Energiforbrug ved produktion og varetransport – kan fossile energikilder erstattes af vedvarende energikilder?

Fokus i dette materiale er balancen mellem Jordens ressourcelagre og vores ressourceforbrug. Materialet indeholder forslag til opbygning af et forløb til Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 3 inden for hovedområdet Kontor, handel og forretningsservice.
Skip to content