Gå til hovedindhold

Netværk for naturvidenskabskoordinatorer

Netværksmøde på Big Bang-konferencen - ©Astra - Foto: Thomas Evaldsen

Den nationale naturvidenskabsstrategi (marts 2018) peger på, at der mangler lokal forankring af indsatser i forhold til undervisningen i naturvidenskabelige fag samt effektive og udbytterige faglige praksisfællesskaber og stærkere fagdidaktiske miljøer på uddannelsesinstitutionerne.

Derfor opfordres alle institutioner der udbyder stx, htx eller hf til at udpege lokale naturvidenskabskoordinatorer, der kan styrke videndeling og kompetenceudvikling mellem underviserne.

Astra og Undervisningsministeriet har etableret et Netværk for naturvidenskabskoordinatorer. Netværket skal være en støtte for koordinatorernes arbejde med at udvikle gymnasiernes naturvidenskabelige kultur. Netværket har fokus på udvikling af professionelle læringsfællesskaber og viden om udvikling af undervisningen i og på tværs af fagene (fagdidaktik).

Netværket er organiseret omkring to årlige møder - et fælles nationalt møde og et regionalt møde - samt en liste med kontaktoplysninger til alle de udpegede naturvidenskabskoordinatorer for at give koordinatorerne mulighed for sparring og videndeling mellem møderne.

De enkelte institutioner melder deres naturvidenskabskoordinator til netværket ved at udfylde skemaet nederst på siden. Der skal udfyldes et skema for hver naturvidenskabskoordinator, der udpeges.

Her kan du finde andre relevante oplysninger:

 

Tilmelding til netværket og opdatering af oplysninger om naturvidenskabskoordinatorer

Hvis dit gymnasium/institution ikke fremgår af listen, så skriv det her.
Må Astra gemme Naturvidenskabskoordinatorens navn, email og tlf.nr. til brug for vores fremtidige kommunikation med naturvidenskabskoordinatoren?
For at styrke naturvidenskabskoordinatorernes adgang til hinanden og give eksterne interessenter mulighed for at henvende sig til koordinatorerne har vi oprettet en liste med kontaktoplysninger på gymnasiernes naturvidenskabskoordinatorer på astra.dk