""

Databehandling

Databehandling

Afsnit 3 af 3 om "Naturvidenskabelige undersøgelser". Afsnittet her handler om databehandling af dataene fra afsnit 2. Brug videoen som opstart, og hent elevhæfte og lærervejledning. 

Herunder finder du også en række filer, som skal bruges til opgaverne.

astra girl

Databehandling

Udpluk fra læreplanen for fysik C/B/A

 • Udpluk fra ”Faglige mål”

  • kunne beskrive og udføre enkle kvalitative og kvantitative fysiske eksperimenter, herunder opstille og teste enkle hypoteser
  • kunne præsentere eksperimentelle data hensigtsmæssigt og ved hjælp af blandt andet it-værktøjer behandle data med henblik på at afdække enkle matematiske sammenhænge mellem fysiske størrelser
 • Udpluk fra ”Faglige mål”

  Eleverne skal

  • kende og kunne opstille og anvende modeller til en kvalitativ eller kvantitativ forklaring af fysiske fænomener og sammenhænge
  • ud fra en given problemstilling kunne tilrettelægge, beskrive og udføre fysiske eksperimenter med givet udstyr og præsentere resultaterne hensigtsmæssigt
  • kunne behandle eksperimentelle data ved hjælp af blandt andet it-værktøjer med henblik på at afdække og diskutere matematiske sammenhænge mellem fysiske størrelser
  • kunne undersøge problemstillinger og udvikle og vurdere løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes

  Udpluk fra kernestof:

  • Kraftbegrebet, herunder newtons love, tyngdekraft, tryk og opdrift
 • Eleverne skal:

  • kunne anvende fysiske begreber og modeller i virkelighedsnære problemstillinger, herunder perspektivere fysikken til anvendelser i teknologien eller elevens hverdag
  • ud fra en problemstilling kunne tilrettelægge, beskrive og udføre fysiske eksperimenter med givet udstyr og formidle resultaterne
  • kunne behandle eksperimentelle data med anvendelse af it-værktøjer og digitale ressourcer med henblik på at afdække og diskutere matematiske sammenhænge mellem fysiske størrelser
  • undersøge problemstillinger og udvikle og vurdere løsninger, herunder innovative løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes

  Udpluk fra kernestof:

  • kraftbegrebet, herunder tyngdekraft, tryk og opdrift

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende undervisning i naturfagsundervisning af høj kvalitet.