Dæmning med vandrør

Grundvand – en unik ressource og klimaudfordring

Gennem arbejde med caseforsøg, laboratorieforsøg og mundtlig fremlæggelse arbejder eleverne med forståelsen af vand som ressource og ressourcens sårbarhed overfor menneskelig påvirkning samt grundvand som en del af udfordringen med klimaforandringer i Danmark.

Aktiviteten er flyttet til en anden hjemmeside. Klik her for at gå til aktiviteten.