Gå til hovedindhold

Baggrund for kommissorium

Arbejdet med den nationale naturvidenskabsstrategi er forankret i et kommissorium, der beskriver baggrunden for initiativet og en række målområder, strategien skal sigte imod.

Arbejdet med strategien vil tage afsæt i den eksisterende viden på området, bl.a. de tidligere forarbejder til en naturvidenskabsstrategi: Fremtidens Naturfaglige Uddannelser (2003), Fremtidens Naturfag i Folkeskolen (2006) og Et Fælles Løft (2008) samt tre nye videnskortlægninger.

Målområderne inkluderer:

  • Et samlet blik på STEM-kompetencerne, dvs. Science, Technology, Engineering og Mathematics
  • Fokus på børns/unges erhvervelse af naturvidenskabelig kompetence fra dagtilbudsområde til videregående uddannelser
  • Afdækning af sammenhænge mellem motivation og uddannelsesvalg samt unges oplevelse af undervisningens kvalitet og relevans.
  • Indsatser der vedrører kønslighed i uddannelses- og erhvervsvalg inden for de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser
  • Et ønske om et styrket samarbejde mellem uddannelses- og erhvervsområdet
  • Fokus på opkvalificering af undervisere og andet pædagogisk personale

Det er centralt, at arbejdet med den nationale naturvidenskabsstrategi skal ses i sammenhæng med de ændringer, der netop er i gang på dagtilbuds- og gymnasieområdet samt de nye reformer på grundskole- og erhvervsskoleområdet.

Desuden skal arbejdet med strategien koordineres med den nationale matematikstrategi, der også er under udarbejdelse. Matematik skal ikke behandles selvstændigt i den naturvidenskabelige strategi, men her ses i sammenhæng med de tekniske og naturvidenskabelige fagområder. 

PDF iconHent 'Kommissorium for strategigruppe for en national naturvidenskabsstrategi'