Søg samspillet med relevante kommunale aktører

En naturfagskoordinator er ofte den eneste i en kommunes forvaltning, der arbejder målrettet med et sammenhængende løft af naturfagområdet for 0-18-årige. Naturfag kan være en meget lille del af en overfyldt kommunal dagsorden.

En mulig løsning kan derfor være at koble udvikling af naturfagsområdet med mere aktuelle indsatser i kommunen, som eksempelvis åben skole, grøn omstilling eller erhvervsudvikling. Det kræver, at naturfagskoordinatoren har øje for samspillet med relevante aktører - et samspil, der over tid udvikler en kommunal naturfaglig kultur som klangbund for den praktiserede naturfagindsats i institutionerne.

astra girl

Find og engager dine mulige medspillere

I kommunens andre forvaltninger, i institutioner, ungdomsuddannelser og i det omgivende samfund er der mange, der er ‘brugere’ af naturfag og dermed har interesse i og kan se en gevinst ved et løft af naturfagsområdet. Disse ‘brugere’ er naturfagskoordinatorens mulige medspillere.

Eksempler på medspillere er klimakoordinatoren i teknik- og miljøforvaltningen, pladsmanden på affaldsanlægget og sundhedsplejersken i social- og sundhedsforvaltningen. Det er erhvervschefen eller virksomhedsejeren, der oplever flaskehalse af mangel på teknisk og naturfagligt uddannet personale eller iværksættere og interesseforeninger, der kæmper for en sag med relation naturfag og teknologi.

For naturfagskoordinatoren er udfordringen at engagere de forskellige aktører i et meningsfuldt samspil. Nogle aktører er ildsjæle, der mangler deres leders “go”, mens andre indgår i en formel sammenhæng, hvor potentialet i naturfag først skal erkendes og prioriteres.

Nogle naturfagskoordinatorer har gode erfaringer med at etablere og drive et formelt forum af lokale samarbejdspartnere, der vil være med til at aktivere de lokale naturfagsressourcer. Måske er der i kommunen allerede relevante fora, hvor det blot handler om at få et naturfagsløft på dagsordenen.

astra girl

Spørgsmål til refleksion

  • Hvilke mulige medspillere i andre forvaltninger eller uden for kommunens forvaltning kunne du tænke dig at engagere i et løft af naturfagsområdet?
  • Hvilke barrierer ser du for at inddrage nye medspillere?
  • Hvad er dine ideer til at fjerne mulige barrierer?
  • Hvem kan du alliere dig med, når du skal udvide samspillet om naturfag?

Hvad siger anbefalingerne i den nationale naturfagsstrategi?

1.6 b Kommunerne sikrer i forbindelse med implementering af den pædagogiske læreplan, at nærmiljøer og eksterne formidlere i lokalsamfundet inddrages i det pædagogiske arbejde i dagtilbud.

1.6 c Kommunalbestyrelser og skolebestyrelser fastlægger mål og rammer for grundskolers samarbejder med eksterne aktører, og kommunerne afrapporterer om samarbejdet i kvalitetsrapporter.

astra girl

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content