Gå til hovedindhold

Planlæg ‘200 år med elektromagnetisme'

Ejby_skole_Naturvidenskabsfestival_ ©Astra_foto_jakobvind.jpg

Brug Astras nye undervisningsmateriale ‘200 år med elektromagnetisme’ til mellemtrin og udskoling, hvis I vil sætte fokus på H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen og dens betydning i dag.

Det samlede materiale, der er differentieret til mellemtrin og udskoling, består af en plakat med infografik, film, adskillige naturfaglige forløb, to danskfaglige forløb samt historiefaglige aktiviteter og bevægelsesaktiviteter.  

Se alle forløb og aktiviteter til ‘200 år med elektromagnetisme’.

Overblik over det samlede materiale

Figurerne nedenfor viser sammenhængen mellem de forskellige forløb og aktiviteter i ‘200 år med elektromagnetisme’. Download beskrivelse af materialet og figurerne fra boksen til højre.

 Se oversigt over H.C. Ørsted-materiale for mellemtrinnet      Se oversigt over materiale for udskolingen                               Mellemtrin                                                         PDF iconUdskoling

Natur/teknologi og fysik/kemi

De naturfaglige forløb i ‘200 år med elektromagnetisme’ er designet, så I både kan starte på mellemtrinnet i natur/teknologi-undervisningen og i udskolingen i fysik/kemi-undervisningen.

Det faglige omdrejningspunkt er det samme på de to trin. Forløbene er bygget op med først undersøgelsesbaserede faglige fokus på magnetisme, elektricitet og elektromagnetisme, hvorefter disse fagområder bredes ud i virkelighedsnære- og problemorienterede engineeringforløb.

Hvis I allerede har været omkring magnetisme, elektricitet og elektromagnetisme med eleverne, så brug de indledende forløb som hurtig brush-up, eller hop direkte til engineering-forløbene.

5E-modellen og EDP-modellen i praksis

De undersøgelsesbaserede forløb om magnetisme, elektricitet og elektromagnetisme er designet med henblik på at folde den didaktiske model for undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning, 5E-modellen, ud i praksis. 

Engineeringforløbene er bygget op omkring en udfordring og er designet med henblik på at folde den problembaserede EDP-model ud i praksis.

Emneuge eller daglig undervisning

I kan plukke i forløb og aktiviteter til brug i jeres egen undervisningsplan eller downloade vores forslag til en tværfaglig emneuge og invitere dansk- og historielærerne med til en fælles fejring af H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen. 

Se alle forløb og aktiviteter til ‘200 år med elektromagnetisme’.

Sikkerhed

Reglerne for sikkerhed i naturfagsundervisningen står beskrevet i kapitel 5.6 i vejledningerne for natur/teknologi og fysik/kemi, hhv. s. 90 og 86.

Undervisningsforløbene til mellemtrinnet kan udføres med brug af batterier på maks. 9V. Vi anbefaler brug af miniledninger med beskyttede krokodillenæb.

Undervisniningsforløbet til udskolingen kan udføres med brug af fysiklokalernes godkendte strømforsyninger. Vi anbefaler at bruge ledninger med beskyttende fast kappe og beskyttede krokodillenæb.

Reglerne siger, at eleverne maks. må arbejde med spændinger på 25 V-AC og 60 V-DC i almindelige klasseværelser. Det er ikke tilladt at anvende blanke eller uisolerede bananstik.

Som lærer skal man altid vurdere elevernes alder, modenhed og erfaring og tilrettelægge det praktiske arbejde efter det. Valg af udstyr, forsøgsopstillinger og instruktioner skal passe til elevernes forudsætninger. 

Alle regler og vejledninger vedr. sikkerhed og risiko forbundet med undervisning i natur/teknologi og fysik/kemi er sammenskrevet i en branchevejledning, der kan findes på arbejdsmiljoweb.dk og Når klokken ringer.