Nyheder - Ny Viden

Kommunens naturfagsaktører samles om Naturvidenskabsfestival

Naturvidenskabsfestival for hele kommunen

I uge 39 afholder Bornholms Kommune naturvidenskabsfestival under navnet Bright Green Island. Formålet er at bidrage til, at flere børn og unge opnår teknologisk og naturvidenskabelig indsigt som en del af deres almene dannelse og fremtidige øliv.

Gennem naturvidenskabsfestivalen i uge 39 kan alle klassetrin på øens skoler benytte omkring 80 eksterne naturfaglige læringstilbud ved fx HTX, Moseløkken Stenbrud, NaturBornholm, svømmehallen, forsyningsværket, rensningsanlægget og Green Solution House. Læringstilbuddene er med til at give eleverne kendskab til de lokale omgivelser, erhvervsliv og ungdomsuddannelser, til at lade eleverne møde rollemodeller samt tilbyde naturvidenskabelig indsigt og kroge til den videre undervisning.

Naturvidenskabsfestivalen taler ind i kommunalpolitikken

Bag Naturvidenskabsfestivalen står en bredt sammensat arrangørgruppe, der koordineres af kommunens naturfagskoordinator. Arrangørgruppen består af aktører fra grundskolen, ungdomsuddannelser, eksterne læringsmiljøer og kommunale forvaltninger, hvilket er med til at sikre en bred forankring og et solidt ejerskab til Naturvidenskabsfestivalen. Arrangørgruppen er med til at skabe synlighed omkring aktiviteterne, idet de hver især er ambassadører, der kan bringe Naturvidenskabsfestivalens budskaber med tilbage til egne organisationer.

Naturvidenskabsfestivalen på Bornholm taler direkte ind i kommunens politisk vedtagne dagsorden: Bright Green Island, hvor målet er at være en 100% bæredygtig og CO2-neutral ø i 2025. Ved at koble Naturvidenskabsfestivalen til den politiske dagsorden sikrer naturfagskoordinatoren en bred opbakning samt forpligtigelse ved fx skolelederne, der er med til at gøre Naturvidenskabsfestivalen til en naturlig del af skolernes årsplaner. På den mådes sikres det, at der, i hvert fald i uge 39, arbejdes med naturfag på tværs af faggrænser.

Det brede ejerskab sikrer kontinuitet

En anden positiv effekt, som de involverede aktører oplever er, at læringstilbuddene ikke kun bliver brugt under Naturvidenskabsfestivalen i uge 39, men i højere grad også bliver benyttet i resten af skoleåret. Derudover skaber samarbejdet i forbindelse med Naturvidenskabsfestivalen nye relationer og mulige samarbejdspartnere, både i arrangørgruppen og blandt de eksterne læringstilbud. Det kan på sigt være med til, at nye initiativer på naturfagsområdet lettere forankres i kommunen.

Det brede ejerskab og forankring af Naturvidenskabsfestivalen gør, at det er en tilbagevendende årlig begivenhed, hvor nye aktører bliver involveret fra år til år. Her støtter naturfagskoordinatoren nye aktører, fx med udvikling af læringstilbud og gode praksiseksempler fra erfaringerne med Naturvidenskabsfestivalen.

Kontakt

Kontakt Bornholm Kommunes naturfagskoordinatorer for at høre mere om deres erfaringer med Naturvidenskabsfestivalen. Du finder kommunernes naturfagskoordinatorer på denne liste.

Aktuelt

Andre nyheder

Elev med blå kittel og reagensglas i hånden

Kemiske stoffer påvirker indeklimaet i danske klasselokaler

Resultaterne Masseeksperiment 2021 viser, at klasseluften er fyldt med kemiske stoffer. Læs om situationen og hvad du kan gøre.

Glad modtager af prisen som Årets festivalarrangør

Østbirk Skole får national pris som Årets Festivalarrangør

Østbirk Skole er Danmarksmester i at skabe en god og lærerig Naturvidenskabsfestival for eleverne. De har netop modtaget prisen som årets festivalarrangør.

Konrad Basse Fisker - vinder af Unge Forskere senior

Guld til Unge Forskere-deltager ved EM i Science

Konrad Basse Fisker har vundet EM-guld med sit projekt om, hvordan man ved at ændre generne i spiselige alger, kan brødføde mennesker på missioner til Mars.

Elever laver scienceshow til Naturvidenskabsfestival

Elever udforsker naturvidenskabens gåder til Naturvidenskabsfestival 2022

Naturvidenskabsfestival 2022 lader eleverne gå i forskernes fodspor, søge efter ny viden, lave eksperimenter og beregninger og ikke mindst – bruge fantasien.

På Sønderskov-skolen står udskolingen for klimaundervisningen

Et initiativ med meget synlige og tydelige klimamål og en undervisningsform, hvor de ældste elever fører an og inddrager de yngre, giver succes for klimaundervisningen i Sønderborg. Og succes med at nedbringe skolens energiforbrug.

Skip to content