""

Eksperimenter

Eksperimenter

Afsnit 2 af 3 om "Naturvidenskabelige undersøgelser". I afsnittet udfører vi eksperimenterne vi beskrev i afsnit 1. Brug videoen som opstart, og hent elevhæfte og lærervejledning.

astra girl

Eksperimenter

Udpluk fra læreplanen for fysik C/B/A

 • Udpluk fra ”Faglige mål”

  • kunne beskrive og udføre enkle kvalitative og kvantitative fysiske eksperimenter, herunder opstille og teste enkle hypoteser
  • kunne præsentere eksperimentelle data hensigtsmæssigt og ved hjælp af blandt andet it-værktøjer behandle data med henblik på at afdække enkle matematiske sammenhænge mellem fysiske størrelser
 • Udpluk fra ”Faglige mål”

  Eleverne skal

  • kende og kunne opstille og anvende modeller til en kvalitativ eller kvantitativ forklaring af fysiske fænomener og sammenhænge
  • ud fra en given problemstilling kunne tilrettelægge, beskrive og udføre fysiske eksperimenter med givet udstyr og præsentere resultaterne hensigtsmæssigt
  • kunne behandle eksperimentelle data ved hjælp af blandt andet it-værktøjer med henblik på at afdække og diskutere matematiske sammenhænge mellem fysiske størrelser
  • kunne undersøge problemstillinger og udvikle og vurdere løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes

  Udpluk fra kernestof:

  • Kraftbegrebet, herunder newtons love, tyngdekraft, tryk og opdrift
 • Udpluk fra ”Faglige mål”

   

  Eleverne skal:

  • kunne anvende fysiske begreber og modeller i virkelighedsnære problemstillinger, herunder perspektivere fysikken til anvendelser i teknologien eller elevens hverdag
  • ud fra en problemstilling kunne tilrettelægge, beskrive og udføre fysiske eksperimenter med givet udstyr og formidle resultaterne
  • kunne behandle eksperimentelle data med anvendelse af it-værktøjer og digitale ressourcer med henblik på at afdække og diskutere matematiske sammenhænge mellem fysiske størrelser
  • undersøge problemstillinger og udvikle og vurdere løsninger, herunder innovative løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes

  Udpluk fra kernestof:

  • kraftbegrebet, herunder tyngdekraft, tryk og opdrift

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende undervisning i naturfagsundervisning af høj kvalitet.