Grubletegning - Ubåd

Kort beskrivelse

Brug denne grubletegning til en snak om hvor meget væsker og gasser fylder, og hvordan de kan komprimeres.

Opfølgning

Har I diskuteret jeres overvejelser? Er I enige med et af udsagnene eller tænker I noget helt andet? Her er nogle ideer til, hvordan I finder ud af mere.

I kan undersøge hvor meget faste stoffer, væsker og gasser kan komprimeres. I kan måle et stofs volumen og derefter sætte det under tryk (f.eks. i en stor sprøjte). Derefter aflæses volumen igen, for at se om det er ændret. Ændres faste stoffer, væsker og gasser i samme omfang?

Ideer

En forsker ville måske spørge om I fandt beviser, der støtter eller underbygger jeres forklaringer? Og er der spørgsmål, der mangler at blive undersøgt?

Normalt kan faste stoffer og væsker ikke komprimeres særlig meget, hvorimod gasser komprimeres meget lettere. Det skyldes, at partiklerne i faste stoffer og væsker er placeret så tæt, at de ikke kan komme meget tættere sammen. I gasser er der mere plads mellem partiklerne, derfor er det muligt at presse partiklerne tættere sammen. Kan I finde eksempler på, hvor komprimeret luft anvendes? Hvad tror I der vil ske med faste stoffer, væsker og gassers volumen, hvis I ændrer temperaturen?

Grubletegninger med samme tema

Alle grubletegningerne indgår i samlinger af 10 tegninger. De kan bruges enkeltvis eller til at belyse flere sider af det samme tema.

Herunder kan du hente en powerpoint-præsentation, som indeholder alle de grubletegninger, som har hænger sammen med "Ubåd".

Skip to content