Få fat i fagordene

Science rød

Eleverne sætter fokus på betydningen af bestemte fagord. De formulerer ordkort med forklaringer på fagord og spiller levende vendespil med dem.

Styr på 5E-modellen

Didaktisk ressource rød

Få overblik over faserne i 5E-modellen med denne oversigt, der er opdelt efter lærer- og elevroller.

Udvikling af handlekompetence

Model: Kundskaber, færdigheder, holdninger og handlekompetencer

Model, der illustrerer samspillet mellem færdigheder, kundskaber og holdninger bidrager til at udvikle elevernes handlekompetence.

Organisering af vejledning

Blogindlæg grøn

Sådan vejleder du grupper i fællesfaglige forløb. Få ideer til gode spørgsmål og tips til hvordan I holder styr på gruppernes arbejde i fagteamet.

Introduktion til engineering til elever

Videovejledning

Her får du en engineering-model, som du kan bruge til at gøre din naturfagsundervisning virkelighedsnær og anvendelsesorienteret. I modellen indgår fx ideudvikling, undersøgelse, konstruktion, test og forbedring.