Workshop

Forankring af naturfagskompasset

Det lange seje træk

En naturfagsindsats, der er forankret bredt blandt politikere, forvaltninger og ledelse på skoler og institutioner for 0-18-årsområdet, er en stærk og bæredygtig indsats.

Den sikrer det lange, seje træk med at skabe synergier i nationale, regionale, kommunale og lokale mål og derigennem udvikles kommunens naturfaglige kultur.

astra girl

Spørgsmål til refleksion

  • I hvilke kommunale dokumenter er naturfagsindsatsen beskrevet?
  • Hvor er ansvaret for den kommunale naturfagsindsats placeret?
  • Hvilke sammenhænge er der mellem de tiltag, der sker på kommunens skoler og institutioner og kommunens strategiske naturfagsindsats?
astra girl

Kommunal naturfagsstrategi

Fælles strategi

Det anbefales, at naturfagsindsatsen er beskrevet i en kommunal strategi, politik eller handleplan, der er politisk vedtaget. Det betyder nemlig, at området prioriteres politisk og at der er taget stilling til, hvordan der skabes synergier med kommunens andre visioner, politikker og indsatsområder.

I processen frem mod en politisk vedtaget naturfagsstrategi spiller naturfagskoordinatoren en vigtig rolle. Blandt andet kan naturfagskoordinatoren sørge for, at de relevante aktører på naturfagsområdet bliver involveret i processen og på den måde skabe ejerskab og sikre implementeringen af strategien i praksis.  

Best practices

Det vil være forskelligt, hvordan en kommunal naturfagsstrategi bliver udformet, og hvordan den relaterer sig til det øvrige kommunale arbejde.

Fælles for mange naturfagsstrategier er, at de:

  • beskriver sammenhænge mellem forskellige indsatser, projekter og tiltag i kommunen på naturfagsområdet
  • sikrer muligheder for samarbejde mellem centrale aktører på naturfagsområdet i praksisfællesskaber
  • beskriver en kommunal tovholderfunktion, fx en naturfagskoordinator
  • relaterer sig til nationale, regionale og andre kommunale mål og visioner for naturfagsområdet

Implementering af strategien

I flere kommuner følges arbejdet med implementeringen af naturfagsindsatsen i kvalitetsrapporterne samt ved opfølgende samtaler mellem forvaltning og skole- og institutionsledelser.

Der gode erfaringer med, at arbejdet med at udføre naturfagsstrategiens mål og handlinger i praksis er placeret i en gruppe på tværs af forvaltninger, institutioner og eksterne læringsmiljøer i kommunen. Det kan fx være styregrupper, naturfagsbestyrelser eller følgegrupper, som faciliteres af naturfagskoordinatoren.

Hvad siger anbefalingerne til den nationale naturvidenskabsstrategi?

3.2 a Alle kommuner formulerer en naturvidenskabsstrategi, som beskriver mål og rammer for det kommunale arbejde med naturvidenskab i dagtilbud og naturfag i grundskoler.

3.2 b Alle kommuner sikrer mindst én naturfagskoordinator, der koordinerer arbejdet med implementeringen af den kommunale naturvidenskabsstrategi.

3.2 d Alle kommuner monitorerer indsatsen i naturfagene i grundskolen i kvalitetsrapporterne og har fokus på, at det naturvidenskabelige perspektiv bliver integreret i arbejdet med en ny og styrket pædagogisk læreplan i dagtilbud.

astra girl

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content