Grubletegning - Tunge planter

Kort beskrivelse

Lad eleverne tale om, hvordan planter optager næring, så de kan vokse. De kan bl.a. diskutere, hvad der sker med plantens vægt, når den vokser.

Opfølgning

Har I diskuteret jeres overvejelser? Er I enige med et af udsagnene eller tænker I noget helt andet? Her er nogle ideer til, hvordan I finder ud af mere.

I kan veje jorden, før og efter en periode med plantevækst, for at undersøge om jorden vejer mindre og dermed er optaget i planten. Hvad vil der ske, hvis I bruger andre vækstmaterialer som f.eks. vat, køkkenrulle osv.? Eller dyrker planter i vand uden jord? Hvad sker der, hvis planter ikke får luft eller sollys. I kan søge på Van Helmonts piletræseksperiment og sammenligne hans resultater med jeres resultater.

Ideer

En forsker ville måske spørge om I fandt beviser, der støtter eller underbygger jeres forklaringer? Og er der spørgsmål, der mangler at blive undersøgt?

Det er nærliggende at tro, at planter ernærer sig af jord gennem rødderne, på samme måde som dyr indtager føde gennem deres mund. Planter har brug for næringsstoffer for at vokse. Det kan virke overraskende, at kuldioxid fra luften og vand fra jorden i sidste ende bliver til nye celler i planten. I fotosyntese-processen bliver kuldioxid og vand til glukose ved hjælp af lysenergi. Hvad sker der videre med glukosen, og hvordan bruges stofferne efterfølgende i fødekæderne?

Grubletegninger med samme tema

Alle grubletegningerne indgår i samlinger af 10 tegninger. De kan bruges enkeltvis eller til at belyse flere sider af det samme tema.

Herunder kan du hente en powerpoint-præsentation, som indeholder alle de grubletegninger, som har hænger sammen med "Tunge planter".

Skip to content