Gå til hovedindhold

Startere

En starter er en aktivitet, der indleder undervisningen, aktiverer elevernes forforståelse, fanger deres interesse og skaber et læringsbehov i forhold til temaet for undervisningen. 

’200 år med elektromagnetisme’ tilbyder to slags startere: En plakat med infografik og fem film a ca. 6 minutters varighed.

Plakaten

Plakaten opsummerer H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen, herunder hvad der lå til grund for den, de forskellige tidsperioder, de naturvidenskabelige begreber og tænkemåder, samt hvordan vi i dag anvender opfindelser, der bygger på elektromagnetismen. 

Plakaten er skrevet i et sprog, så de fleste elever kan læse den og – evt. med hjælp fra en lærer – forstå sammenhængen. 

I kan bruge plakaten som starter og referenceramme. Gennemgå den evt. kort ved forløbets start, og referer så til den, når undervisningen berører de emner, der er vist på plakaten.

Plakaten kan printes som A3, men det fulde udbytte får I ved at printe fire A3-sider, der sættes sammen til plakaten i fuld størrelse. 

Filmene

Kåre og Emil, kendt fra DR som storenørderne, producerer fem film a ca 6 minutter. Brug filmene som starter til hele materialet og fire af engineeringforløbene.

Obs.: Filmene offentliggøres løbende op mod sommerferien.

  • Filmen 'H.C. Ørsted og elektromagnetismen' kan bruges som starter til hele emnet.
  • Filmen 'Fremtidens transportformer og magnettog' kan bruges som starter til forløbene 'Byg et svævende tog' (mellemtrin) og 'Byg fremtidens transportform' (udskoling).
  • Filmen 'Elektromagnetisk kran' kan bruges som starter til forløbet 'Kranen slipper automatisk' (mellemtrin).
  • Filmen 'Elektromotor' kan bruges som starter til forløbet 'Byg en elektromotor' (mellemtrin).
  • Filmen 'Højtaler' kan bruges som starter til forløbet 'Byg en højtaler' (udskoling).