Grubletegning - Varm Sol

Kort beskrivelse

Solen overfører energi, når den skinner på jorden, men hvad sker der egentlig med al denne energi?

Opfølgning

Har I diskuteret jeres overvejelser? Er I enige med et af udsagnene eller tænker I noget helt andet? Her er nogle ideer til, hvordan I finder ud af mere.

Disse udsagn kan undersøges ved hjælp af forskellige kilder. Hvad er jordens gennemsnitstemperatur og hvad er årsag til denne temperatur? Har gennemsnitstemperaturen været konstant gennem tiderne og ændres den nu? Er der en sammenhæng mellem videnskabelig viden og personlig handling, og har dette indvirkning på beslutninger, I foretager omkring personlig livsstil? Hvad vil der ske hvis Jorden bliver meget varmere?

Ideer

En forsker ville måske spørge om I fandt beviser, der støtter eller underbygger jeres forklaringer? Og er der spørgsmål, der mangler at blive undersøgt?

Selvom Jorden konstant modtager energi fra Solen, udstråler den også energi tilbage til rummet. På denne måde forbliver temperaturen i balance. Jordens temperatur har ændret sig betydeligt gennem tiderne f.eks. i istiden, men over en lang periode er der balance og temperaturen er stabil. I de senere år har forskere udtrykt bekymring for, om den gennemsnitlige temperatur på Jorden er stigende. Temperaturstigningen er ikke høj, men forskerne er bekymrede for at den vil fortsætte. Ikke alle forskere er enige om årsagen til og omfanget af temperaturændringen. Hvilke for og imod argumenter kan I finde, og hvordan kan I afgøre om argumenterne er pålidelige eller ej?

Grubletegninger med samme tema

Alle grubletegningerne indgår i samlinger af 10 tegninger. De kan bruges enkeltvis eller til at belyse flere sider af det samme tema.

Herunder kan du hente en powerpoint-præsentation, som indeholder alle de grubletegninger, som har hænger sammen med "Varm Sol".

Skip to content