Ældre elev underviser yngre elev

Samarbejde på langs

Skab en sammenhængende naturfagsindsats

Sammenhæng i naturfagsindsatsen fra dagtilbud til ungdomsuddannelse er vigtig for at sikre det enkelte barns udvikling af naturfaglige kompetencer gennem hele uddannelsesforløbet. Særligt bør overgangene mellem de forskellige institutioner i uddannelseskæden være et indsatsområde.

Det anbefales, at der er en tydelig sammenhæng og progression i den naturvidenskabelige praksis og undervisning for børn og unge fra 0-18 år, blandt andet ved at relatere undervisningen til ‘Big Ideas of Science’ på alle uddannelsestrin.

Desuden anbefales det at skabe sammenhæng mellem mål, formål, undervisning og evaluering på det enkelte uddannelsestrin samt på langs af uddannelseskæden. Dermed skabes der større kvalitet, relevans og sammenhæng i naturvidenskabelig læring og undervisning i uddannelsessystemet.

astra girl

Fokus på overgange

Et målrettet fokus på brobygning kan være med til at styrke den fornødne kontinuitet i den naturfaglige læring, og dermed være et omdrejningspunkt i kommunens naturfaglige kultur. Samarbejde, der understøtter og koordinerer brobygning, kan mindske vidensgab mellem uddannelsesniveauerne.

Naturfagskoordinatoren kan være med til at styrke sammenhængene mellem uddannelsesområderne, eksempelvis ved at oprette faglige netværk omkring naturfag, der fordrer samarbejde mellem fx pædagoger fra dagtilbud og lærere i indskolingen. Det kan være med til at styrke overgangen og ikke mindst skabe sammenhæng mellem læreplanstemaet ‘Naturen og naturfænomener’ i daginstitutioner og de naturfaglige mål i indskolingen.

Senere i skoleforløbet er det vigtigt at have fokus på overgangen fra natur/teknologi til udskolingens tre naturfag. Den enkelte skoles naturfagsteam kan være med til at understøtte denne overgang, bl.a. ved at udvikle progressionsplaner.

Særligt overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse kræver et tæt samarbejde, hvis den enkelte elev skal vælge uddannelsesretning på et så oplyst grundlag som muligt. Et samarbejde mellem kommunale og regionale uddannelsesinstitutioner kan til tider være udfordrende, men erfaringer viser, at gode brobygningsforløb medfører en øget diversitet i elevernes uddannelsesvalg og får flere til at vælge de naturvidenskabelige retninger.

astra girl

Spørgsmål til refleksion

  • Hvilke overgangsformer og brobygningstiltag eksisterer i kommunen?
  • Hvilke aktører taler sammen om overgange mellem institutioner?
  • Er overgange forankret i kommunens handleplaner eller strategier?
  • Er der netværk eller samarbejder, som understøtter de forskellige overgange?
astra girl

Hvad siger anbefalingerne til den nationale naturvidenskabsstrategi?

1.3 a Kommunerne indskriver i deres naturvidenskabsstrategi, at grundskoler indgår samarbejdsaftaler med gymnasier om fælles undervisningsforløb mv.

1.3 b Kommunerne indskriver i deres naturvidenskabsstrategi, at grundskoler indgår samarbejdsaftaler med erhvervsuddannelser om fælles undervisningsforløb mv.

1.6 b     Kommunerne sikrer i forbindelse med implementering af den pædagogiske læreplan, at nærmiljøer og eksterne formidlere i lokalsamfundet inddrages i det pædagogiske arbejde i dagtilbud.

3.2 c Alle kommuner etablerer faglige fællesskaber, fx i form af netværk, for naturfagsundervisere og pædagogisk personale, der giver dem adgang til ny viden og styrker udviklingen af deres arbejde.

astra girl

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.