Undervisningsdifferentiering i naturfag

Blogindlæg blå

Undervisningsdifferentiering i naturfag handler om lærerens arbejde med at gøre naturfagene tilgængelige for alle elever i grundskolen. Vi tager udgangspunkt i målsætningsarbejdet i vores behandling af undervisningsdifferentiering. Dette gør vi ud fra de forventninger, man kan stille til elevers præstationer vedrørende faglig læsning i naturfag.

Inquiry i naturfagsundervisningen

Blogindlæg rød

Hæftet gennemgår principperne for IBSE (Inquiry Based Science Education) og giver konkrete eksempler på opbygning af undervisningsforløb.

Sammensatte problemstillinger

Blogindlæg grøn

Problemstillinger i bæredygtighedsspøgsmål er sjældent simple og ligetil – så var der nok nogen, der havde løst problemet tidligere. En måde at beskrive problemstillingerne på kan være at kalde dem “Wicked problems” – sammensatte problemstillinger.

Tværfaglig undervisning i bæredygtig udvikling

Blogindlæg rød

Problemstillinger om og handlinger for bæredygtig udvikling kalder ofte på inddragelse af viden om både sociale, økonomiske og miljømæssige forhold – og lægger derfor op til tværfaglig undervisning. 

Undersøgelsesbaseret ubu-undervisning

Elev til naturvidenskabsfestival holder en plante

Undersøgelsesbaseret undervisning handler grundlæggende om, at eleverne designer og udfører undersøgelser, der leder dem frem mod svar på konkret stillede spørgsmål.

Evaluering for læring i naturfagene

Billede fra video med Thomas Bech Lillelund Andersen

Evaluering har de seneste årtier indtaget en mere central rolle både på globalt samfundsplan og i uddannelsesinstitutionerne. Artiklen handler om vigtigheden af at overveje, hvilke evalueringsformer, der anvendes til hvilken former for målsætninger. Læring er en kompleks størrelse, og evaluering som test er kun sjældent svaret.