Nyheder - Ny Viden

Kommunens naturfagsaktører samles om Naturvidenskabsfestival

Naturvidenskabsfestival for hele kommunen

I uge 39 afholder Bornholms Kommune naturvidenskabsfestival under navnet Bright Green Island. Formålet er at bidrage til, at flere børn og unge opnår teknologisk og naturvidenskabelig indsigt som en del af deres almene dannelse og fremtidige øliv.

Gennem naturvidenskabsfestivalen i uge 39 kan alle klassetrin på øens skoler benytte omkring 80 eksterne naturfaglige læringstilbud ved fx HTX, Moseløkken Stenbrud, NaturBornholm, svømmehallen, forsyningsværket, rensningsanlægget og Green Solution House. Læringstilbuddene er med til at give eleverne kendskab til de lokale omgivelser, erhvervsliv og ungdomsuddannelser, til at lade eleverne møde rollemodeller samt tilbyde naturvidenskabelig indsigt og kroge til den videre undervisning.

Naturvidenskabsfestivalen taler ind i kommunalpolitikken

Bag Naturvidenskabsfestivalen står en bredt sammensat arrangørgruppe, der koordineres af kommunens naturfagskoordinator. Arrangørgruppen består af aktører fra grundskolen, ungdomsuddannelser, eksterne læringsmiljøer og kommunale forvaltninger, hvilket er med til at sikre en bred forankring og et solidt ejerskab til Naturvidenskabsfestivalen. Arrangørgruppen er med til at skabe synlighed omkring aktiviteterne, idet de hver især er ambassadører, der kan bringe Naturvidenskabsfestivalens budskaber med tilbage til egne organisationer.

Naturvidenskabsfestivalen på Bornholm taler direkte ind i kommunens politisk vedtagne dagsorden: Bright Green Island, hvor målet er at være en 100% bæredygtig og CO2-neutral ø i 2025. Ved at koble Naturvidenskabsfestivalen til den politiske dagsorden sikrer naturfagskoordinatoren en bred opbakning samt forpligtigelse ved fx skolelederne, der er med til at gøre Naturvidenskabsfestivalen til en naturlig del af skolernes årsplaner. På den mådes sikres det, at der, i hvert fald i uge 39, arbejdes med naturfag på tværs af faggrænser.

Det brede ejerskab sikrer kontinuitet

En anden positiv effekt, som de involverede aktører oplever er, at læringstilbuddene ikke kun bliver brugt under Naturvidenskabsfestivalen i uge 39, men i højere grad også bliver benyttet i resten af skoleåret. Derudover skaber samarbejdet i forbindelse med Naturvidenskabsfestivalen nye relationer og mulige samarbejdspartnere, både i arrangørgruppen og blandt de eksterne læringstilbud. Det kan på sigt være med til, at nye initiativer på naturfagsområdet lettere forankres i kommunen.

Det brede ejerskab og forankring af Naturvidenskabsfestivalen gør, at det er en tilbagevendende årlig begivenhed, hvor nye aktører bliver involveret fra år til år. Her støtter naturfagskoordinatoren nye aktører, fx med udvikling af læringstilbud og gode praksiseksempler fra erfaringerne med Naturvidenskabsfestivalen.

Kontakt

Kontakt Bornholm Kommunes naturfagskoordinatorer for at høre mere om deres erfaringer med Naturvidenskabsfestivalen. Du finder kommunernes naturfagskoordinatorer på denne liste.

Del

Aktuelt

Andre nyheder

Årets Unge Forskere Junior vinder med en opfindelse, der kan revolutionere luftfartsindustrien

Vinderen af Astras Unge Forskere Junior har opfundet et design til rotorblade med inspiration fra havets dybder.

Årets Unge Forsker Senior vil ændre måden, vi måler fedme på

Seniorvinderen i Unge Forskere er 17-årige Ridhima Pal fra Copenhagen International School. Hendes resultater viser, at BMI som målestok for fedme er unøjagtig og direkte ...
Mikkel_Bohm_direktor_i_Astra_Foto_Sanne_Vilst

Mikkel Bohm fortsætter som direktør i Astra

Mikkel Bohm fortsætter som direktør i Astra, og han glæder sig til den fortsatte indsats på naturfagsområdet. Stillingen som direktør i Astra er på åremål ...

Sidste chance for at deltage i Masseeksperiment 2024

Så er det sidste chance for at deltage i Masseeksperiment 2024. Masseeksperiment kobler forskning og undervisning i et forløb for elever i grundskolen og ungdomsuddannelserne.

Grundfos Fonden støtter Astra med 7,5 mio. kr.

Donationen går til initiativer, der skal styrke børn og unges interesse for naturfag og motivation til at bidrage til et bæredygtigt samfund med innovative ideer ...
Skip to content