Grubletegning - Svømmehal

Kort beskrivelse

Der er ofte meget støj i en svømmehal, men hvordan kan det egentlig være? Lad dine elever tale om lyd og hvad forskellige materialer gør ved lyden.

Opfølgning

Har I diskuteret jeres overvejelser? Er I enige med et af udsagnene eller tænker I noget helt andet? Her er nogle ideer til, hvordan I finder ud af mere.

I kan lave en model for at undersøge, hvor godt forskellige overflader, inkl. vand, reflekterer lyd – I kan bruge en lydsensor og en datalogger. Derefter kan I overveje, hvilken effekt disse overflader har på støjen i en svømmehal. Ændrer lyden sig på andre måder i svømmehallen?

Ideer

En forsker ville måske spørge om I fandt beviser, der støtter eller underbygger jeres forklaringer? Og er der spørgsmål, der mangler at blive undersøgt?

Der bliver meget let støj i en svømmehal. Hårde, glatte, flisebelagte overflader samt vand reflekterer lyd godt. Lydene i svømmehallen bliver reflekteret fremfor absorberet af omgivelserne. Derfor kan man høre ekko. Overfladerne skaber ikke lyd, de reflekterer den kun. Det er svært at reducere støjniveauet i svømmehaller, fordi materialer i vægge og gulv skal være vandtætte. Hvilke overvejelser om lydrefleksion ser man i konstruktionen af koncertsale?

Grubletegninger med samme tema

Alle grubletegningerne indgår i samlinger af 10 tegninger. De kan bruges enkeltvis eller til at belyse flere sider af det samme tema.

Herunder kan du hente en powerpoint-præsentation, som indeholder alle de grubletegninger, som har hænger sammen med "Svømmehal".

Skip to content