Gå til hovedindhold

Netværk for naturvidenskabskoordinatorer

Netværksmøde på Big Bang-konferencen - ©Astra - Foto: Thomas Evaldsen

Invitation til erfarings- og videndeling i nyt netværk

Gymnasierne inviteres af Undervisningsministeriet og Astra til at deltage i et Netværk for naturvidenskabskoordinatorer. Netværket skal være en støtte for arbejdet med at udvikle skolens naturvidenskabelige kultur og løfte undervisernes fagdidaktiske viden og kompetencer. Der planlægges med et nationalt møde i foråret og et regionalt møde i efteråret.

De enkelte institutioner melder deres naturvidenskabskoordinator til netværket ved at udfylde skemaet nederst på siden. Der skal udfyldes et skema for hver naturvidenskabskoordinator, der udpeges.

Hvad er en naturvidenskabskoordinator?

En naturvidenskabskoordinator er ikke en fast defineret rolle og kan både være en uddannelsesleder, faggruppekoordinator eller underviser, der repræsenterer en enkelt uddannelse (stx, htx eller hf) eller hele jeres institution.

En naturvidenskabskoordinator kan fx have til opgave at:

  • være bindeled mellem ledelse og lærere i relation til den fagdidaktiske og faglige udvikling

  • drive videndelingsstrukturer som fx et tværfagligt netværk for de naturvidenskabelige lærere, jfr. § 24 i bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser (Fagligt samspil og etablering af lærerteams)

  • styrke koordineringen mellem og i de enkelte naturvidenskabelige faggrupper

  • følge med i og formidle fagdidaktisk forskning og udviklingsarbejde i samarbejde med ledelse, faggruppe og den enkelte lærer

  • rådgive, evaluere og vejlede underviserne individuelt eller i teams

  • have fokus på overgangen mellem grundskole og de gymnasiale uddannelser gennem samarbejde med lokale grundskoler og den kommunale naturfagskoordinator

  • Sikre synergi og samarbejde med grundskoler, eksterne læringsmiljøer, virksomheder og andre relevante aktører på området

 

Det første nationale netværksmøde

Det første nationale netværksmøde afholdes tirsdag den 2. april 2019. Desværre er det ikke længere muligt at tilmelde sig mødet. Der indkaldes til regionale møder for koordinatorerne senere på året.

Du kan læse mere om mødet her

Tilmelding til netværk for naturvidenskabskoordinatorer

Må Astra gemme Naturvidenskabskoordinatorens navn, email og tlf.nr. til brug for vores fremtidige kommunikation med deltagerne i Netværk for naturvidenskabskoordinatorer og på en offentligt tilgængelig liste på www.astra.dk?