Grubletegning - Væsker

Kort beskrivelse

Er det væske eller fast form, og hvad definerer egentlig en væske? Lad dine elever tale om dette og udfordre deres hverdagsforestillinger med denne grubletegning.

Opfølgning

Har I diskuteret jeres overvejelser? Er I enige med et af udsagnene eller tænker I noget helt andet? Her er nogle ideer til, hvordan I finder ud af mere.

I kan undersøge figurernes udsagn ved at bruge en stereolup eller et forstørrelsesglas. Sand- og saltkorn er små enheder med fast volumen og form. Hvilke andre materialer kan I undersøge? Vælg nogen som er indlysende som f.eks. træ og vand. Vælg andre som ikke er så indlysende f.eks. gel, skum og sand. Er der nogle som ikke passer ikke ind i definitionerne af et fast stof, væsker eller en gas?

Ideer

En forsker ville måske spørge om I fandt beviser, der støtter eller underbygger jeres forklaringer? Og er der spørgsmål, der mangler at blive undersøgt?

Hvad kendetegner en væske? Normalt siger man, at en væskes rumfang er konstant, men formen kan ændres. Det betyder, at væsker vil forme sig efter beholderen. Modellervoks virker lidt som væsker. Modellervoksen beholder sin form indtil noget eller nogen ændrer den. Faste stoffer som f.eks. sand eller salt tager form efter deres beholder, men de er ikke væsker. Hvis I ser på sand eller salt i lup, kan I se, at det er små korn. Disse korn ændrer ikke form som væsker gør. Hvert korn er et fast stof. Flødeskum er en blanding af væske og luft. Det kan være flydende eller fast, alt efter hvor meget luft det indeholder, derfor er det sværere at kategorisere. Lav en skala med faste stoffer i den ene ende og gasser i den anden. Hvor på skalaen vil I placere de materialer, I har undersøgt?

Grubletegninger med samme tema

Alle grubletegningerne indgår i samlinger af 10 tegninger. De kan bruges enkeltvis eller til at belyse flere sider af det samme tema.

Herunder kan du hente en powerpoint-præsentation, som indeholder alle de grubletegninger, som har hænger sammen med "Væsker".

Skip to content