Gå til hovedindhold

Science-kapital i den kommunale organisation

Science-kapital handler om at skabe en undervisning, der tager udgangspunkt i og anerkender den enkelte elevs ressourcer og dispositioner. For at arbejdet med science-kapital skal blive en succes på skoler og i kommuner er en politisk prioritering central. Det er imidlertid også vigtigt at være opmærksom på betydningen af en struktureret, fælles tilgang til arbejdet og at organisere arbejdet, så det understøtter den enkelte lærer med fx fagteams, ressourcepersoner og samspil med eksterne aktører.

Forskere og lærere i England har udviklet en "Science Capital Teaching Approach". Den skal støtte lærere i at hjælpe flere - og flere forskellige - elever med at finde mening og relevans i naturfagene og derigennem blive mere motiverede for fagene. Lærerne opfordres til at finde og anerkende den science-kapital, eleven allerede har, og samtidig bidrage til at eleven udbygger sin science-kapital. 

Lærernes mulighed for at anerkende og tage afsæt i elevens science-kapital er imidlertid afhængig af organisatoriske og politiske forhold i skolesystemet og i samfundet som helhed. Den kommunale forvaltning kan i dialog med lærere, ressourcepersoner og skoleledelser bidrage til at skabe bedre rammer for arbejdet med science-kapital og udviklingen af unges engagement og selvforståelse i forhold til naturvidenskab. 

Den kommunale forvaltning og naturfagskoordinatoren kan fx bidrage til at:

  • Understøtte undervisernes kompetenceudvikling med henblik på at inddrage, anerkende og udvikle unges science-kapital 
    - fx på tværs af skolerne, i skolernes fagteam og hos de eksterne læringsmiljøer.
  • Skabe sammenhænge i de unges muligheder for at engagere sig i naturvidenskab 
    - på tværs af aktiviteter og mellem forskellige uddannelser.
  • Kommunikere naturvidenskab som tilgængeligt og relevant for alle i forskellige sammenhænge
    - fx gennem den kommunale kommunikation, i politiske taler, ved udstillinger, i strategier og partnerskaber og i den generelle information til borgerne.

Find en kort omtale af science-kapital og links til yderligere viden på temaets forside.

Møderne i efteråret 2020 for skolernes naturfagsvejledere samt kommunale og regionale naturfagskoordinatorer satte bl.a. fokus på science-kapital.