvar for udviklingen og fremdriften i Big Bang og Unge Forskere samt ledelsen af teamet.
Katrine har ansvaret for gennemførelse af Unge Forskere herunder finale og semifinaler og samarbejdet med internationale talentkonkurrencer. Katrine indgår i udviklingen af programmet og er talsperson.
Kristian arbejder med juryrekruttering og -kontakt samt assisterer ved fordeling af projekter ifm. afholdelsen af Unge Forskeres semifinaler og finale.
Line arbejder primært med Big Bang-konferencen, hvor hun har en assisterende rolle under både planlægning og afvikling. Derudover hjælper Line til med forskellige opgaver i forbindelse med Naturvidenskabsfestivalen og Masseeksperimentet.
Louise er konsulent og arbejder med Unge Forskere. Her har hun ansvar for talentdagsordenen og samarbejdet med skoler og gymnasier ligesom hun indgår i arbejdet med udvikling og gennemførelse af Unge Forskere.
Michelle er koordinator for Big Bang-konferencen og er tovholder på Unge Forskere finalen og Science EXPO.

Team udvikling og NEUC

Cecilie deltager i NEUCs arbejde med rådgivning og evaluering. Hun udvikler designs til interne og eksterne evalueringer og gennemfører evalueringer og analyser.
Christina har ansvaret for naturfagsdidaktisk udvikling med fokus på undervisning i grundskolen. Hun formidler nye undervisningstiltag i grundskolen og arbejder desuden som konsulent i NEUC med vejledning og sparring på eksterne projekter.
Esben arbejder med udvikling og formidling af nye indsatser for at styrke naturfagsundervisningen i grundskolen.
Karin er ansvarlig for Astras indsatser vedr. udvikling af undervisning og er programleder for NEUC - Naturfagenes Evaluerings- og Udviklingscenter, hvor hun er ansvarlig for koordinering af rådgivning og evaluering af eksterne projekter.
Lisbeth arbejder med udvikling af undervisningsforløb, formidling af nye undervisningstiltag i grundskolen, projektudvikling og didaktisk rådgivning ift grundskolens naturfag.
Suzie har ansvaret for Astras aktiviteter i projekt ”Engineering i skolen”. Hun udvikler undervisningsmaterialer, deltager i udvikling af engineering didaktik og koordinerer projektets øvrige aktiviteter.

Team forankring

Elzebeth er ansvarlig for vores regionale indsats i Region Hovedstaden og er dermed Astras primære kontaktperson her. Elzebeth er derudover involveret i udvikling og afholdelse af temadage samt kommunikation af en række faglige produkter.
Flemming er koordinator for netværket for naturvidenskabskoordinatorer på gymnasierne og arbejder desuden med Astras politisk-strategiske arbejde, herunder UdviklingsRum for kommuner 2020-22.
Hans er koordinator for Astras UdviklingsRum 2017-19 for kommuner, og arbejder generelt med politisk og strategisk udvikling af samarbejdsstrukturer i forhold til kommuner og regioner, samt Astras internationale rolle.
Lars er Astras primære kontaktperson i Region Syddanmark med ansvar for indsatsen der. Han står bl.a. for tilrettelæggelse og afvikling af temadage. Han er desuden koordinator for netværket for naturvidenskabskoordinatorer på gymnasierne.
Majbrit er Astras primære kontaktperson i Region Sjælland med ansvar for indsatsen der. Nationalt har hun bl.a. fokus på at involvere udeskoletilgangen i naturfagsundervisningen i grundskolen.
Ole er Astras primære kontaktperson i Region Nordjylland med ansvar for indsatsen der. Ole er derudover involveret i en række indsatser på tværs af det naturfaglige fagfelt.
Thomas er ansvarlig for vores kommunale og regionale indsats i Region Midtjylland og er dermed Astras primære kontaktperson her. Thomas medvirker desuden i en række faglige indsatser på tværs af fag- og aktørfeltet.
Thora arbejder primært med at skabe sammenhænge mellem Astras kommunale indsats i Regionerne Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland. Derudover er Thora involveret i Astras politiske indsats i kommuner og regioner.

Team HR og IT

Helle er driftsansvarlig for Astras løn- og personaleadministration. Derudover bistår hun med ledelsesinformation og diverse administrative opgaver på løn og personaleområdet.
Joel står for servicering, udvikling og styring af IT-løsninger, herunder de digitale IT-værktøjer til understøttelse af administration og kommunikation.
Mette har det samlede ansvar for HR og IT-området i Astra.
Rasmus er bachelor i datalogi og Informatik. Han arbejder med til at supportere og driftsikre Astras It-systemer samt IT-support for Astras medarbejdere.

Team økonomi

Ivan varetager en bred række af opgaver med fokus på centerets samlede drift; herunder kreditorhåndtering, datavalidering, budgettering, ledelsesrapportering, projektøkonomi, afstemninger samt relaterede økonomiopgaver.
Jette varetager en bred række af opgaver indenfor økonomi, som fakturering i IndFak, projektøkonomi, afstemninger, og bogholderiopgaver. Jette er særligt ansvarlig for økonomiopfølgning hos Science Talenter.