Begrebsbørsen

Projekter, der løfter naturfagsundervisningen

Aktiviteten skal give eleverne et overblik over, hvilke fagbegreber der hører til i naturvidenskab, og gøre dem bevidste om, at fagbegreberne er deres nøgle til at formulere sig præcist indenfor de naturvidenskabelige discipliner.

Hjælpeark til naturfagsposter

Rapport om naturfagsundervisning - med figurer og illustrationer

Elevark som hjælper eleverne med at lave en naturfagsposter, som præsenterer problemformulering, undersøgelsesspørgsmål, kompetenceområder og teknologi.

Hjælpeark: lav en naturfagsportfolio

Metodekort er generiske aktiviteter til forløb i naturfag

Elevark som hjælper eleverne på vej i at lave en naturfagsportfolio – en samling af elevens arbejde. Det giver anledning til at forholde sig til det, man har lært, ved at skulle formidle det videre gennem en portfolio.

Hjæpeark Lav en naturfagportofolie

Metodekort er generiske aktiviteter til forløb i naturfag

Elevark som hjælper eleverne til overblik over det de ved og har arbejdet med i fællesfaglige forløb bl.a. problemstilling, arbejdsspørgsmål, kilder m.m.

Hjælpeark til naturfaglige modeller

Metodekort er generiske aktiviteter til forløb i naturfag

Elevark som hjælper eleverne på vej i deres arbejde med naturfaglige modeller (i relation til problemstillinger fx i fællesfaglige forløb bl.a. med fokus på type og vurdering af model).

Hjælpeark til naturfaglig undersøgelser

Metodekort er generiske aktiviteter til forløb i naturfag

Elevark som hjælper eleverne på vej i deres arbejde med naturfaglige undersøgelser (i relation til problemstillinger fx i fællesfaglige forløb bl.a. med fokus på variable og hypotese).

Stil fire slags spørgsmål

Klasselokale med undervisning

Elevarket støtter eleverne i at arbejde med fire slags spørgsmål: fakta-, forklaring og forståelses-, holdning og vurderingsspørgsmål og handlingsspørgsmål.

Lav din egen undersøgelse

Metodekort er generiske aktiviteter til forløb i naturfag

Et ark til eleverne der guider dem til at designe deres egen undersøgelse, herunder forholde sig til hvilke variable de vil implementere i undersøgelsen.

ADI-ark – argumenter med undersøgelse

Projekter, der løfter naturfagsundervisningen

ADI-ark til løbende at notere fx problemstilling og hypotese før en undersøgelse. Efter en undersøgelse udarbejder eleverne en model af undersøgelsesresultater og argumenterer for konklusion på baggrund af deres resultater.

Tjek din undersøgelse

Metodekort er generiske aktiviteter til forløb i naturfag

Model der stilladserer eleverne i deres egen proces med at planlægge og udføre undersøgelser.