Få fat i fagordene

Science rød

Hvad skal eleverne have ud af denne arbejdsmåde? Eleverne skal sætte fokus på betydningen af bestemte fagord, som er centrale i forløbet. Først skal de formulere ordkort med forklaringer på fagord, og så skal de spille “levende vendespil” med dem. Målene er: At eleverne bliver opmærksomme på, hvilke fagord der findes for det indhold, de […]

Styr på 5E-modellen

Didaktisk ressource rød

Få overblik over faserne i 5E-modellen med denne oversigt, der er opdelt efter lærer- og elevroller.

Udvikling af handlekompetence

Model: Kundskaber, færdigheder, holdninger og handlekompetencer

Model, der illustrerer samspillet mellem færdigheder, kundskaber og holdninger bidrager til at udvikle elevernes handlekompetence.

Organisering af vejledning

Blogindlæg grøn

Sådan vejleder du grupper i fællesfaglige forløb. Få ideer til gode spørgsmål og tips til hvordan I holder styr på gruppernes arbejde i fagteamet.

Introduktion til engineering til elever

Videovejledning

Her får du en engineering-model, som du kan bruge til at gøre din naturfagsundervisning virkelighedsnær og anvendelsesorienteret. I modellen indgår fx ideudvikling, undersøgelse, konstruktion, test og forbedring.