Grubletegning - Trommer

Kort beskrivelse

Forskellige trommer giver forskellige typer lyde. Lad eleverne diskutere, lytte til hinanden og danne deres egne hypoteser om hvordan og hvorfor ud fra denne grubletegning.

Opfølgning

Har I diskuteret jeres overvejelser? Er I enige med et af udsagnene eller tænker I noget helt andet? Her er nogle ideer til, hvordan I finder ud af mere.

I kan undersøge trommers lyd ved at have trommer af forskellig form og størrelse. Slå på hver tromme, og lyt til dens lyd. Det er bedst at afprøve på rigtige trommer, men I kan også lave trommer af forskellig størrelse ved at strække noget plastfolie stramt over en hul beholder. Hvad sker der med trommens overflade, når man slår på den? Prøv at lægge riskorn på trommeskindet – hvad sker der?

Ideer

En forsker ville måske spørge om I fandt beviser, der støtter eller underbygger jeres forklaringer? Og er der spørgsmål, der mangler at blive undersøgt?

En række faktorer påvirker lyden fra en hul genstand, bl.a. formen, størrelse og måden vi slår på genstanden. Lyden opstår ved at trommeskindet vibrerer. Jo strammere trommeskindet er jo lysere er tonen. Generelt laver store trommer toner som er dybere og varer længere (resonans), men de laver ikke nødvendigvis en kraftigere lyd. Lydstyrken afhænger af hvor hårdt man slår på trommen. Hvordan påvirker materialet, som trommen er lavet af, lyden og lydstyrken?

Hent powerpoint præsentation

Præsentationen indeholder denne og ni andre grubletegninger med samme tema, som I kan arbejde med i undervisningen.

Skip to content