Gå til hovedindhold

12 kommuner viser vejen for national Naturvidenskabsstrategi

6171 UdviklingsRum Kickoff Gruppefoto 281117

Regeringens nye Teknologipagt skal få flere unge til at vælge en teknologisk uddannelse. 12 af landets kommuner er allerede i gang med opgaven.

Det bliver i høj grad landets kommuner, der skal bidrage til opgaven med at forme Danmarks nye matematikere, ingeniører og teknikere.

Regeringen lancerede i dag den såkaldte Teknologipagt med en ambition om, at der over de næste 10 år skal uddannes 10.000 flere unge inden for de såkaldte STEM-områder - teknologi, IT, naturvidenskab og matematik. Interessen for at vælge den digitale og teknologiske uddannelsessti skal skabes allerede blandt de yngste i grundskolen.

12 kommuner er på forkant med Teknologipagtens nye nationale ambition og er allerede i gang med at udvikle strategier, der vil få flere grundskoleelever til at vælge den naturfaglige vej. De 12 kommuner, der deltager i det fælles udviklingsrum er: Dragør, Fredericia, Furesø, Halsnæs, Høje-Taastrup, Kalundborg, Kolding, Odsherred, Skive, Sønderborg, Vejle og Vordingborg. 11 procent af landets 0-17 årige bor i disse 12 kommuner.

Arbejdet er faciliteret af Astra, den samlende aktør for læring i natur, teknik og sundhed i Danmark. Direktør for Astra, Mikkel Bohm, siger:

”Astras vision er netop at få en større andel unge til at vælge en scienceuddannelse og karriere. Vi er derfor enormt glade for initiativet med Teknologipagten. Det betyder blandt meget andet, at vi fortsat kan støtte og udvikle det vigtige arbejde med kommunale naturvidenskabsstrategier og dermed gøre en overordnet national strategi til praktisk og konkret virkelighed.”

Strategi for naturvidenskab

Landets kommuner har allerede mål for naturfag i dagtilbud og skoler og i mange kommuner sikrer en naturfagskoordinator naturfagsundervisningen ved f.eks. kompetenceudvikling af lærere og pædagoger, ved at styrke tværfagligt samarbejde og ved at etablere de rette rammer for talenter.

De 12 kommuner har taget skridtet længere med et tværfagligt samarbejde i Astras ”Udviklingsrum 2017-19”. Medarbejderteams fra kommunerne inspirerer hinanden til at sikre børn og unge en ”naturfaglig rejse” af højeste kvalitet, og der er plads til at flere kommuner kan følge efter. Den fælles kurs blev sat i november 2017, det næste møde følger i marts.

I eksempelvis Vejle Kommune arbejder mange skoler allerede med teknologiorienterede læringsmiljøer som en del af skolefagene, også naturfagene. Fx arbejder flere skoler med integration af FabLab, designprocesser og naturfagene. Desuden arbejdes målrettet med undersøgelsesbaseret og problemorienteret naturfagsundervisning blandt andet gennem deltagelse i udviklingsprojektet Engineering i skolen.

Chef for Uddannelse & Læring i Vejle Kommune, Ulla Riisbjerg Thomsen, siger om samarbejdet i det kommunale udviklingsrum:

”Det er en mulighed for at afstemme og spejle vores indsatser inden for STEM-området og følge med i og blive inspireret af, hvad der sker nationalt og i andre kommuner. Vi er rigtig langt i arbejdet med en ny kommunal strategi for naturfag og vi mener, at det er tidlige indsatser og et fokus på overgange, der har stor betydning for børn og unges oplevelse og motivation for naturfagene.”

Hollandske erfaringer

Regeringens Teknologipagt præsenteres d. 30. januar som en del af strategien for Danmarks digitale vækst. Pagten bygger i høj grad på erfaringer fra Holland, der indførte en lignende teknologipagt for 13 år siden. Astra har haft et flerårigt samarbejde med hollænderne for at kunne bidrage til forberedelserne og implementeringen af pagten i Danmark sammen med andre relevante danske aktører.

”Ligesom i Holland lægger Teknologipagten op til et bredt samarbejde mellem erhvervslivet, det offentlige og uddannelsesstederne i det danske samfund og danner som sådan en ramme for en strategisk koordineret indsats  - og det er der brug for. Vi arbejder for at små og ukoordinerede indsatser erstattes af langsigtede, strategiske programmer for at styrke scienceuddannelser i Danmark,” siger direktør Mikkel Bohm.

Astra har også været medstifter af et nyt europæisk netværk for nationale STEM-indsatser – EU STEM Coalition - der fremmer lignende indsatser i andre europæiske lande.

Astra er det nationale center for læring i natur, teknik og sundhed i Danmark med 65 medarbejdere placeret fire steder i landet.

 

Astra

  • faciliterer strategisk udvikling i kommuner og regioner
  • arrangerer nationale programmer Naturvidenskabsfestival og Unge Forskere
  • varetager den nationale talentindsats for de dygtigste
  • rådgiver og evaluerer udviklingsprojekter inden for STEM

Læs mere om Astras UdviklingsRum 2017-19 på dette link.


Pressekontakt:

  • Direktør i Astra, Mikkel Bohm, mail: mb@astra.dk, tlf. 20 22 46 33
  • Forankringschef i Astra, Heiko Buch-Iling, mail: hbi@astra.dk, tlf. 24 88 96 28