Deltagere til et arrangement kigger på materialer

Kompetenceudvikling

Løft af kompetenceniveau på tværs af kommunen

Kompetenceudviklingen spænder ofte over hele børne- og ungeområdet i en kommune. Der er fokus på udvikling inden for og samspil mellem dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser.

Naturfagskoordinatoren kan spille en central rolle, da det ofte er den funktion i kommunen, der har overblikket over udviklingsbehovene og -potentialerne på alle niveauer i kommunen.

Den vigtigste ressource til styrkelse af kvaliteten af naturfagsindsatsen i praksis er pædagoger og naturfagslærere. Daginstitutioner, skoler og kommuner samarbejder løbende om at udvikle pædagogernes og lærernes kompetencer i kurser og uddannelsesforløb, der tilpasses de forskellige lokale ønsker og behov. Nationalt set er behovene for naturfagslærerne centreret omkring løftet til undervisningskompetenceniveau, særligt uddannelse af flere natur/teknologilærere.

astra girl

Gør kompetenceudviklingsforløbet til en succes

De senere år har der været forsket mere og mere i, hvilke typer kompetenceudviklingsforløb, der giver det bedste udbytte. Der er efterhånden bred enighed om:

  • at forløbene skal have et stærkt fokus på at udvikle den konkrete praksis til gavn for vores børn og unge
  • at forløbene skal have en længere varighed - typisk over flere år
  • at forløbene har indbygget en vekselvirkning mellem kursusdage med eksterne undervisere og udvikling i egen praksis hjemme på institutionen
  • at man samler mange pædagoger, naturfagslærere eller naturfagsteams i en kommune i samme forløb

Denne type forløb kræver en stærk koordination og løbende opfølgning, som kan være en central opgave for den kommunale naturfagskoordinator.

astra girl

Refleksionsspørgsmål

  • Hvilke planer har kommunen for naturfaglig kompetenceudvikling?
  • Hvordan er naturfaglig kompetenceudvikling integreret i sammenhængene mellem dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser i kommunen?
  • Hvordan indtænkes faglige ressourcepersoner som naturfagskoordinatoren, skoleledelser og naturfagsvejledere i kompetenceudviklingen?
  • Hvilke behov i kompetenceudviklingen vurderes som det største i kommunen?

 

Ressourcer

National strategi for naturvidenskabelige fag

Folder om q-modellen

A.P. Møller Fondens folkeskoledonation

astra girl

Projekter

Udviklingsprojekt på skolerne i de tre kommuner: Køge, Faxe og Stevns, vis formålet var at skabe naturfaglige kulturer og høj undervisningsfaglighed for at opnå bedre læringsresultater for eleverne.

Projekter

Projekter

QUEST var et fire-årigt udviklingsprojekt rettet mod kompetenceudvikling af lærere i folkeskolens naturfag.

Projekter

Hvad siger anbefalingerne til den nationale naturvidenskabsstrategi?

2.2 a Kommunerne etablerer faglig sparring og kompetenceudvikling for pædagogisk personale. Professionshøjskolerne igangsætter koordinerede indsatser for kompetenceløft af pædagogisk personale.

2.2 c Skoleledelser i grundskolen prioriterer fuld kompetencedækning i natur/teknologi, biologi og geografi i 2020 og understøtter en højere kompetencedækning gennem både skemalægning og efter- og videreuddannelse inden for fagene.                             

3.2 c Alle kommuner etablerer faglige fællesskaber, fx i form af netværk, for naturfagsundervisere og pædagogisk personale, der giver dem adgang til ny viden og styrker udviklingen af deres arbejde.

3.3 b Ledelser på hver enkelt grundskole og ungdomsuddannelse sikrer, at lærerne og det pædagogiske personale regelmæssigt mødes i faglige fællesskaber, fx ved at oprette og målbeskrive faggrupper/teams.

astra girl

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.