Illustration af evolution

Forløb: Alt liv har udviklet sig gennem evolution

Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 5: Alt liv har udviklet sig gennem evolution. Aktiviteterne har evolutionsbiologi, tilpasning, nedarvningsmønstre, biologisk variation og naturlig selektion samt artsdannelse som omdrejningspunkter.

Aktiviteten er flyttet til en anden hjemmeside. Klik her for at gå til aktiviteten.