Gå til hovedindhold

Gymnasiale uddannelser

Netværksmøde på Big Bang-konferencen - ©Astra - Foto: Thomas Evaldsen

Invitation til erfarings- og videndeling i nyt netværk

Gymnasierne inviteres af Undervisningsministeriet og Astra til at deltage i et Netværk for naturvidenskabskoordinatorer. Netværket skal være en støtte for arbejdet med at udvikle skolens naturvidenskabelige kultur og løfte undervisernes fagdidaktiske viden og kompetencer. Der planlægges med et nationalt møde i foråret og et regionalt møde i efteråret.

De enkelte institutioner melder deres naturvidenskabskoordinator til netværket ved at udfylde skemaet nederst på siden. Der skal udfyldes et skema for hver naturvidenskabskoordinator, der udpeges.

Hvad er en naturvidenskabskoordinator?

En naturvidenskabskoordinator er ikke en fast defineret rolle og kan både være en uddannelsesleder, faggruppekoordinator eller underviser, der repræsenterer en enkelt uddannelse (stx, htx eller hf) eller hele jeres institution.

En naturvidenskabskoordinator kan fx have til opgave at:

  • være bindeled mellem ledelse og lærere i relation til den fagdidaktiske og faglige udvikling

  • drive videndelingsstrukturer som fx et tværfagligt netværk for de naturvidenskabelige lærere, jfr. § 24 i bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser (Fagligt samspil og etablering af lærerteams)

  • styrke koordineringen mellem og i de enkelte naturvidenskabelige faggrupper

  • følge med i og formidle fagdidaktisk forskning og udviklingsarbejde i samarbejde med ledelse, faggruppe og den enkelte lærer

  • rådgive, evaluere og vejlede underviserne individuelt eller i teams

  • have fokus på overgangen mellem grundskole og de gymnasiale uddannelser gennem samarbejde med lokale grundskoler og den kommunale naturfagskoordinator

  • Sikre synergi og samarbejde med grundskoler, eksterne læringsmiljøer, virksomheder og andre relevante aktører på området

 

Det første nationale netværksmøde

Det første nationale netværksmøde afholdes tirsdag den 2. april 2019.

Du kan læse mere om mødet her

Mødet afholdes samme sted som konferencen 'Big Bang - Naturfag for fremtiden'. Mødedeltagerne er meget velkomne til at deltage i konferencen før og efter mødet. Deltagelse i konferencens faglige program den første dag er gratis for mødedeltagerne, yderligere deltagelse kræver særskilt tilmelding og betaling af et reduceret konferencegebyr.

Tilmelding i skemaet nederst på siden

  • I kan løbende tilmelde jer netværket
  • Tilmeldingsfristen for det første nationale netværksmøde er formelt set overskredet. Selv om mere end 60 gymnasier allerede har tilmeldt sig mødet, har vi dog stadig plads i lokalet. Derfor holder vi foreløbig tilmeldingen åben. 

Tilmelding til netværk og møde for naturvidenskabskoordinatorer

Må Astra gemme Naturvidenskabskoordinatorens navn, email og tlf.nr. til brug for vores fremtidige kommunikation med deltagerne i Netværk for naturvidenskabskoordinatorer og på en offentligt tilgængelig liste på www.astra.dk?
Under gymnasienetværkets møde og på Big Bang-konferencen bliver der taget billeder, som efterfølgende vil blive brugt i forbindelse med markedsføring, rekruttering og anden omtale af Astra og Big Bang-konferencen. Derfor beder Astra og Big Bang-konferencen om samtykke til at bruge eventuelle portrætlignende billeder af naturvidenskabskoordinatoren, der er taget i forbindelse med arrangementet - situationsbilleder kræver ikke særlig tilladelse. Ønsker naturvidenskabskoordinatoren efterfølgende at ændre sit samtykke, kan naturvidenskabskoordinatoren skrive til dpo@astra.dk Det er Astra, Akademigrunden 18, 4180 Sorø, der som dataansvarlig, behandler billederne. Det bliver ikke videregivet til andre og det er kun Astra og Big Bang-konferencen, der har ret til at anvende naturvidenskabskoordinatorens billede. På Astra.dk kan naturvidenskabskoordinatoren læse mere om vores generelle håndtering af data i vores privatlivspolitik.
Har du allergi eller særlige ønsker til forplejning (vegetar, veganer, glutenfri), skriv det her