Badering

Hypoteser

Hjælp eleverne med at udføre en naturvidenskabelig undersøgelse.

Vi gennemgår: Hypotesedannelse, eksperimenter og databehandling. 

Forløbene er udviklet til fysik C/B/A på stx og htx, men kan også bruges som en del af "Naturvidenskabeligt grundforløb"

astra girl

Hypoteser

Afsnit 1 af 3 om "Naturvidenskabelige undersøgelser". Afsnittet handler om at danne hypoteser og beskrive et eksperiment. Brug videoen som opstart, og hent elevhæfte og lærervejledning.

astra girl

Hypoteser

Udpluk fra læreplanen for fysik C/B/A

 • Udpluk fra ”Faglige mål”

  • kunne beskrive og udføre enkle kvalitative og kvantitative fysiske eksperimenter, herunder opstille og teste enkle hypoteser
  • kunne præsentere eksperimentelle data hensigtsmæssigt og ved hjælp af blandt andet it-værktøjer behandle data med henblik på at afdække enkle matematiske sammenhænge mellem fysiske størrelser
 • Udpluk fra ”Faglige mål”

  Eleverne skal

  • kende og kunne opstille og anvende modeller til en kvalitativ eller kvantitativ forklaring af fysiske fænomener og sammenhænge
  • ud fra en given problemstilling kunne tilrettelægge, beskrive og udføre fysiske eksperimenter med givet udstyr og præsentere resultaterne hensigtsmæssigt
  • kunne behandle eksperimentelle data ved hjælp af blandt andet it-værktøjer med henblik på at afdække og diskutere matematiske sammenhænge mellem fysiske størrelser
  • kunne undersøge problemstillinger og udvikle og vurdere løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes

  Udpluk fra kernestof:

  • Kraftbegrebet, herunder newtons love, tyngdekraft, tryk og opdrift
 • Udpluk fra ”Faglige mål”

   

  Eleverne skal:

  • kunne anvende fysiske begreber og modeller i virkelighedsnære problemstillinger, herunder perspektivere fysikken til anvendelser i teknologien eller elevens hverdag
  • ud fra en problemstilling kunne tilrettelægge, beskrive og udføre fysiske eksperimenter med givet udstyr og formidle resultaterne
  • kunne behandle eksperimentelle data med anvendelse af it-værktøjer og digitale ressourcer med henblik på at afdække og diskutere matematiske sammenhænge mellem fysiske størrelser
  • undersøge problemstillinger og udvikle og vurdere løsninger, herunder innovative løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes

  Udpluk fra kernestof:

  • kraftbegrebet, herunder tyngdekraft, tryk og opdrift

Støttet af

Materialet er udarbejdet af firmaet Undervisningsfysik og projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden.

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende undervisning i naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content