Jesper Sørensen fortæller om at være naturfagskoordinator

Hvad er en naturfagskoordinator?

Naturfagskoordinatoren udvikler og styrker kommunens naturfaglige kultur

Naturfagskoordinatorer er den eller de personer i en kommune, som har til opgave og ansvaret for at udvikle og styrke kommunens naturfaglige kultur. Den naturfaglige kultur kan defineres ud fra naturfagskompassets 7 akser.

En naturfagskoordinator er som regel formelt forankret i, eller har en formel relation til, en kommunal forvaltning, men kan samtidig have sin daglige gang tæt på praksis i institutionerne.

Dermed befinder naturfagskoordinatorerne sig i styringskæden mellem det forvaltningsmæssige, strategiske, politiske niveau og praksis med en tæt kontakt til kommunens institutioner og organisationer.

astra girl

Astra tilbyder naturfagskoordinatorer

Deltagelse i Astras to regionale og det nationale naturfagskoordinatormøde med aktuelle temaer inden for naturfag på 0-18 årsområdet.

En årlig samtale, med udgangspunkt i naturfagskompasset, om naturfagsindsatsen i kommunen, med henblik på at afdække udfordringer, muligheder og ønsker.

Løbende sparring omkring naturfagsindsatsen med de regionale Astra-konsulenter.

astra girl

Naturfagskoordinatorer arbejder blandt andet med:

  • at drive naturfaglige netværk og sikre formål, rammer og indhold
  • at sikre en prioriteret, strategisk og forankret naturfagsindsats i samarbejde med relevante aktører
  • at sikre udvikling og anvendelse af kommunens fysiske rammer for naturfag - både inde og ude
  • at sikre synergier og samarbejde på tværs af forvaltninger, uformelle læringsmiljøer, virksomheder og andre medspillere på naturfagsområdet
  • at sikre kompetenceløft af naturfagslærere og andet pædagogisk personale og skabe sammenhæng mellem behov og indsats
  • at have fokus på overgange og brobygningsformer mellem institutioner og sikre kontinuitet i den naturfaglige læring og samarbejde på langs af uddannelseskæden
  • at igangsætte, udvikle og koordinere særlige initiativer på naturfagsområdet

 

Naturfagskoordinatorerne er de centrale aktører i styrkelsen af kommunens naturfaglige kultur. De bliver dermed vigtige medspillere i udviklingen af den naturfaglige kultur på den enkelte institution og den naturfaglige dannelse af vores børn og unge.

Derfor er naturfagskoordinatorerne den primære og vigtigste målgruppe for Astras kommunale indsats. Astras mål er at have en aktiv naturfagskoordinatorfunktion i alle landets 98 kommuner.

astra girl

Eksempel på opgavebeskrivelse

Dette eksempel er et øjebliksbillede af opgaver for naturfagskoordinator Line Kastorp Kok, Vejle Kommune, i skoleåret 2017/2018. Teksten er layoutet af Astra og godkendt af Line. Lines officielle stillingsbetegnelse er naturfaglig konsulent, og stillingen er på fuld tid.

Eksemplet består dels af en politisk vedtaget opgavebeskrivelse for fagkonsulenter i Vejle Kommune, dels af en opgavebeskrivelse for den naturfaglige konsulent.

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.