Gå til hovedindhold

Anbefalinger til en national naturvidenskabsstrategi

Strategigruppen, der skal arbejde med udvikling af en national naturvidenskabsstrategi

Strategiforslaget 'Sammen om naturvidenskab' blev i juni 2017 afleveret til undervisningsministeren. Bag forslaget stod en bredt sammensat strategigruppe. Derudover har en lang række interesseorganisationer og andre interessenter deltaget i processen.


Efterfølgende har har ministeriet nedsat en rådgivningsgruppe. Begge grupper har bistået undervisningsministeren med forslag og dannet grundlag for forslag til en ny naturvidenskabsstrategi, der er offentliggjort d. 13. marts 2018.

Det overordnede formål med anbefalingerne i 'Sammen om naturfag' var at styrke naturvidenskabens bidrag til alle børn og unges almendannelse og at fremme deres motivation for at vælge naturvidenskabelige og teknologiske uddannelser og erhverv.

Intentionen med ‘Sammen om naturvidenskab’ var at skabe et grundlag for en national naturvidenskabsstrategi, der skal sikre at indsatser, projekter og tiltag får en fælles retning og sammenhæng.

Strategiforslaget omfatter anbefalinger fra dagtilbud til ungdomsuddannelser, herunder naturfagsdidaktisk forskning og efteruddannelse. Forslaget indeholder 14 anbefalinger til handling samt en række indsatser fordelt på tre hovedemner.

  1. Styrket og sammenhængende faglighed i uddannelseskæden, så børn og unge motiveres, og deres kompetencer styrkes

  2. Kompetenceløft i samspil med naturfagsdidaktisk forskning for at uddanne og inspirere de bedste fagprofessionelle

  3. Forankring og koordinering af naturvidenskabsindsatserne, så hele samfundet bakker op

Blandt de konkrete forslag er en sammenhængende naturvidenskabelig faglighed fra 0-18 år, attraktive lærer- og pædagoguddannelser, et fælles nationalt kompetenceløft af lærere og pædagoger, øget fokus på teknologi, engineering og it samt samarbejde mellem skoler og virksomheder.

Alle 14 anbefalinger kan læses i deres helhed i strategiforslaget.

Sammensætning af formandsskab og strategigruppen

Arbejdet med at udarbejde anbefalinger til den nationale naturvidenskabsstrategi var forankret i en bredt repræsenteret strategigruppe. Gruppen var samlet fire gange i løbet af de måneder, strategiarbejdet stod på.

Gruppen bestod af repræsentanter for elever, undervisere, ledere og forvaltningslag i daginstitution, skole, ungdomsuddannelse og videregående uddannelser. Desuden deltog repræsentanter for erhvervsområdet samt faglige eksperter og praktikere. 

Strategigruppen refererede til formandskabet, der bestod af:

  • Direktør Mikkel Bohm, Astra, formand
  • Vicedirektør Susanne S. Clausen, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet)
  • Forskningschef Anne-Marie Engel, Lundbeckfonden
  • Kommunikationsdirektør John Finnich Pedersen, Siemens
  • Professor Jens Dolin, Københavns Universitet, Institut for Naturfagenes didaktik.                       

Strategigruppens arbejde organiseres af sekretariatet, der er placeret dels i Ministeriet for Børn, Undervisnings og Ligestilling (kontakt er Anne Katinka Hansen), dels i Astra, Nationalt Center for Læring i Natur, Teknik og Sundhed (kontakt er Dorte Salomonsen).